Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 8 van 8 over Gedaan in den Hage onder onfen grooten Zegele hier aan doen hangen, den twintigften....
" Gedaan in den Hage onder onfen grooten Zegele hier aan doen hangen, den twintigften April in 't Jaar onzes. "
Vaderlandsch woordenboek. 35 deelen [and] Byvoegzels 1-3 - Pagina 534
door Jacobus Kok - 1788
Volledige weergave - Over dit boek

Dichtkunst: op onze tyden, én éden gepast

Horace - 1681 - 39 pagina’s
...vredelyk ende volkomentlyk genieten ende gebruiken, cederende alle beleg ende wederleggen ter contrarie. Gedaan in den Hage onder Onfen grooten Zegele hier aan doen hangen , den XV Maart, in 'tjaaronfes Heeren en Zaligmakers duyfent fes hondert feven en feventigh. A. Br. d'AsPEREN,...
Volledige weergave - Over dit boek

Gebruik én misbruik des tooneels

Andries Pels - 1681 - 59 pagina’s
...vredelyk ende volkomently k genieten ende gebruiken, cederende alle beleg ende wederleggen ter contrarie. Gedaan in den Hage onder Onfen grooten Zegele hier aan doen hangen , den XV Maart, in 't Jaar onfes Heeren en Zaligmakers duyfent fes honden feven en feventigh. A. Br. d'AsPERE...
Volledige weergave - Over dit boek

Euclidis Beginselen der meetkonst: vervaat in 15 boeken, waar by 't 16 boek ...

Euclid - 1695 - 671 pagina’s
...volkomentlijck genicten en gcbruyken , ceflcrcnde alle belet ende wederleggcn ter contrarie. Gedaen in den Hage, onder onfen Grooten Zegele hier aan doen hangen den xvii. Julyin'tjaarons tjceren en Salighmakers duyftnt fes honderten tachtigh. AREND, Baron van Waflènaer....
Volledige weergave - Over dit boek

Wilhem de derde ... koning van Engeland, in heldendicht beschreven

Lucas Rotagans - 1710
...ruftelyk, vrédelyk ende volkomentlyk genieten ende gebruyken, eefferende alle belet ter contrarie. Gedaan in den Hage onder Onfen grooten Zegele hier aan doen hangen den xxxj-" July in 't Jaar Ons Heeren ende Saligmakers duifent fes hondert fevenentnegentig. A. HE IN SIUS,...
Volledige weergave - Over dit boek

Les avantures de Telemaque, fils d'Ulysse

François de Salignac de La Mothe- Fénelon - 1717 - 525 pagina’s
...gedogen , tuftelyk, vredelyk, en volkomen genieten engebruyken , cefTerende allé belet ter contrarie. Gedaan in den Hage onder onfen grooten Zegele , hier aan doen hangen , op den achflen Augufti in 't Jaar onfes Heeren en Zaligmakers een duyfent feven hondert en vyftien....
Volledige weergave - Over dit boek

Histoire de Charles XII, roi de Suede, Volume 1

Jöran Anderson Nordberg - 1742
...vredelyk, ende volkomentlyk, genieten ende gebruyken , cefferende alle belet ter contra'rie. Gegeeven in den Hage onder onfen grooten Zegele hier aan .doen hangen den negen-en-twintigften April in 't Jaar onfes Heere ende Saligmaakers duizent i - hondert en veertie....
Volledige weergave - Over dit boek

Vaderlandsch woordenboek, Volume 12

Jacobus Kok, Jan Fokke - 1789
...approbeeren en ratificeeren, hetzelve bij deefen lasten de een ieder dien het aangaan zal , zig hier naar te reguleeren. Gedaan in den Hage onder onfen...doen hangen, den twintigften April in 't Jaar onzes. Heeren en Saligmaakers een duyfent feven honderd en veercigh. J. H - Wasfenaar vt. Ter Ordonnantie...
Volledige weergave - Over dit boek

Vaderlandsch woordenboek, Volume 12

Jacobus Kok - 1789
...hetzelve bij deefen lastende een ieder dien het aangsan zal, zig hiernaar te reguleeren. Gedaan» }n den Hage onder onfen grooten Zegele hier aan doen hangen , den twintigften April in 't Jaar onzes Heereu en Saligroaakers een duyfent feven honderd en veertigh. y. //. Wasfenaar r/. Ter Ordonnantie...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden