Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

impertire

honestisfimum quenque comple&i,atq; ita à minoribus amari, ve fimulà principibus diligare. Plerique autem dum verentur ne graciæ potentium nimium*impertiri videantur, finifteritatis at que etiam malignitatis famam consequuntur;à quo vitio tu longe receffifti,fcio: sed iemperare mihi non poffum quominus laudens, limilis mo

nemiisquòd eum modum cenes,vt discrimina or. tenf.Siperm. dinum digoitarúmque cuftodias:quä 1*confusa,

curbata, permista fint , nihil eft ipfa æqualitate inæqualius. Vale.

Argumentum. Circenses ,, tanquam rem inanem a nullius voluptatis,notabiliter damnat.quibus syribit se femper vacac literarum ftudio. C. PLIN. CAL VISIO

is voisins O Mne hoc tempus inter

.púgillares ac libellos iucundiffimaquiete trăinuili. Quemadmodum, inquis, in vrbe potuift.? Circenses erant, quo genere sp&aculi ne leuiffimè quidem teneor. Nil nouum,nihil varium, nihil quod non femel fpe&alle fufficiat. quo magis miror y tot milvia virorum tam pueriliter identidem cuperes currentes equos , infiftentes curribus bomi; nes videre. Si tamen aut velocitate equorum, aut hominum arte traherentur, effet ratio non.

Sinulla : nunc fauent panno', pannum amant: & so mediocri fi in ipfo cursu' medióque certamine, hic ce

lor illucsille huc transferatur, ftudium fauorque Branfibis a & repentè agitatores illos equos illos,quos procal' nofcitant , quorum clamirant .nomina,relinquent.Tanta gratias tanta aucorštas

jn'yna vilislinaa tunica. Mitto apud vulgus, quod nga vilius tunica eft:fed apud quofdam graues ho

mines,quos ego quom recordor , in re inani,frie!
gida, aflidua cam insatiabiliter desidere , capia
aliquam voluptatem quod hac voluptate non
capiar Ac per hos dies libentiflimè oriú meum
in literis colloco ; quos alii otiosissimis occupa-
tionibus perdunt. Vale.

[ocr errors]

A.R G V MENI V M.
Ante oculos ponit Romano per spistolam duas
villas,quas iuxta lacum Larium teñebat quarum
alteram,quòd effet humili loco, vocat comcediam:al-
teram,quod in colle editoytragædian: appellat.

C. PLIN. ROMANO

[blocks in formation]

A Edificare te scribis,

bene eft. inueni patroci. nium.ædifico enim iam ratione , quia tecum. Nam hoc quoque non dissimile, quòd ad mare tu, ego ad Larium tacum. huius in littore plures villæ meæ, fed duz , vt maximè dele&ant jta exercent. Altera impofita faxis more Baiano lacum profpicit: altera æquè more Baiano lacuin tangit. Itaque illam, tragædiam : hanca appellare.comædiam soleo:illam quòd quali cothurnis: hanc , quòd quasi locculis fuftinetur. Sua vtrique amenitas, & vtranque posfidentiipfa diuerstate iucundior. Hæc iacu propius,ilJa latius vritur, hæc vnum Gnum molli curuant. No ample&itur, * illa cditissimo doslo duos diri- rigiuges

[ocr errors]

illam duriffia nia dorsa cilje

illic retia,ve. nario: hic ge•

mit: Willic recta gestatio longo limite fuper liteus

excendicur, bíc Spatiofifumo wysto leuiter infles Aatio longa ditur, illa flu&us non sentit, hæc frangit : ex illa mite super. poslis despicere piscantes , ex hac ipse pifcari

, hamúmque è cubiculo, ac penè eciam le&ulos vt è navicula,iacere.Hæ mihi caufæ vtrique que

defunt aftruendi,ob ea quæ fuperfunt. *Sed quid Et fi quid 50?rationem ego rationem tibi, apud quem pro ratione criti.

dem faceres Vale. !

zibi reddo, ap.9.

Argumentum.
Timet laudare Augurinum, tanquam fufpeétus,
quòd ab or laudarus ejfet:6 tamen laudaf.
C. PLIN. A V GV RINO

[ocr errors][merged small][merged small]

vt puto ope

St laudatus àte, laudare te cæpero, vereor ne

non tam proferre iudicium meum quam referre gratiam videar: sed lice videár,omnia scri. pris

cua pulcherrima exiftimo maximè,tamen ile la quæ de nobis. Accedit hoc, vna eademque de

caula. Nam & iu qux de amicis optimè scribis, ea ego quo. *& ego quæ de me; vt optima lego. Vale. quede me,

Argumentum Laudat Colones fidem, qui poft mortem afflictim requirebat amicum Quintianum : cuius tanta era? virtus, vt merito hunc honorem mereretur, C. PLIN. COLONI

9 V Nicè probo quod Pompeii Quintiani mor

te tam dolenter afficeris,vt ansilla cbarita

[ocr errors]

tem

tem defiderio extédas:non vt plerique , quitantùm viuentes amant , feu potius amare se simulant, ac ne simulanc quidem,nig* quos florentes quód: vident. Nam miserorum non secus ac defun&o. rum obliuiscuntur. sed tibi perennis fides, tantáque in amore constanria,vt finiri , nisi tua morte non poffit: & hercule is fuit Quintianus, quem. diligi deceat exemploipfius. Felices amabat, miseros tuebatur,desiderabat amissos. Tam illa quanta pro bitas in ore? quanta in sermone cundatio? quàm pari libra grauitas comitásque? quod ftudium literarum ? quod iudicium? qua. pietate cum dillmillimo patre viuebar? quàm non obftabat illi quominus vir oprimus videretur, quòd erat optimus filius? Sed quid dolorem cuum exulcero? quanquam ficamasti viuentem, vt hæc audire potius quàm de illo fieri velis:à me præsertim , cuius prædicatione putas yitam eius ornari,memoriam prorogari, ipfámque illam quaeft raptus, ætatem posse restitui.. Vale.

Elle epistolă Secundigsx libro primo,vbi hortatur Tacitum ad venationem pariter do ftudiñ exemplo fuo,tum etiã ftyli dinerfitate aliqua sentimus,quan. uis nullo exemplari addicēte, has literas à Cor. Tan cito fcriptas fuiffe Secundo , qui illi iam pranotara epiftola ad unguem respondet:non posse fcilicet Ms. nerua & Diana fimul in seruire.quare omissa venatione,tantùm ftudere intendit:parcè tamen, quia in a&tu.Nec mirü fi Secundus has vnas Taciti fuisine feruit, ut cum ab omnibus fecerneret , & precipuum, faceret.quod library, non intelligentes , integramla.

ctionč in vitiofam mutarant, C. Plin. Tacitu,s.pra,
Cor.Tacitus Plin. S. infcribentes.
COR. TACITVS C.PLIN,

[ocr errors][merged small]

nuria eft, vt Minerua do Dianæ, quas ais pariter colendas,conuenire non poßit, Itaque Minerua tantum feruiendum eft,delicatètamen, vt in feceffu

dow aftate: In viaplanè nonnulla leuiora , statimque feruntur, delenda,ea garrulitate , qua fermones in vehiculo

*feruntur,extědi; his quædam addidi in villa, quum aliud non liberet. Itaque poemata quiefcunt , quetu inter nemora e lucos commodissimè perfici putas.

Oratiunculam unam alteram retractaui: quanoperis & in tamain sile quam id genus *uperis inamabilezinamænum magif

que laboribus ruris quam voluptatibus fimile.Vale!

nam.

Argumentum. 0.1 Geminio fpondet aliquam materiā möftrare, qua libris eius inferatur:deinde lætatur fcripta fua venditari Lugduni,

C. PLIN. GEMINIO

[merged small][ocr errors]

iucundissime

B Pistolam ruam*iucundissimam recepi,co ma.

ximè quòd aliquid ad te scribi volebas quod libris inseri poffet. obueniei materia , vel hac ipfaquara monstras, vel potior alia. Sunt enim in hac offendicula nonnulla : circumfer oculos, & occurrenc. Bibliopolas Lugduni esse non puta.

« VorigeDoorgaan »