Het Leeskabinet, Volumes 1-2;Volume 45

Voorkant
Hendrik Frijlink, 1878
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 149 - Gouvernement! O God, ik ambtenaar! Ik ril als ik denk aan de zeventien jaren die ik ambtenaarde!
Pagina 152 - omvatten alles wat mensch en wereld betreft. Insulinde is onderdeel geworden; slechts enkele malen gromt nog die donder van verre en ziet men het weerlicht ; maar Insulinde is de menschheid geworden; de vrije arbeid, de emancipatie der menschen van alle banden, die hun ontwikkeling belemmeren.
Pagina 151 - EERST DE WIL ... NU DE KRACHT ... EN IN 'T EIND DE OVERWINNING! . . . TINE... IK ZAL OVERWINNEN! IK BELOOF u, DAT IK OVERWINNEN ZAL ! WEES GERUST . . — Ga van tyd tot tyd eens kyken naar dien meneer op nummer zes!
Pagina 127 - Keizerrijk werd hij door het Voorloopig Bewind benoemd tot Commissaris der Nationale Verdediging in de departementen: Doubs, Jura en Haute-Saöne.
Pagina 78 - Homo sum, humani nil a me alienum puto," dat wil zeggen: »Ik ben mensch, ik acht niets menschelijks mij vreemd.

Bibliografische gegevens