De Maandelykse Nederlandische Mercurius, Volumes 8-11

Voorkant
B. Mourik., 1760
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 80 - Aldus gedaan in den Hage, onder het Klein Zegel van den Lande, op den 16 Oftober 1795, . htt eer/Ie Jaar der Bataaffclic Vryhdd. P. PAULUS, Vt. Ter Ordonnantie van dezelve
Pagina 217 - Allen den geenen die deezen zullen zien of hooren leezen , falut: Doen te weeten...
Pagina 8 - I.uyden buyten kennifle en in weerwil van derzelver Ouderen , de langllleevende van dien en Voogden , met den anderen wegloopen en doorgaan , alles in veragtinge van de Ordonnantie Gods...
Pagina 72 - Toezienders vuur in het houte gevaarte bragten , 'c welk fchielyk ia de brand vloog , en de Uitvinder wederom uit het huis deed komen , die met...
Pagina 71 - t hout gevaarte opgerecht, zynde io voeten in zyn diameter, en if voeten hoog uit de grond, hebbende een vierkant open gat ten Zuiden eneenander ten Weden , benevens eene Verdieping of Zoldering , op welkers onderde deelen en op de Zoldering eenige boÔÔen.
Pagina 112 - Officier die de calange doen fal , een derde voor den Aanbrenger , en een derde voor den Armen van de Plaats alwaar de aanhaalinge gefchied.
Pagina 133 - t geen tot eenig ander gebruik zullende geappropieerd werden, door Arbeidslieden wierdomgefpit} deeze Lieden ontdekken in 't...
Pagina 101 - Majefteit de volgende aanfpraak aan de beide Huizen van het Parlement. Mylords en Edellieden , Ik kan geen einde van deeze Zitting van 't Parlement maken , zonder ui.

Bibliografische gegevens