Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Atque adeo quàm multos putas esse, quos æquè
ea quibus ego & ty capimur & ducimur , partim

vt inepta , partim vt molestissima offendani? Y quám multi quum le&or aut lyristes aut coma

dus indu&us eft ;calceos poscunt, aut non mino.
re cum cædio* recubant,

quam iu ista(sic enim cubama
appellas/prodigia perpeffus es? Demus igitur
alienis oble&ationibus veniam, vt nostris impe-
tremus. Vale.

1

Argumentum.
i Defideranti Sabino promittit libellos. Suas:fed per
ordinem,pe memoriam conturbet,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

SY O s.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

I CIPLIN. SA BINO

18
intentione, quo ftudio , qua denique me

,
Atendit.ipse igitur exhibes negotium tibi , qui e-
licis & inuicas, vt quamplurima communicare

tecum yelim.faciam per partes tamen , & quafi I digesta,ne iltam ipfam memoriam , cui gratias

ago,assiduitate & copia turbem, onerarámque &
quafi oppressam cogam pluribus finigula , poftc.
rioribus priora dimittere. Vale.

Argumentum.
Rufonireprehendenti Virginium excufat , quod
- sußifset sepulcbre inscribi fa&tum illud fuum memo-
rabile , Frontinum laudanti quòd prohibuisses
conditoriü fibi construi:domum vtrofque laudat tan.
quam diuerfo itinere ad immortalitatem rendentes

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

Significas legiffe te in quadam epiftola mea,

russiffe Virginium Rufum infcribi fepulcho
fuo,.
Hic fitus eft Rufies . pulfo qui Vindice quondam

Imperium a Jeruit,non fibi,fed patria.
REprehendis

quòd iufferit,addis etiam, melius reaiúsque Frontinum, quòd vetuerit omnino

monimentum fibi fieri: méq; ad extremum,quid rep.mirarisq;

de vtroque sentiam,consulis. Vtrunque dilexi. atque ita in. miratus sum magis quem cu“reprehendis,adeó.

que miratus vt non putarem Paris vnquam laudari poffe , cuius nunc mihi fubeunda defenfio elt. Omnes ego qui magnum aliquod memo tandúmque fecerunt , non niodò venia verum• etiam laude dignissimos iudico, fi immortalita tem,quàm meruëre, re&antur, vi&urique nominis famam fupremis etiam titulis prorogare nicuntur.Nec facilè quenquam nisi Virginium inuenio, cuius canta in prædicando verecundia, quanta gloria ex fa&o.Ipse fum teftis , familiariser ab eo dile&tus probatúsque, semel omnino me audiente proue&um, vt de rebus fuis hoc v num referret , ita fecum aliquando Clugium loquutum , Scis Virgini quá historie fides debeatur:

proinde siquid in hiftoriis meis legis aliter ac velles, Ad hæc Vir. rogo ignoscas. * Ad hoc fic illum , Cluuine tu ignginius, Tuô ras, ideo me feciffe quod feci vt efter liberuns vobis tunc igno. Scribere qua libuisjer? Agedum hunc ipsum Fron

tinum in hoc ipfo in quo tibi parcior videtur & pressior,comparemus. Veruit extrui monimen ium;fed quibus verbis? "Impenfa monimenti se vitama peruacua eft, memoria noftri durabit , fi vita mea ruimus. An reftri&ius arbitraris per orbem tersarum legendum , dare duraturam memoriam *suam ,

quam vno in loco duobus persiculis fi- rane gnare quod feceris? Quanquam non habeo propofitum illum reprehendendi, fed hunc tuendi, cuius quæ poteft apud esiustior efle defenfio, quàm ex collatione ejus quem prætulifti ? Mco quidem iudicio neuter cufpandus, quorû vterque ad gloriam pari cupiditates diuerso itinere con tendit alter,dum expetit debitos titulos: alters dum maualc videri contenipfiffe. Vale.

[ocr errors]

Argumentum. Gratam fuiffe Venatoris epistolam teftatur , quod longa,quòd de föriptis fuis loqueretur, demum figni. ficat quid ruri agat.

[ocr errors]

C. PLIN. V E N A TORI

S V O

$.

20

- TVa vero epistola tanto mihi iucundior fuit,

quanto longior erat, præfertim cùm de libel. lis meis tota loqueretur : quos tibi voluptati effe non miror, cùm omnia nostra perinde ac nos ao mes. Ipfe cùm maximè vindemias graciles quidem, vberiores tamen quàm expe&aueram, colligo, ficolligere eft nonnunquam decerpere v. uam,torculum inuifere, gustare de lacu multom. obrepere vrbanis qui nunc rufticis præfunt, néque nocariis & de doribus reliquerunt. Vale,

[ocr errors]
[ocr errors]

22

limz suat

Tentat per epistoläreducere in gratiam Sabinia. ni libertum eius.quem quidem fatetur peccafle

, , fed
delicti sur pænitentiam multis fignis oftendiffe. Sa-
binianum puto fuifle Brixiensem.
C. PLIN. SA BINIANO

S VOS
Llbertus tuus,cui succenfere te dixeras,

venit 'ad me , aduolutúsque pedibus meis tanquam tuis, hxfit. Aeuit multum mulrúmque rogauit, multum etiam tacuit:in summa, fecit mihi fidem pænitentiæ.verè credo emendacum ; quia deti

quisse se sētir.Irasceris , scio:& irafceris meriiò, causx iuftif. id quoque fcio: sed tunc præcipua mansuecudi

nis laus, quum iræ* causa iutiscima eft, Amasti hominem, & spero , amabis:interim fufficit yt exorari te sinas. Licebit rursus irasci,li meruerit: quod cxoratus excufatio facies, Remitte aliquid adolescentiæ ipfius, remitte lacrymis , remitte indulgentiæ tuæ: ne torseris illum ne torseris etiam te.torqueris enim quum tam lenis irasce. ris.Vereor ne vidcar non rogares, sed cogere, precibus eius meas iunxero.lungam tamen tanto plenius & cffufius , quanto iptuns acrius seueriúsque corripui, districtè minútus nunquam me poftea rogaturum.Hoc iUi, quem terreri oporcebat, tibi non idem nam fortafle iterum roga

bositerum impetrubo : fit modo cule, ytrogare & te vo prode me, vt præftare ce doceat. , Vale.

Argumentum.de
Delet Pasieni Pauli agritudine,prater boros mis

ceai,

res,doctißimi. Nam Propertium, quem inter majores
suos connumerabat, elego imitabatur , lyrico Horas,
tiina.

C. PLIN. SE VERO

[ocr errors][ocr errors]

reddit Propa

à

Mgna me folicitudine affecit Passieni Pauli

raletudo, & quidem plurimis iustissimisque de causis. Vir elt optimus,honeftıslimus, nostri æmulatione amantissimus, præterea in literis vetéres*zmu-i exprimit. latur, exprimit, reddit : Propertium in primis

quo genus ducit,vera foboles, eóque fimillima illi, in quo ille præcipulis. Si elegos cius in manum sumpseris,legis opus tersum, molle , iucundum, &*planè in Propertij domo scriptum. Nu- Planè ora in illis illum alterum effingi putes : liquid in feriptu n. per ad lyrica deferit:in quibus ita Horarium,ve Properto, ftudiis cognatio valet, & huius * propinquum. propinquus: magna varietas , magna"mobilitas.. Amativt mollitas, qui veriffimè,dolet vt qui impatientisfimè, laudat vt qui benignillime , ludit ve qui facetissia mė: omnia denique tanquam Gngula abfoluit. Pro hoc ego amico, pro hoc ingenio, aon minus

Gratnlare éger animo qilàm corpore ille :* tandem illum, quòd illum, - randem me recipi. Gratulare mihi, & grátulare & mere etiam literis ipfis , quæ ex periculo eius tantum

gratulare cu discrimen adierunt , quantum ex faluce gloriæ consequentur. Vale.

tiam lit.

AR SY MENI'v'mi
Non poteft bona confcientia fe plerunque cobibe.
Te guin exultet, eo oftentet. facit hoc, interdum Tuba

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »