Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cum Liuiae.cum alter ad alterum temderemus, expomit Reguli mamdata:addit preces fùar:vt decebat optimum virum pro dißimi/imo: Pa^ ce imquiems.Cui ego, Difficies ipfe quidremumciamdum Regulo putes te decipi à me mom oportet. Expeéfo Mauricum (momdum emim ab èxilio vemerat) ideo mihil alterutram im partem reffomdere tibi poffum faóturus quicquid ille decreuerit. Illum emim effe huiüs comfilj ducem,me comitem decet. Paucos pò/? dies ipfe ///6' Regulus comuemit im praetorú offício. Illuc perfecutus fecretum petit.ait timere fè, me amimo meo pemitus hæreret, quod im Cemtumuirali iudicio aliquamdo dixiffet, cùm reßomaeret mihi & Satrio Rufo, Satrius Rufus, cui eff cum Cicerome æmulatio:& qui comtemtus mom eff eloquemtia feculi moffri. Reffomai mumc me imtelligere malignè diâum quia ipfè comffteretur:caferumpotuiffe homorificum exi/?imari.Ef emim imquam mihi cum Cicerome

gulo. [ nam alibi laudatus Spurina tanquam optimus.] £go) refpondi. D/?rcre,) cognofces. fic libro tertiò idem , & Iuftinianus vtuntur: Seruius & Donatus difpicere dicunt effe difquirere confilium. Renumcram dum ) rcmittendum,vel recufändum: nam renunciatio,vt refert Afconius, dicitur eius rei ,quæ in placito venerat, recufatio:& alitèr decláratio,qualis £onfulum renunciatio. Tantum, inquit Secundus, ex renunciatione confulum voluptatis , quantum prius ex definatione capiebat. Te decipra me mom oporter) tibi confilium meum detegam, fimpliciter tecum agam. Mauricum) Iunium Mauricum Ruftici Aruleni fratrem, virum gravcm, & conftantcm , qui Neruæ Câtul

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]

infida)inftabilis. Quam ipfi mali funt infidi.Erudiiù) edo&us:efl autem eruditio multarum rerum exculta cognitio: & quanquam de literis faepius di. catur, vt Tranquillus in Caligula, Ex difciplinis li

- Ê. minimum eruditioni,eloquentiae plurimum attendit: tamen aliquando etiam de rebus aliis. [Plin libro xj. de araneis, Erudita operatione

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

litatis duo maximè probabiles fontes, verum iudicium , & honefta beneuolentia : nam cum ab his oritur , tunc demum eius ratio conftat.] Quod dicendi genus frequenter inuenies apud Secundum. [ confira )quid cogitem & moliar.]

[ocr errors][ocr errors]

rùm ab hac opinione multum receffit Quintilianus, qui libro decimo penitus tale ftudendi genus improbat,& rationibus con

quiete difeederem.Adretiafedebam. Eramt im proximomom vemabulum,aut lamcea,fed/£ylus & pugillares. meditabar aliquid, emotabámque : vt fi mamus vacuas , plema tamem

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]

I

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ego quoque fimili mutu, ac remutu, re/pomdere

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

habemt. Vale.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »