Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de koninklijke Netherlandsche landmagt, Deel 1

Voorkant
Gebroeders van Cleef., 1832
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 66 - WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Pagina 236 - III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN', PRINS VAN ORANJE-NASSAU , GROOT- HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.
Pagina 235 - WILLEM. Van wege den Koning . (get.) JG DE MEY VAN STREEFKERK. Accordeert met deszelfs Origineel, De Griffier ter Staats -Secretarie, (get.) LH EHAS SCHOVJEL.
Pagina 12 - Verhandeling over het verband en den zamenhang der natuurlijke en zedelijke wetenschappen en over de wijze om zich dezelve eigen te maken en aan anderen...
Pagina 13 - GA van Kerkwijk. — Verhandeling over het waterpassen en het gebruik van den barometer tot het meten van hoogten. 's Gravenhage, Gebr. van Cleef. 1828.
Pagina 21 - Schets der algemeene geschiedenis en van die des vaderlands, ten dienste vooral der adspiranten tot kadets bij de Kon.
Pagina 67 - Koning , (Geteekend) JG DE MEY VAN STREEFKERK. Accordeert met deszelfs origineel , De Griffier ter Staats -Se er etarij , (Geteekend) LH ELIAS SCHOVBL. Voor eensluidend afschrift, De Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken , WENCKEBACH. ft' INSTRUCTIE wegens de GodsdienstOefening in de groote strafgeva ngenissen en in de burgerlijke en militaire huizen van verzekering.

Bibliografische gegevens