Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

EI

10

tore in folatium orbitatis paternæ, do victorie pre-
mium deuictis-Bructeris. In laudem igitur filij Se-
cundus quædam lucubrauerat parentibus infcys:
"ea nunc per epistolam præter cæteras familiarem-le-
genda illis transmittit.
C. PL. SP VRINNÆ SVO

COCCIA E
Composuille me quædam de filio vestro non

dixi vobis , quum proximè apud vos fui. descripseram primùm, quia non iđeò * scripseram ve dice

rem , sed vi meo amori, meo dolori fatisfacerem: deinde , quia te Spuriona quum audifles recitalle me (vt mihi ipse dixisti ) quid recitasfem , simul audille credebam. Præterea veritus fum ne vos feftis diebus confunderem , si in memoriam grauislimi ludus reduxiffem. Nunc quoque paulisper hæfitaui. id solum quod recitaui, mitterem exigentibus vobis , an adiicerem qur in aliud volumen cogiro refeverare, neque enim affe&ibus meis vno libello.charissimam mihi & fan&iffimam memoriam profequi fatis eft: cuius famæ latius confulerur si dispensata & digesta fuerit. Verùm hæfitanti mihi ; omnia quæ iam composui, vobis exhiberem, an adhuc aliqua diffcrrem, fimplicius & amicius mihi vifum eft omnia s præcipuè quum affirmeris intra

vos futura , donec placeat, emittere. Quod fijudicetis. mabitis addenda, commucanda, omittenda * jn

perest, rogo vt pari fimplici:are , fi qua existi

dicetis. mini difficile est hucusque intendere a

& nimum in dolore: * difficile, sed tamen vt * lculo fcalptorem faceret ad menerctis quid esprimere, quid ené.

ptorem , vt pitorem , qui filii vestri imaginem

difficile vobis,fed

dire deberet : ita me quoque formate , regite,
qui non fragilem & caducam , sed immortalem
(vt vos puratis )effigiem conor efficere: quæ hoc.
diuturnior erit , quo verior , melior, absolutior
fuerit. Vale.

[ocr errors]

Argumentum,
ricmillorus philosophus à Secundo bene affe.
tus, beneficiorum memor, apud Iulium Genitorem,
copiofum de grauem in dicendo magistrum , max: --
mus laudibus illum cumulauerat : quod per Georto-
remedoctus, Secundis eidem referibit nou ejse mi..
randum, cum eius naiurasit Artemidorus vt ami..
corum facta in maius extollat: explisat tamen quod
pro es periculum subierit,

C. PLIN. IVLIO GENI

[merged small][ocr errors][merged small]

E
Se omnino' Artemidori noftri tam benigna

natura,vt officia amicuruin in maius extollat:
inde etiam meum meritum , 't* vera, ita supra vete
meritum prædicatione circumfert. Equidem
quum eflent philofophi ab vrbe fummori, fui
apud illum in fuburbario : &

* notabilius Slo notabi

quo hoc periculosiúsque effet, fui prætor pecuniam lius, hoc eft etiam qua tunc illi ampliore opus erat vi æs a- periculofius. lienum exfolueret, contra&um cx pulcherrimis canfis, inuffanribus magnis quibusdam & locupleuibus amicis, mutuatus ipfe: gratuitam dedi. Atque hæc feci tum feptem amicis meis aut occilis aut relegaris: occilis, Seneciqne,Rulico, Heluidio: relegatis. Maurico, Gracilla, *Atria, Al. cum Ara Espnia. Tot cica me ia&tis fulminibus quafiam. riaus

Arriano

buftus , mihi quoque impendere idem exitium certis quibusdam notis augurarer. Non ideo tamen eximiam gloriam musileme, vt ille pra

dicat,credo:fed tatum effugiffe flagitium. Nam Q. Mula &*C. Muiorium socerum eius , quantum lici

tum est per ætatem, cum admiratione dilexi, & Artemidorum ipfum iam cum quum in Syria tribunus militarem, ar&a familiaritate complexus fum:ídque primum non nullius indolis dedi Specimen , quòd virum aut sapientem, aut proximum fimillimúmque su pienti, intelligere fum visus. Nam ex omnibus qui nunc se philoso

phos vocant , vix vnum aut alterum inuenies ale virtute, tanta finceritate, tanta * vcritate. mitto qua pa

tientia corporis hyemes juxtà & æstates ferat, vt nullis laboribus cedat,vt nihil in cibo aut potu voluptatibus tribuat, vt oculos animúmque contineat. Sunt hæc magna, fed in alio : in hoc verò,minima , fi cæteris virtutibus comparengur: quibus meruit vt à C. Mufonio ex omnibus omnium ordinum afle&tatoribus gener assumerecur. Quæ mihi recordanci est quidem iucundum quòd me cùm apud alios, cum apud te tan. tis laudibus cumulat. vereor tamen ne modum excedat , quem benignitas eius (illuc enim vnde cæpi reuertor)non solet tenere. Nam in hoc vno interdum vir alioqui prudentissimus , honesto quidem, fed tamen errore versatur, quòd pluris amicos suos quàm sunt arbitratur. 'Va

le.

Argumentum. A Catilio Seuero inuitatus ad conam Secundus breui epistolio respondet ghis conditionibus fe vene turum, vi fit breuis frugi: nec in feueris fermonibu modum excedat , cum fit it urus ante lucem ad officia.

[merged small][merged small][ocr errors]

CATILIS
SEVERO
SVO

I 2

VEniam ad cænam: sed iam nunc paciscor , fit

expedila, sit parca: Socraticis tantum fermonibus abundet: in his quoque teneat modum. Erunt officia antelucana, in quæ incidere impune ne Catoni quidem licuit. quem tamen C. Cæfar ita reprehendit vt laudet. describit enim , tos quibus obuius 'fuerat, quum caput obrij retexif- fuerit fent, erubuiffe: deinde adiicit, tulares non ab illis Catonem, sed illis à Carone deprehenfus. Potuitne plus autoritatis tribui Caroni quam si ebrius quoque tam venerabilis erat?Noftræ tamen cenæ vt apparatus & impendii , sic temporis modus constet. neque enim ii sumus quos vitupe'rare ne inimici quidem possint,nisi vt fimullaudent. Vale.

Argumentum. Panegyricam orationem qua Traiano consulatus accepli gratias egit, Voconio Romano emendendam mittit, & difficultatem in ea propter vulgatam iam materiam excufat. C. PLINI VS "RO MANO Voco* * o s.

13 Libram quo nuper optimo principi (consul]

gratias egi, mifi exigeno tibi : miffurus etli non cuegiffes. In hoc conlideres velim vt pul

NIOR

MANO

chritudinem materiæ , ita dificultatem. in cka teris enim le&oren: nouitas ipsa intentumhabet : in hoc, nota , yulgata di&a funt omnia: quo fit vt quafi otiosus securúsque le&or tantùm eloquutioni vacet , in qua fatisfacere difficilius elt quum fola æftimatur. Atque viinam ordo faltem & cranfitus & figuræ fimul spe&arentur. nam inuenire præclarè , cnuntiare magnificè interdum etiam barbari solent: disponere après figurare variè , nisi eruditis , negatum est. Nec verò affe&inda funt femper elata & excella. nam vt in pi&tura lumen non alia res magis quàm vmbra commendat , ita orationem tam fummittere quàm attollere decet. Sed quide go hæc do&tistimo viro?quin potius illud, anno. ta quæ putaueris corrigenda. Ita enim magis sredum cætera tibi placerc , fi quædam difplicuisite cognouero. Vale.

Argumentum. Exemplo Macedonis monet non debere dominas 8pca feridos truces effe , à quibus ille penè in balanco

non multo post interiit : verum prius vltus et mortem fuam, comprehenfis eo occisis interfe.

nicatus

toribus.

[merged small][merged small][ocr errors]

Em atrocem , nec tantùm epiftola dignamn, paflus eft: superbus alioqui dominus & fæius, & qui scru.Ne patrem suum parum,immò minimum memin fet. Lauabatur in villa Formniana: repente. eum ferui circumGftunt: alius fauces

inuadic

« VorigeDoorgaan »