Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

cedit quòdßcibi certamen est tecum : onerat te
quæsturæ tuæ fama , quam ex Bithynia optimam
reuexiftionerat teftimonium principis : onerat
tribunatus, prætura,atque hæc ipsa legatio,quali
prædium data. Quo magis *nitendum est ne in interdum
longinquam prouinciam quàm fuburbanam, ne
inter feruiences quam liberos,ne forte quàm iu-
dicio missus, ne rudis & incognitus quàm explo-
ratus probatúsque, humanior , melior , peritior
fuiffe videaris. cùm fit alioqui, vt szpe audisti,
fæpe legisti,multo deformius amittere quàm non
afsequi laudem.Hæc velim credas , ( quod initie
dixi) scrip fille me admonentem,non præ-
cipientem : quanquam præcipieniem
quoque. Quippe non vereor in a-
more ne modum excefferim:
neque enim periculum eft
ne sic nimium quod
elle maximum de-

bet. Vale.

298

C. :PLINII CAECILII
SECVNDI EPISTOLARUM

liber nonus.

i

Hunc nonum epistolarum librum præter ftylifer militudinem, quòd eadem quæ in alys multa Plinius refert , Sidonius Apollinaris eidem in limine noni librı fuarum epißolarum attribuit

. Quum exigis (inquit ) vt epistolarum priore limite irrupto fylus noster in vlieriora procurrat, numeri supra di&ti priuilegio non contentus includi , addıs La caufas quibus hic liber nonus olto superiorum voluminibus accresca::40 quòd C. Secundus , cuius nos orbitas sequi hoc opere pronuntias paribus tuulis opus epiftolare determinet.

ARG

GVMENTV M.

Maximum hac epistola monet ( quod iam subinde fecerat)vt libros quos in Blateram viuentem compofuerat,demum eo defun&to publicet, ne videatur poft mortem inchoasse, çim turpe fit pugnare cum larui.

C. PLIN. MAX I MO

[ocr errors][merged small][merged small]

Plantam,

Platam.zle SAEpe te monui vt libros quos vel pro te,

vel in *Blateram immò & pro te & in illum (ita enim materia cogebat) compofuifti , quammaturissimè emitteres : quod nunc præcipues morte eius audita, & hortor & moneo. Quanuis

conftantia &

fama,

enim legeris multis,legendósque dederis, nolo
tamen quenquam opinari defun&to demum in-,
chostos, quos incolumi eo peregisti. Salua fit
tibi constantia faina. erit autem , fi notum 2-
quis iniquísque fuerit , non post inimici mortem
scribendicibi natam esse fiduciam, sed iam para-
tam editionem morre præuentam. Simul vitab is
illud,
Ουχόπον φιμώοιπον επ' ανδράσιν ουχα τααθαι.
Nam quod de vfuente fcriptum, de viuente reci.
tatum eft in defun&um quoque tanquam viuen-
cem adhuc,edicur{li editur] Statim igitur: liquid
aliud in manibus differs : *interim hoc perfice & interima
quod nobis qui legimus olim,abfolutum videtur;
fed iam videatur & tibi,cuius cun&tationem nec
res ipsa defiderat, & temporis ratio præcedit, mortis
Vale.

[ocr errors]

Argumentum.
Sabino respondet non posse refcribere plures nec
longißimas epistolás,cum matéria non fuppetat;ne-
que se velle forbere res inanes viro graui & circa
seria occupato.

C. PLIN. SABINO

[ocr errors][merged small][merged small]

2

FAcis iucundè , quod non folùm plurimas

Epiftolas meas, verumetiain longislimas, ilagitas: in quibus parcior fui , partim quia tuas occupationes verebar, partim quia ipse'mulcum diftringebar plerunque frigidis negotiis : quæ fimul & avocant animum & comminuunt. 'Piæ. terea nec materia plura scribendi dabatur. nc

que enim cadem noftra condicio, quæ M.Tullii, ad cuius exempla nos vocas. Illi enim & copiosissimum ingenium & par ingenio materia, quam tam varietas rerum quànmagnitodo largiffimè fuppetebat:nos quàm auguitis terminis claudamur, eciam tacente me peripicis: nifi foriè volumus, scholasticas tibi,atque. (veita dicam)

vmbraticas litteras mittere. Sed nihil minus aarmaturam, ptum arbitramur,quum*arma veftra, quum ca.

Atra, quam denique cornua,tubass fudorem,pula verem, foles cogitamus. Habes,vt puto,iuitam excusationem:

quam tamen dubito an tibi probari velim.* Eft enim fummi amoris negare veniam breuibus epiftolis amicorum,quanuis lcias illis conftare rationem. Vale.

quum c.

Erat

[ocr errors]

Argumentum.
Immortalitatem & bonam perpetuámque famam
omnibus rebus anteponit.
C. PLIN. PA V LINO

s

3 aliud Alius * alium , ego beatissimum existimo qui

bonæ manfuræque famæ præsumptionc perfruitur , certúlque posteritatis cum futura glo

ria viuit, ac nihil nifi præmium æternitatis ante contendere, oculos , pingue illud áltúmque ocium placeat: quiescere, re. Etenim omnes homines arbitror oportere aut mitti:nec br. immortalitatem suam aut mortalitatem cogitaNa quiefcere: & illos quidem "contendere & non remiti niti : nec br. tum hos quiescere , nec breuem vitam caducis

laboribus fatigare: vt video multos, mifera fimul & ingrata

imagine industria, *ad mortalita,

ad vtilitatom

wi P.

tem fui peruenire. Hæc ego tecum,quæ quotidie
mecum,vt desinam mecum, si diffenties tu:quan-
quam non diffenties, ve qui femper præclarum
aliquid & immortale* meditaris. Vale.

mediterusi

[ocr errors]

Argumentum.
Excufat orationem fuar contra Cecilium Claf-
ficum , tanquam in vniuersum longam , in partibus
breuem:ita vt legenti tædium non afferat.

C. PLIN, MACRINO

[ocr errors][merged small]

VErerer ne immodicam orationem putares,

quam cum hac epistola accipics,nifi eset ge.
neris eius, vt fæpe incipere, fæpe definere videa-
tur. nam fingulis criminibus fingulæ velut caufa
continentur. Poteris ergo, vndecanque incepe-
ris, vbicunque deferis, quæ,deinceps fequentur,

& quafi incipientia legere, & quali cohærentia:
meque in vniuersitate longissimum,breuiffimum
in partibus iudicaré. Vale.

[ocr errors]

Argumentum.
Letatur humanitare Tyronis in subditos , & in
primis quòd refpectum havcut vniufcuiufque-securi
dum conditionem.
C. PLIN. TYRONI

pl... S.V 0
EGregiè facis ( inquiro enim , & perfeuero)

quòd iufticiam tuam prouincialibus multa hu-
manitate commendas : cuius præcipua pars eft,

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »