Waterloop-kundige proeven, gegrond op waarnemingen der stroomssnelheid, en berekening van de hoegrootheid des vermogens der uitwatering van den boezem van Rijnland, door het kanaal bij Katwijk, gedaan in december 1807 en januarij 1808, door directeuren belast, destijds, met de executie der werken tot dezelve uitwatering F.W. Conrad, A. Blanken Jz. en S. Kros, overgelegd (na overlijden van eerstgemelden), aan de wel edele heeren hoogheemraden van Rijnland, als commissarissen ter executie der voorz. werken, door de twee laatstgemelde directeuren, nader ontwikkeld door voorstelling van de grondslagen, op welke deze proeven rusten en voorbereid zijn geworden

Voorkant
Erven F. Bohn, 1823 - 38 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens