Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

mine Antonini imperauit.

Potuit & mitti T. Annio publice leges mom repugmamt. Vale.

[ocr errors]

Vefpafiano quinto,& Tito

Coff. Frontino autore. Nimiam menfàrum lautitiam Martialis etiam in Annio notur. Pro cetera tua dulgemtua) vt in cæteris rebus diligens es,& inter caetera, in quibus vteris diligentia. Codici43*) epifìolas.Fabius, Codicilli dubium ad quem fcripti. Plinius tradit Homerum fcripfif(e Bellerophonti codicillos datos. Tranquillus autem Othonem fcripfiffe ad foforem codicillos confolatorios. Deriuatio tamen verbi aliud quàm epiftolas importare videtur,referente Seneca:nam caddex,fiue codex, à quo codicilli, plurimarum tabularum contextus eft. aeculiam) Cor. Minutij Aciliani Brixienfis. Ex parte)fui peculij:nam alios Secundo cohæredes fcripferat. Nom /©ruptâ] irritos, inutiles. confirmati teßamemto) ante Augufti tempora conftat codicillorum ius in vfu nofi fuiffe, fed primus L. Lentulus codicillos introduxit:cuius authoritatem multis fequétibus idem Imperat9r Trebatio fuadente conftituit codicillos iure optimo effe. & cùm ante teftamentum còdicilli fa&i erant,Papinianus ait, Iuftiniano referente , non aliter vires habere: quàm 6 fpcciali poft eius voluntate confirmentur: nam quae poftea fequuntur prioribus derogant. Inde libro vicefimoiiono,Idem inquit ante tabulas teftaméti codicilli fa&i non aliter valent, quàm fi teftamento, quod poftea faétum eft, vel codicillis confirmentur. I ua) vetus,quod poftea fuit emendatum ficut mox oftenáemus. propriam) conuenientem. Sunt qui legant proximum [non inconuenien

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nius in fuis Praeexercitamentis incipiendum à rebus circumiacentibus in locorum defcriptionibus : quem fànè ordinem feruauit idem , dum alteram in Thufcis villam repraefentar. Sed hic non mirum fi ftatim membra domus aggreffus eft, cum nihil circa praeter mare & litus haberet.Illic verò longè alia, vt agrorum & montium, colliúmque varias facies , à quibus non inartificiofè principiú

[graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »