Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]

mine tabulas fcribebant , quas à fèptem teftibus fubfcriptas, lineo vinculo claudebant,notatas teftium figillo Teftamentum compofitum ex tcftatione mentis Sulpitius arbitratur : quod reprchendit Gcllius arguens effe fimplex verbum. [1m aduocatuomem) vt ipfi adeffem.]

ím confilium rogautt (vt cognofcerem , & iudicarem: Vel , vt ipfi confulerem. Imama) nullius momenti. AMalto magrs) videntur fuperuacua talia officia. Seceffèrt *) vacuus eris à curis vrbinis Frigidis)inutilibus. Fabius frigidum inane vocat & momentarium. Lauremtimo) rure. quod Laurés etiá appellari poflè libro fequenti indi cat , vbi totum graphicè def&ribitur. Corpor, Vaco) curo corpus. Fulturâ ) adminiculis. tunc enim animus maximè intcnditur,& vires fuas operatur, cum nullo dolore corpus vexatur. Aufonius, Ampliat ætatis fpatium fibi vir bonus,hoc eft Viuere, & his vita poffe priore frui. simuffra*) maledicis,

im confilium regauit. hæc quo die fecerà meceffaria, eadem fi quotidiefeciffe te reputes, imamia videmtur: multo magâ cum fecefferis. tumc emim fùbit recordatio, quot dies quàmfrigidis

rebus abfùmpferis.quod euemit mihi pófquam

im Lauremtimo meo aut lego aliquid, aut féribo, aut etiam corpori vaco, cuius fulturâ amimus fùffimetur, mihil audio quod audiffe, mihil dico quod dixiffe pæmiteat. Nemo apud me quemquam fihiffris fermomibus carpit: memimem ipfe reprehendo , miffvmum me, cum parum commode fèribo: mulla fpe, mullo timore follicitor, mullis rumoribus imquietor, mecum tamtum & cum libellus loquor.o reéfam ffmcerimque vitam : ό dulce ocium homeffúmque, ac penè ommi megotio pulchrius. 6 mare. ó. litus,verum fecretúmque uova-iov. quàm multa imuemitis, quàm multa di?atis. proimde tu

[ocr errors]

plinas verfantium. hic conuentus com

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fe, quàm mihil agere, Valc.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

folam philofophiam fentit effe liberalem difciplinam, quòd liberum facit hominem , hoc cft fapientem, fublimem , fortem,magnanimum, caetera pufilla ac puerilia effè. Vlpianus titulo De variis & extraordinariis cognitionibus, liberales artes appellat rethoricam, grammaticam, geometriam, medicinam , iurifperitiam. Ἀunc] Sub Traiano, cùm ftudia propè extin&a refouerentur. Clara ] Virorum clarorum [vt Taciti,Iuuenalis,Silii,Martialis, Saturnini, Voconij, Tranquilli3 }'mum ) Exemplum vnius viri doétiffimi, qualis Euphrates cft, [qui Dinone patre genitus (quanquam prefugiat. apuâ d. J.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][graphic][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »