Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small]

MANO

[ocr errors]

AR G V MENI VAL
Voconium Romanum admonet Virginio Rufo
publ fa&um funus honeftißimu , 'virúmque fum-
mur di amicißimum pari laude celebrat, & quam-
uis fenem, tamen vt iuuenem dtfie:..
C. PLIN. VOCONIO RO-

SVO S.,
OST aliquot annos infigne, *at- 10
que etiam memorabile populi Ro-
mani oculis fpe&aculum, exhibuit
publicú fun Virginij Rufi, maxi-

mi & clarissimi ciuis , & perinde fuicio. Triginta annis glorie fuæ supervixit. Legit fcripta de se carmina, legit historias; & posteritati suz'interfoit.perfu&tus eft tertio cófalatu, vt sunimum fftigiú priuati hominis impleret , quú principis noluiffet. Ca fares,quibus fufpe&us,atque etiã inuilus virtutibus fuerat, e

reliquit re lit." reliquie incolumem optimum atque ao incol. miciffimum,tanquam ad hūciprim honoré publici funeris* resérvarus. Annú tertiú & o&oge- referuatum kmú exceslic in altislima trãquillitate pari vene. ratione. Vfus eft firma valetudine stili quòd foleban: ei manus tremere,citra dolorê tamé; adious

attal,

tancim mortis durior longiorque , sed hicipfe laudabilis. Nam quum vocem præpararet, a&ufus in cosulatu principi gratias, liber, quem for.

rè acceperat grandiorem , & seni & ftanti ipso fequitur pondere elapsus eft. Hunc dum * consequitur

colligitque , per leue & lubricum pauimentum fallente vestigio cecidit , coxámque fregit, quæ parum aptè collocata , relu&anie ætate, malè

coiit. Huius viri exequia magnum ornamentum foro sofrif principimagnum seculo, magnum etiam foro que, al foro & roftris attulerunt. Laudatus eft à consule Corpoftrisque

aelio Tacito. nam hic fupremus felicitati: eius cumulus acceflitylaudacor eloquentisfimus,& il. le quidem plenus annis abiit, plenus honoribus, illis etiam quos recufauit.Nobis.tamen quærendus 'ac defiderandus eft, vt exemplar xui prioris: mibi verò præcipuè, qui illum non folum publicè, fed etiam priuatim quantum admirabar tantum diligebam.primùm quòd vtrique eadem regio, municipia finitima , agri etiam poffeffio. nésque coniun&a. præterea quod ille tutor mi- hi reli&us, affe&um parentis exkibuit: sic candidacum me saffragio ornauit, ficad omnes ho

nores meos ex scceffibus accurrit, quum iamalla dle qua pridem eiusmodi officiis renútiasset:Gic* illo die

quo facerdotes solent nominare quos dignissi-
mos facerdotio iudicant,me semper nominabat.
Quinetiam in hac nouislima valetudine veritus
ne fortè inter:quinque viros crearetur , qui mie :
nuendis publicis fumptibus iudicio senatuscono į
ftituebantur, » quum illitot amici senes consulae is
résque fupereffent, me huius ætatis per quem
excusaretur, elegir, his quidem verbis, Etiams
filium haberem, tibi mandarem. Quibus ex cauen

fis neceffe eft tanquam immat uram mortem cius
in linu tuo defleam:si tamen fas eft aut flere, aus
omnino mortem vocare , qua tanti virimortali-
tas magis finita quàm vita eft. Viuit cnim ; vi.
uétque femper , atque etiam larius in memoria
hominum & fermone versabitur ; poftquam ab.
oculis receffit. * Volui tibi multa alia scribere, Volo
fed totus animus in hac vna contemplatione
defixus eft. Virginium cogito, Virginium vi-
deo, Virginium iam vanis imaginibus , receno vagiit
ribus tamen audio, alloquor , tenco: cui fortaffe
ciues * aliquos virtutibus pares & habemus & alios
habebimus:gloria,neminem. Vale.

Argumentum.
Paulinum monet ut aliquid feribat , cùm tamdiu
nihil ab vrbe literarum miferit.
C. PLINIVS P AV LINO

[ocr errors]

IR ascor, nec' liquet'mihi an debeam , fed ira

Tcor. Sis quam sit amor iniquus interdum , ime. porens fæpe , * uxpainos semper. Hæc tamen

othes caula magna est, inclcio an iufta:sed ego tanguārcie, no minus iusta quàm'magna sit, grauiter irascor quod à te tamdiuliteræ nullæ. Exorare me potes vno modo, fi nunc sakem plurimas & longissimas miseris.hæc mihi fola excufatio vera,cætes2 faliz videbuntur. Non fum auditurus.Non esam Romæ, vs), Occupatior eram. illud enim nec dij finant, ve infirmior. Ipfe ad villam parsim ftudiis, partim defidia fruor, quorum vtrunque es otio Dafçitur. Vaks,

an iuftae

c. ijii

[ocr errors]

S.

Argumentum. 2 Explicata 1fa fumma facultate eloquentia, cague varijs argumentis probaid', hortatur Nepoo tem vt eum auditum veniat , quum viua vod magis afficiat : adducto Gaditani' cuiufdam ed xemplo,qui Titi Liuij nomine di gloria commotus, ad eum visendum ab vltimo terrarum orbe veniffe traditur. C. PLINI VS NEPOTI

3 Mignal faum fama præcellerat

: maior inuen tus eft.summa est facultas,copia,vbertas.di cit semper ex tempore , sed tanquam diu scrie pserito fermo, Græcus,immò Articus. præfat o..

nes terse, graciles, dulces, graues interdum & Proponit ere&x." Poscit controuersias

plures,ele&ionem Sæpe etiá pa auditoribus permittits" fæpe etiam partes: Surla igitur in. git,amicitur, incipit. ftatim omnia , ac penè pacipit , ftatim riter ad manum. sensus reconditi, occurfant

verba , sed qualia ? quæfita & exculta. multa ledio in subitis, multa scriptio elucet.proæmiatur aptė, parrat apertè, pugnat acriter, colligit for, citer,ornat excelle:poftremò docet, dele&at,af

ficit,quod maximè dubites , crebra cr Supernata Tebri fyle (ty vonude tee), Syllogismicircumscripti & effe&i:

quod ftylo quoque affequi magnum est. Incredi. bilis memoria : reperit altius quæ dixit ex temporezne verbo quidem labitur ad tātam egoy ftu

dio & exercitatione peruenit.nam diebus & no. aliud audio &ibus nihil aliud agit,mihil audit, nihil loqui

tur. Annú fexagefimum excessit , & adhuc scto lafticus tantùm eft : quo genere hominum nihil aut fimplicius aut fyncerius aut melius,nos enim

nolences
& fi&a caus

quiin foro verisque litibus" terimur, mulcum verimus z. malitiæ, quanuis* nolimus, addiscimus, Sebola tarem, & auditorium, vt fi&a causa, ita res inermis in noxia eft: nec minus felix, fenibus præfertim. fazres ise. Nam quid in seneđute felicius quam quod dul-, cissimum est in iuuenta? Quare ego ffæum non disertissimum, tantùm verum etia beatissimum iudico, quem tu nisi cognoscere concupiscis, faxeus ferreúsque es. Proinde fi non ob alia, nofque ipsos, at certè vt hunc audias veni, Nunquamne legisti Gaditanum quendam Titi Liuij Domine gloriáque commótum ad visendü eum ab vltimo terrarum orbe yenisse, statimque vt viderat abiile? episórsacv, illiteratum, iners,ac peně eriam turpe est, non putare tanti cognitionem, qua nulla eft incundior, nulla pulchrior, nulla denique humanior. Dices, Habeo híc quos legam, non minus disertos. Etiam : fed legendi semper cccasio est, audiendi non remfer. præterea multo magis, ve vulgò dicitur, viia vox afficit. Nam licet acriora sint quæ legas, alcius tamen in animo fedeat quæ pronunciatio, vultus, habitus, gestus etiam dicentis affigit, Nisi verò falfum putamus illud A Eschinis, qui quum legiffet Rhodiis orationem Demosthenis, admirantibus cun&is, adiecise fertur, Tidici από θηρίου(τα από ρήματα βοώντος)ακηκόα

; & erat Abschines, fi Demostheni credimus, "μεγαλορωνότατος.facebatur tamen longe melius λαμαρο eadem illa pronuntiante ipsum qui pepererat. pwróta toss Quæ omnia hue tendunt vt audias Ifaum: yel is dià tantum, vt audieris, Vale.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »