Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

relationis

Episti in publicum consulendi , fufceptis propriis fimultatibus, reduxiffem : quòd denique fenatum inuidia liberalem , qua flagrabat apud ordines alios,quòd feuerus in cæteros, fenatoribus folis dissimulatione quafi mutua parceret. Hæc a&a

funt absence Certo. Abfuit enim, seu tale aliquid quidem die fufpicatus,fiue vt excufabatur , infirmus.Et * reCzfar affuit lationem quidem de eo Cæfar ad fenatum non obt,

- remisit: obtinui tamen quod intenderam, nam collega Certi consulatum , successorem Certus accepit: planéque fa&um eft quod dixeram in fine Reddat pramium sub optimo principe , quod à peßimo accepit.Poftea a&ionem meam vtcunque potui,recollegi:addidi multa. Accidit forcuitum (Sed non tanquam fortuicum) quòd editis libris Cercus intra paucissimos dies implicitus morbo decesfit.. Audiui referentes , hanc imaginem

menti eius,hanc oculis oberraffe, tanquam virefpondere deret*me fibi cum ferro imminere. Veráne bæc, modum epic

affirmare non aufim:interest tamen exempli, vt vera videantur.Habes epistolam, li* modò epi. folam cogitas, libris quos legisti non minorem: fed imputabis tibi, qui contentus libris nó fuisti. Vale.

inerrate, Heluidium

mihi

[ocr errors]

Argumentum.
Hortatur Tacitum ad comparandam fibi aterni.
tatem fcriptis.
C. PLIN. TACITO

14 Necipfe tibi plaudis, & ego nihil magis ex

fide quàm de ce fcribo. Pofteris an aliqua

[ocr errors]

S.

cura noftrî, nescio: nos certè meremur vt fit ali.
qua,nó dico ingeniosid enim fuperbum) sed stu-
dio, red labore & reuerentia pofteiûm. Perga-
mus modò itinere instituto : quod vt paucos in
lucem famámqse prouexit; ica multos é tenebris
&filentio protulit. Vale.

[ocr errors]
[ocr errors]

S.

Argumentum
Secefferat in Tufcos Secundus vt liberius olym otio -
fous viueret:fed fcribit non minus ibi moleftari nege-
tiis rusticu ingruentibus : interdum ramen studere.
Peruetufta letio non Falconi sed Mamiliano hanc
epiftolam fcriptam fuiffe monftrat.

MAMILIA
C. PLIN.* FALCONI NO

is REfugeram in Tuscos, vt omniaad arbitrium

meum facerem:at hoc ne in Turcis * quidem: quidem lices tam multis vndique rusticorum libellis & cam tam quarulis inquietor , quos aliquanto magis inuicus quán meos lego.nam & meos inuitus: retrado enim*a&iunculas quasdam, quod poftinter capedinem temporis , &" frigidum & acerbum serum eft:*ratiocinationes,quali* bfente me negligyn- rationes

abléces acts tur. Interdum tamen equum conscendo , & patrem fimiliz ha&enus ago, quòd aliquam partē prædiorum, sed pro gestacione, percurro: consuetudinem ferua, nobísque sic rusticis vs., bana a&a przscribe. Vale.

ratiunculas

Tu

Argumentum.
Sibi accupato circa fteriles vindemim non licere

[ocr errors]

in publicum consulendi , susceptis propriis fi-
multatibus, reduxiffem : quòd denique senatum
inuidia liberalem , qua flagrabat apud ordines
alios,quod feuerus in cæteros, fenatoribus folis

dissimulatione quafi mutua parceret. Hæc a&ta relationis funt absence Certo. Abfuit enim, seu tale aliquid quidem die suspicatus, siue vt excufabatur , infirmus. Et *recalar afuit Jationem quidem de eo Cæfar ad senatum non obta

remisit: obrinui tamen quod intenderam, nam
collega Certi consulatum , fuccefforem Certus
accepit : planéque fu&um eft quod dixeram in
fine Reddat premium sub optimo principe , quod à
peßimo accepit.Poftea a&ionem meam vecunque
potui,recollegi:addidi multa. Accidit forcuituma
(Sed non tanquam fortuitum, quod editis libris
Certus intra paucissimos dies implicitus morbo

decellit. . Audiui referentes , hanc imaginem ucluidium menti eius,hanc oculis' oberraffe, tanquam virespondere deret*me fibi cum ferro imminere. Veráne bæc,

affirmare non aufim:interest tamen exempli, vt modum epi.

vera videantur.Habes epistolam,* modò epi.' ftolam cogicas, libris quos legisti non minorem: fed imputabis tibi,qui contencus libris nó fuisti. Vale.

incrraire,

mihi

[ocr errors]

Argumentum.
Hortatur Tacitum ad comparandam fibi aterni.
tatem fcriptis.
C. PLIN. TACITO

Sv
Necipse ribi plaudis , & ego nihil magis ex

fide quàm de describo. Pofteris an aliqua

S.

cura nostrî, nescio: nos certè meremur vt fit ali.
qua,nó dico ingeniosid enim fuperbum) sed ftu-
dio, sed labore & reuerentia pofteiûm. Perga-
mus modò itinere instituto : quod vt paucos in
lucem famámque prouexit, ita multos é tenebris
&filentio protulit. Vale.

[ocr errors]

S.

Argumentum.
Secefferat in Tufcos Secundus vt liberins de otio :
fius viueret:fed fcribit non minus ibi moleftari nege-
siis rusticu ingruentibus : interdum tamen studere.
Peruetufta lectio non Falconi sed Mamiliano hanc
epiftolam fcriptam fuiffe monftrat.

MAMILIA:
C. PLIN.* FALCONI NO

is REfugeram in Tuscos, vt omniaad arbitrium

meum facerem:at hoc ne in Tuscis * quidem: quidem licet tam multis vndique rusticorum libellis & cam iam querulis inquietor , quos aliquanto magis inuitus quànmeos lego.nam & meos inuitus: retrado eniin*a&iunculas quafdam, quod post inter

ratiunculas capedinem temporis , & * frigidum & acerbum serum eR:raciocinationes,qualitabsente me negligyn- rationes sur. Interdum tamen equum conscendo , & pa ablétes soft trem fimiliæ hactenus ago, quòd aliquam partē prædiorum, sed pro gestacione, percurro. consuetudinem ferua, nobísque sic rusticis yra bana a&a prescribe. Vale.

[ocr errors]

Τα

Argumentum.
S:bi occupato circa fteriles vindemias non licere

venarijnec placere fcribit Mamiliano: fed pro muff® 7101405 verficulos pollicetur:

SVO

[ocr errors]

C. PLIN. MAMILIA NO

16 SVmmam te voluptatem percepiffe ex ifto co

piosissimo genere venandi non miror , cùm historicorum niore scribas numerum iniri non potuiffe. Nobis venari nec vacat, nec licet : non vacat,quia vindemiæ in manibus: non libet, quia exiguz. Deuehemus tamen pro nouo multo nouos versículos tibi,quod iucundissimè exigenti,vt primùm videbuniur deferbuisse, mittemus.

Vale.

1

Argumentum. Permittendas effe vnicuique suas voluptates oo ftendit.nam si cænam(inquit Genitor )damnafti pa rafitis refertam,nónne credis aliquibus noftramide dio effe,quoties introducitur lector aut lyriftes?

[merged small][ocr errors]

, quia

fiquidem ego

Accepituas literas , quibus quereris tædio ti

bi fuisse quanuis lautissimam cænam scurræ,cinædi, moriones mensis inerrabanı? Vis tu remittere aliquid ex rugis? * equidem nihil tale habeo , habentes tamen fero.' cur ergo non habeo? quia nequaquam' me vt inexpe&atum festiuúmve dele&at fiquid molle à cinzdospetulans à scurra ,ftultum à morione profer. suranen rationem fed ftomachum tibi narro.

« VorigeDoorgaan »