Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]

ر

[ocr errors]

juuenos,yt solebam;atque etiam experior quan.
tum apud illos autoritatis ex ftudiis habeam.
Nam proximè frequenti auditorio inter fe co-
ràm*multi ordinis noftri clare* loquebatur : in- multis
traui , conticuerunt. Quod non referrem nisi ad iocabantur:
illorum magis laudem quàm ad meam pertine-
ret: ac nib* sperare te vellem , pofle fratris tui sperarly ·
filios probè discere. Quod fupereft , quum o-
mnes qui profitentur audiero , quid de illis ]
quoque senti m , fcribam : efficiámque, quan-
tum tamen epistola consequi porero, veipreo-
mnes audiffe videaris. Debeo enim tibi , debco
memoriæ fratris tui hanc fidem , hoc ftudium,
præsertim fuper tanta re. Nam quid magis in-
iereft*vetri quàm vt liberi (dicerem tui, nifi
nuncillos magis amares) * dignullo * patre, te & dign!
patruo reperiantur? quam curam mihi etiam li pare, & ese
non mandaffes, vindicantem. Nec ignoro fu-
scipiend s offensas in cligendo præcepiore: sed
oportet me non modò offensas , verumetiam fi-
multates pro fratris tui filius tam æquo animo
fubire quàm parentes pro fuis; Vale,

[ocr errors]

noftra

[ocr errors]

Argumentum.
Cereali petenti vt quandam orationem recita--
ret , multas caufas proponit quibus defiftere de-
beat: poftremo tamen asserit iudicium eius fe--
guuturum. .
C. PLIN. CEREA LI

19
vt orationem amicis pluribus reci.
tem: faciam , * quia bortaris: quanuis vehe-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

menter addubitem. neque enim me præterit a&iones quæ recitantur, impetum omnem calo

rémque, ac propè nomen fuum perdere, vt quas folent *loléāt commendare, fimul & accendere iudicü

confeffus, celebritas aduocatorum, expectatio

euentus, fama non vnius a&oris, deduđúmque hoc in partes audientium ftudium: ad *hæc, dicentis

gestus,incessus,discursus etiam,omnibúsque motibus animi consentaneus vigor corporis. vnde accidit vt hi qui sedétes agunt,quanuis illis maxima ex parte superfint eadem illa quæ ftanti. bus , tamen hoc quòd sedent quafi debilitentur & deprimantur. Recitantium verò præcipus pronunciationis adiumenta , oculi, manus præ

pediuntur: quo minus mirum cft fi auditorum in. relenguescit tentio* jāguescit , nullis extrinsecus aut blandi

mentis capta aut aculeis cxcitata. His accedit quod oratio de qua loquor pugnax&contentiofà eft. Porro ita natiira comparatum eft, vt ea quæ fcripfimus cum labore , etiam cum labore audiri pucemus. Et sanè quotusquisque tam re&us auditor, quem non potius dulcia hæc & fo

nantia, quàm austera & pressa dele&ent?Eft quiquod dem omnino turpis ifta discordia,eft tamé,*quia

plerunque euenit vt aliud auditores, aliud iudices exigant, quum alioqui præcipuè auditorijs affici debeat, quibus idem, li foret iudex, maxi• mė permoueretur. Poteft tamen fieri vt quanquam in his difficultatibus libro isti nouitas le. nocinetur, nouitas apud noftros: apud Græcos enim est quiddam quanuis ex diuerfo , non tamé omnino dillimile. Nam vt illis erat moris,leges quas vt contrarias prioribus legibus arguebant, aliarum coHarionc conuincere , ita nobis inclic repetundarum lege quod poftularemus, cùm hac ipsa lege , tum aliis colligendum fuit. quod nequaquam blandum auribus'imperitorum , tanto maiorem apud doctos habere grätiam debet, quanto minorē apud indo&os habet. nos autem fi placuerit recitare, adhibituri fumus eruditissimum quenque : sed planè adhuc an fit recitandú,examina tecum , omnesque quos ego noui in vtraque parte calculos pone, idque elige in quo vicerit ratio.à te enim rativ exigetur, nos excusabit obsequium. Vale.

Argumentum.
Caluifium conturbernalem fuum tribus de M. Pro
gulo fabellis delectat , laterter tempora fica pulfans,
quibus mali multo maiura quàm boni præmia cone
fequebantur.

C. PLIN. CALVISIO

[ocr errors]

ASSem para : & accipe. auream fabulam , fi

bulas immò. nam me priorum noua admonuit:nec refert à qua potisfimùını incipiam. VeTania Pilonis grauiteriacebari buius dico Pifonis quem Galba adoptavit)ad hanc Regulus venit.primù no impudentian hominis,qui venesit adægram,cuius marito inimicisfimus,ipfi in. uifillimus fuerat. Efto,fi venittantùm; at ille etiam proximus thoro fedit:quo die , qua hora Data cret, interrogauit. vbi audiuit, componit computat, vultum, intendit oculos,mouet labra sagität di- ani, despre gitos, * computat nihil, nisi ve diu miserail

: ex- dativne i pe&atione fufpendat. Habes (inquit) clicuade ipendi

[ocr errors]

e. ill.

ricum tempus, sed euades. quod vt tibi magis liqueat, aruspicem consulam, quem fum frequenter expertus. Nec mora: facrificium facit, affirmat exca cum fyderum significatione congruere. Illa, vt in periculo credula, poscit codicillos: legatum Regulo scribit, mox ingrauescit, clamat moriens, o hominem nequam, perfidum, ac

plus etiam quàm periurum: qui fibi per falutem Elijsui“ filii peierastet. Pacit boc Regulus non minus

sceleratè quàm frequenter, quòd iram deorum quos ipfe quotidie fallit, in caput infelicis pueri deteftatur. Velleius Blæsus, ille locuples cófula ris nouiflima valetudine confli&abatur, cupiebat mutare testamentum: Regulus, qui speraret aliquid ex nouis tabulis,quia nuper captare eum ceperat, medicos hortari, rogare quoquo modo spiricum homini prorogarent. Poftquam rignatum est test mentum, mutat personam, vertit alloquutionem, iisdemque medicis, Quoufque mi. ferum cruciata?quid inuidetu" bonam moriem cui dare vitam non poteftis? moritur Blæsus: &, tanquam omnia audiffet , Regulo ne tantulum quidem. Sufficiunt duæ fabulæ, an (cholaftica lege tertiam poscis? eft vnde fiat. Aurelia, ornata fæmina, signatura testamentum, fumpferat pul. cherrimas cunicas: Regulus quum veniffet ad signandum, Rogr(inquit) has mihi leges. Aurelia

ludere hominem putabat, ille feriò inftabat nec ne multa; * multa: coegit mulierem aperire tabulas,ac fibi

tunicas quas erat induta legire: obseruauit fcri. bentem, inspexit an scripfiflet. Et Aurelia quidem viuit, ille tamen iftud tanquam morituram coegit. & hic hæreditates, hiclegata, quasimeseacur, accipit. Aind si cha tingucy in ea civita

bona tis)

mor

stesin qua iampridem nõ minora præmia , immò maiora , nequitia & improbitas quàm pudor & virtus habent?Aspice Regulum, qui ex paupere & tenui ad tantas opes per flagitia processit, vt ipse mihi dixerit quum cófuleret quàm citò festertium fexcenties implecurus effet , inuenisse *sexta duplicata, quibus portendi millies & du- feftertia das cencies habiturú.Et habebit, si modò, vt cæpit, plicia, aliena teftaméta (quod eft improbissimú genus falb)ipsis quorum sunt illasdiáauerit. Våle.

C.

PLINII CAECILII

SECVNDI EPISTOLARVM

Liber tertius.

ARGVMENI V M. Tertium epistolarum librum ad Caluisium con tubernalem fuum inchoans, Veftricy Spurinna do vitam do mores breuibus explicat:fpondétque quum primum ad fenium peruenerit , vfurum eo vita genere..

C PLIN. CAL VISIO

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« VorigeDoorgaan »