Amsterdam in zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, Kerkenstaat, Schoolen, Schutterye, Gilden en Regeeringe, Volume 4

Voorkant
Isaak Tirion, 1763
0 Recensies
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 379 - ... geplunderde huis gelicht en op de St.-Antonis-waag gelegd werden. Maar 't gepeupel, zulks vernemende, snelde naar 't verlaten huis, 't welk nu ten gronde toe werd afgebroken. De plunderaars, meer dan duizend in getale, trokken vervolgens met een gedeelte der afgebroken sparren en latten als in triomf door de stad, zelfs over den Dam en voorbij 't Stadhuis. Een andere hoop bleef zich nog op de Nieuwmarkt onthouden, totdat de schutterij, in 't geweer gekomen, de toegangen tot de markt bezette*...
Pagina 352 - Lantaarnen gemaakt en met vuunverken gevuld, die hy en de zynen, in 't Stadhuis, in 't Ooftindifch huis en elders , nederzetten zouden, de Stad, aan verfcheiden oorden tevens , in den brand te zetten. Doch de toeleg werdt gelukkiglyk ontdekt : een der doozen kwam in handen van 't Geregt, welk 'er , naderhand , nog een vondt , ten huize van Paul, die gevlugt was, en zig daardoor verdagt gemaakt hadt; doch te Leeuwaarden agterhaald werdt. De andere fchuldigen waren 't, vroeger dan hy , ontkomen, en...
Pagina 474 - Doch om hiervan, met grond, te konnen oordeelen, vonden zygeraaden, 't getal van alle de zielen , die zig in de Stad bevonden, door de Kapiteinen der burgerye, te doen opneemen.
Pagina 183 - Waarop hy antwoordde, . , zulks van zins te zyn ; doch het nu na te „ laaten , om opfchudding te voorkomen.
Pagina 413 - Synoden vervolgens vijf vragen op, die hierop neerkwamen: 1. „Of een Lidmaat der „Gereformeerde Kerke wel eenen eed doen mogt, strekkende tot „nadeel der waare Gereformeerde Religie? 2. Of hij zulk een...
Pagina 185 - Hiermede afTcheid neemende , werden hy en zyn broeder wederom van 't graauw en 't vrouwvolk aangerand; doch...
Pagina 430 - Communicatie met fns, ter hand hebben genomen, ende hoe dat, na gedane publicatie , alle de Comp. Schutteren in UE Stadt den Eedt hebben vernieuwd op 't oude formulier ende...
Pagina 385 - Dit fyn de vromen. Pauw, Jan Gysbertsz., De Vry, JW Bogaert, Hillebrant Schellinger, Verdoes , Ernft Roeters , Bets , Haringcarfpel.
Pagina 393 - Faftie, fidr. i6i|, der wooninge. Eenigen 'uit de burgerye, die zig onder den hoop vermengd hadden , •werden gedreigd: een burger en eenigen van het graauw in...
Pagina 182 - Episcopius, ,, dat het wel ftout en vermetel van hem „ gedaan was, dat hy zo in de Kerke fpree„ ken durfde : hadt hy eenige zwaarigheid „ gehad , hy mogtze hen} ten zynen huize, „ hem wel bekend, hebben voorgedraagen.

Bibliografische gegevens