Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaanische onlusten ... ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie, Volume 29

Voorkant
Johannes Allart, 1802
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 273 - is, alleenlyk berust, en dat wy die ook „ alleenlyk hebben ontvangen van de „ vrye keuze onzer Medeburgeren. Dat „ geen Oppergezag by ons ; maar dat de „ eigenlyke Souverainiteit by het Volk is „ berustende, en wel zodanig, dat het „ Volk de uitoefening van 't zelve aan „ zyne Vertegenwoordigers kan vertrou„ wea ; doch zonder hetzelve ooit te kun'
Pagina 276 - „ lyk bepaald zy , en naa eene vootaf1795' n ,, gegaane fchavergoeding. „ „ Dat de Wet de vrye en plegtige ;, ,, uitdrukking is van den Algemeenen „ „ Wil , dat zy voor allen gelyk is , het „ „ zy om te ftraffen, het zy om te be
Pagina 274 - dom, en Tegenftand van Onder„ „ drukking. „ „ Dat de Vryheid, de magt is, wel„ „ ke ieder Mensch toekomt, om te „ „ mogen doen al het geen anderen in „ „ hunne Regten niet Hoort, dat dus „ „ haare natuurlyke bepaaling beftaat in „ „ deeze Stelling, Doe niets aan eenen „ „ anderen , het geen gy niet wilt dat U „ „ gefchledde. „ „ Dat het ieder dus geoorloofd is „ „ zyne Gedagten en Gevoelens aan an„ „ deren te openbaaren, het zy door „ „ de Drukpers,...

Bibliografische gegevens