Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

negyricâ vfurpat, hoc vocabulo latius v. ra appellata , quia funt amoris hypothefus quàm apud alios, præter vnum Taci. cæ. fed proprie liberos pignora dicimus, tum, inuenerim:hic enim lib.xvi.Hifto- táquam vinculum cerciflimum inter mariarum,inquit, ne in cætera pignora sæ- ritum & vxorem. aliâs pignus fecundum uiret:non solùm filiam , sed & generum, Vlp. eft quod ad creditorem transit: at & alios cognatos intelligens:ideo pigno- Caius dicit, pignus propriè rei mobilis conftitui. Longa) Per tertium & trigefimum an intérque tot pignora, veros amicos. Sed tam num. Imque Dura, cru: longa , tam iniqua valetudine conflictabaciabatur. Precta)Prædi&a tur , ut hæc tanta precia viuendi morpignora. Pedem d.) Poda- tis rationibus vincerentur. Tertio de tricesifume extrinfecus

. Patisus mo anno (vt ipsum audiebam) pedum dolore k... Hic morbus erat in correptus eft. Patrius hic illi. Nam plerumque patre Coralii, vnde non morbi quoque per successiones quasdam, vt agenitura parentes podagra lia, traduntur. Hunc abstinentia, Sanétitate, correptus eft : nam Gale- quoad viridis atas , vicit o fregit

. nouissinus afferit,quosdam mor bos, veluti podagram & ar

cum senectute ingrauefcentem, viribus atericam ex hæredicate tra nimi sustinebat.cùm quidem incredibiles crisdi: quia fperma in parenciatus, e indignissima tormenta pateretur. liorum pedes debilitat . A. lam enim dolor

non pedibus

solis, vt prius,inuicenna etiam fuperiori fidebat : sed omnia membra peruagabatur) bus addidie phthifin & veni ad eum Domitiani temporibus , in subetiam Columella lib viij. urbano iacentem Serui è cubiculo recesserunt. notauit, paternæ inquit habebat enim hoc moris, quoties intraffet finotæ plerunque natis in- delior amicus : quinetiam vxor, quanquam mo, vulgatum eft figna omnis secreti capacissima, digrediebatur. Cirquædam 'næuósque & ci: cumtulit oculos, & cur(inquit) me putas hos catrices eciam regenerari] Vialsa) Efigies, geltus, tantos dolores tandiu sustinere? vt scilicet isti mores, patrimonia

traní latroni vel vno die supersim. Dedisses huic mittuntur filisa Huneanimo par corpus, feciffet quod optabat. Affuit Morbum, Abftinentia ) Parce viucndo, ad cibos refertur. Sanétitate ) Modeftia, à re- ceffere è thalamo. Intraffer) Cubiculum. bus venereis. Virdis elas luucnis & for- Fidelvor) Cóparatiuú pro pofitiuo. Vxor) tis. Ingrauefcentem Inualefcentem, cru- eius , Hifpulla. Secret capacißima ) Cui descentem. Cum fenecture) Qua mulcx x - omnia arcana tua committeres. Circumgritudines magis augétur.Vorobus anıms) tulit oculos) An alij adeffent præter quàm Conftantia. Incredibiles) Immensos. In: Cæcilius,visurus.ists latroni) Male intelfodebas.)Occupabat.Omnia membra) To- ligunt quide podagra locutum fentiunt, cam corporis compaginem. lacentem] quòd fcilicet hic morbus etiam lacera Laborantem podagra. Domitiani tem inuaferat. nullum enim id secretum , fed porobes Imperante Domitiano. nam cum potius Domitianum indicasse dicimus, le hæc fcriberet, Traianus regnabat. (Habe auarè & crudeliter in principatu gerenbarzi Corallius. legitur etiam loco is,e rem. optabat igitur Corælius tandiu vipim) Hoc moris) Vc iuberet feruos fa- uere donec interitum Domitiani videret:

e. j.

[ocr errors]

fic poftea libenter moriturus. Dediples) quod optabat,& deus præftitit.nam libro More fuo fubtraxir,G: quod etiam Mar- o&auo ad Quadratum, vbi de vltione tialis in tertio fecit, Audieris , dices esse Heluidii tra&at , vero verius oftendicur Maronis opus : pro fi audieris. & alij iu- Corælium super fuifle Domitiano : vt o. niores. sensus est, fi ita corpore ficut ani- mittam per quæ alibi significat , non folú mo valuiffet , ruperuixiffet Domitiano, se vixifTe sub imperatore Nerua , sed etiá honores geslıfle. Cuiss olle

tamen deus voto,cuius ille compos, vtiam fecompos) Quod votum con secutus: nam voti compo.

curus libérque moriturus, multa illa vita , sed tem dicimus cum , qui minora , retinacula abrupit. increuerat valeSecuru) Relida republica tudo, quam temperantia mitigare tentauit, melioribus aufpiciis. Lo- perseuerantem constantia fugit. lam dies alber.) Sub Traiano optimo ter, tertius, quartus, abstinebat cibo. mifit ad per Neruam

redu&am, in me vxor eius Hifpulla communem amicuma melius & maius augebat. C. Geminium cum tristissimo nuncio, deftiilla mulia retinacula) com nalle Corellium mori:nec aut suis aut filia preconscientiam, & reliqua. cibus flecti, solum superesse me , à quo reuocari Retinacula. quæ retinere poffet ad vitam. Cucurri

: perueneram in propotuiffent Coræliumin vita, led minora quàm ra

ximum, cùm mihi ab eadem Hispulla Iulius tiones quæ contrà occur. Atticus nunciat, nihiliam ne me quidem imrebant. Abrupır ) Intercî

petraturum : tam obftinatè magis ac magis indic.neglexit. Valersdo) Po. dagra. Conftantia fagir.) duruiffe. dixerat fanè medico admouenticiNon potuit vlterius pati bum, nerunua quæ vox quátum admirationis quamuis contrà niteretur

. in animo meo,tantum désideri reliquit.Cogie Quartus ) Erat quo. Hefpuella ) Hispullæ memi- to quo amico, quo viro caream. Impleuit quinit Iuuenalis, & Cæcilii dem annum septimum & sexagefimum, que amitam fuiffe lego.Geminium. ) Ad quem plures extant Cæci uas qui nomina gentis , Nec finis ingenté lii epiftolæ , [ & ad Traianum idemin. conticuisse domum. Te pia Cecropix co• quit, Rofianum Geminium fibi beneficiis initarur curba Mineruç, Te secreta quies, in eum collatis ar&ifsimè deuin&um: nā te fophos omnis amat. Atticum cximiè. quæstor Plinius in consulatu fuit, fum- canille retigit luue. Iulius Atticus ternnámque illi reuerentiam in co officio & peftate Columellæ laudem meruit , quòd pòft præftitit: commendat itaque illum de vna specie culturæ pertinentis ad vi. Imperatori ab integritate , probitate , in- tes,fingularem librum edidit

. Induruisse) duftria : tum quòd eius commilito fuir.] Omnino mori decreuiffe. [ Imicatio CaPapinius insuper ad legem Iuliam de a. tulliana, iam Catulle obštinatus obdu. dulteriis, retulit Adrianum refcripfiffe C. ra.] Admouenti.) Porrigenti. xix un ec) Vixi Rogano Geminio.(Geminii fit mentio in cum labore. sustinui[mortuus suum : xmemoriis Mediolanenfibus & apud Fo- x junnotas cnim secundum Pollucem morrum Iulii L. Geminii Mefii curatoris æ tuos appellat Thucydides, & Ariftoteles rarii Mediolanensis.) Communem) Meum in Ethicis: ) præteritum irregulare à ver& Corælii. In proximum) In propinquú bo roénunc id ek laboro.alia exemplaria haædium. Ab Hifpulls) Nomine Hispullæ. bene sinero id eft decreui,fcil

. mori dizo Iulous Atticus.) Cuius eloquentiam & neiro. Defideri) Expectationis Corælii Græcam facundiam cum familia laudac abfentis & amiffi. Robuftißimis ) Sano Martialis libro vii. Attice, facundæ reno corpore vigentibus,nullo morbo concuf

GS

1s. Ewaļu)Morte, quæ ma- ætas etiam robustissimis satis longa eft. Scio, efecidit & denorat:mors ad- uafit perpetuam valetudinem: Scio,decefsit sucò extra omne malum est, perftitibus suis:florente republ. quæilli omnivt fit extra omnem malo- 'bus fuis charior erat, & hoc fcio. Ego tamen, nec?. Florente republs.) Sub tanquam ex iuuenis fortissimi morte doTraiano.Er boc foro 'Re leo: doleo autem , licet me imbecillum putes, peticio. (dolorem expri- meo nomine. Amisi enim , amisi vita mea tefantem, minus fortem ad- stem, rectorem, magistrum. in summa dicam, uerfus calamitates. Meo quod recenti dolore contubernali meo Caluime)Quoj[M. Tullius &] sio dixi, Vereor ne negligentius viuam. ProMartulis, ad fummamo inde adhibe

folatia mihi : non hæc, Senex egenere veimur, cùm ali- rat, Infirmus erat (hæc enim noui) sednoux quid concludimus. Recen aliqua, sed magna, qua audierim nunquam, Nuper mortuo Core- legerim nunquam.Nam qua audiui, que legi, memoriis marmoreis se sponte succurrunt, fed tanto dolore superanmentio : fuit is Secundo tur.

Vale. ar&illima familiaritate coniun&us , vnde hic & alibi fuum contubernalem appellat. mentum extat adhuc Mediolani, quod ei validiflimè etiam amauit Caluisium nc Caluisia Rufina filia fecerat. Caluisianæ potem, C. Caluisum ar&a propinquitare a&ionis Iurisconsulti meminere. Neglicomple&entem : erat enim filius fororis gentius Ociofius: minori cura. Proinde) IC.Caluilij Ianuarii Pontificis monu- Quare. Noua) Inusitata, incognita. C. PLINIVS SOSIO SENECIONI S. Agnum) Lau

Agnü prouentū poëtarū annus

hic attulit.Toto měse Aprili nulpora, quibus Vikingenialonge

lus ferè dies,quo no recitaret aliproferebantur, sed auditorum igna.

quis.Iuuat me quòd vigětstudia, uiam notabiliter taxat. re

proferunt se ingenia hominum, vero afferie omnium reci: & oftentant:tametsi ad audiendum pigrè coitationibus adfuifle, inde tardius quàm decreuerat

tur, plerique in stationibus sedent , tempusque in vrbe reftitide. Hic So- audiendi fabulis conterunt, ac subinde

sibi nilius Senecio, alius fuit ab Herennio Sene- quenter recitando. Coutur)conuenitur. cione. ad cum scripsit Plutarchus Dio- Plerique) Auditorum. Stationibus In lonis vitam,quanquam pro Sofio mendore cis publicis, in quæ poft negocia folent legatur Socio. Promenium.)Copiam. Nul- ciues convenire confabulandi, vel potius les fere dies fuor.) Accedit Cæciliane sono desidendi gratia. di&a ftacio, quod ibi ad tentiæ Martialis co carmine, Auditur to- tempus ftatur , de qua locutus Iuuenalis, to sæpe poeta die. & luuenalis longa re- omnes conuictus,thermæ,ftationes: item ciratione columnas ruptas exaggerat

. locus in quo naues ftant ad tempus, & vProferunt ) Extendunt. Offentani Fre. bi milites ad tutelam ftant, fiuc caftro

[ocr errors]

dat Sua tem

tio,quæ

ante

rum, fiue oppidorum. interdum pro cu- dum vtitur,Stabula boum subinde emuristodia , vt apud Tranquillum , abdu&a danda,& equas subinde respicientes scriftatione militum, aliquando pro ftatu & bendo. Martialis pariter,vt libro primo, conditione. Secundus in Panegyrica ora- Interponis aquam fubinde Rufe.& quartione, Non te læta & prospera ftationis to. Quid me Thai senem subinde dicis. huius , sed aspera & dura ad capeffendam Tranquillus in lulio Cæfare , subinde se cam compulerunt. Vlpianus titulo de Flu- obseruandum admonens. quinetiam Li. minibus, cum Seruio grammatico con- uius prædi&is antiquior, Ni fubinde auuenit, ftationem, inquit, dicimus à san. ro principum animi concilientur. [ Plido. is locus demonftratur vbicunque na- nius libro o&tauo. Atque in recentem suues tutæ ftare poffunt. (Andsendo legitur binde transfertur. Et codem capite , Ex etiam audiendis. ] Subende Frequenter.in eo subinde cernitur. Item, ad arborem qua fignificantia præter ipsum alibi[ Va. fubinde experientes. Et capite de Cha. lerius de Matello scribens, Caftrorum meleonte, Mutat namque colorem subinfubide locú mutauit: &]Columella inter- de & oculis & cauda & toto corpore.)

Istrauerst) Auditorium. Prafationem.) Eft præfa tiari iubent an iam recitator intrauerit, an nitur,confilium fcriptoris, dixerit præfationem,an ex magna parte euol& Summam totius operis uerit librum: tum demum,ac tunc quoque lens breuibus explicans:nec eft pars operis , vt quidá exi· ,cunit antérque veniunt, nec tamen permaRimane , cùm dicatur o nent, sed ante finem recedunt: ali diffimulan&um fine pręfatione ideo ter & furtim, alii simpliciter & libere. At hera inuentæ fecundum Caium cule memoria parentum , Claudium Cæfarem Iurisconfulcum præfatio

: ferunt, cum in Palatio fpatiaretur,audissetque ad le&ionem propofitæ clamorem, caufam requififfe : cúmque dictum materiæ perducant, & effet , recitare Nonianum, fubitum recitanti euidentiorem præftant in- inopinatúmque venisse. Nunc ociofiffimiis telle&ú. Euolueri:) Recitauerit.Tunc Poft dimidiam operis recitationem.Veniunt Ad audien- &um, à Pallanteo vrbe Arcadiæ, vel à Paa dum Permanent) Vfque ad finem recita- latio vrbe in agro Rheatino : alii quòd tionis. Dißimulanter)Cum aliqua ítropha palantes illuc cum Euandro venerunt: & falla excusatione) Furtim) Lectore non quidam à Palantia vxore Latini : lue vidente. Alij fimplicster) Quidam palàm quod ibi pecus pascens balare,vel palare, discedunt fine vilo prætextu profedionis. ideft errare consueuit.alii à Palantia Hy: Memoria parentum) Temporibus noftro- perborei filia, que ex Hercule Latinum rum parentum , paulò supra ætatem no- peperit. alii quòd Pallas ibi fepultus sit: ftram. [ita solebant maiores noftri dice- quam opinionem Dionysius arguit , trare. I Clandium Cefarem) Quem Tran- dens, Palantinum collem palatium diquillus asserit fuisse pertinaciter liberali- &um, confundente tempore certitudin bus ftudiis dedicum, ac multa scripsille nem,& multis inconuenientium etymoGræcè & Latinè. In Palasso) Vocatur Pa- logiarum materiam præbente. Noniálatium,authore Dione, domus regia Ro- num Fuit Seruilius Nonianus,quem Pli. manorum imperatorum, vbi Cæsares nius senior consulem vidit, & Quintiliapręcorium habebant(quodjolim Romuli nus audiuit, ingenio clarus, & fententiis domus,non procul à Tiberi , ferè in me- creber, minus preffus quàm hiftoriæ au: dia vrbe. P. Vi&or in decima regione lo- thoritas poftulabat. Inoponatum Præter car, ancez Pallantium fiue Pallanteum di expe&ationem. Laudatur Auguftus à

Sue

[ocr errors]

deat Aciliano,

Suetonio, quòd recitantes & benignè & patienter audiuerit. Recitanti)Suas historias. Identidem ) Sæpius. Liuius ab vrbe condita, quisque multò antè rogatus, identidē admoret, Thaflalio ferri clami: nitus aut,venit,aut,fi venit,queritur se dič, ratum eft. Apuleius, Iden. quia no perdiderit, perdidisse. sed tantò magis tidem boaui, non, non. laudandi probandique sunt quos à scribendi identidem mulieris adhi: recitandique studio hac auditorum vel desibere blanditias. Cato in re dia vel

superbia non retardat

. Equidem

protóque

identidem.& Colu nemini defui. erät sanè plarique arnici.Nemella , locus identidem que enim eft ferè quisquam quistudia, vt non runcandus. M. Tullius pro fimul & nos amet.His ex caufis longius quàm monere.Tranquillas:Ca deftinaueram, tempus in vrbe confumpli. Pof ligula inuocare identidem sum iam repetere secessum & fcribere aliquid, atque expe&are lucem quod non recitem,ne videar,

quorum recitatinon fatigabor ciufdem fa- onibus affui, non auditor fuisse sed creditor. đa identidem referendo. Nam ut in cateris rebus, ita in audiendi ofíiEt paulò poft, Profe&tio- cio perit gratia si repofcatur. Valc. brante, & alibi interdum. Queritur fe diem, quia non perdiderit, perdidiffe.) Sensus eft, vnus met ftudia) Qui fit eruditus. Simol) Cum quifque ignauus lamentatur,fi ad fuit re ftudiis id eft,omnes ferè do&ti me amant. citationibus, perdidiffe diem in re inuti- eft alia le&io ad idem fere. qui non nos li,cùm verè non perdiderit recitantes au amet, vt ftudia non fimulet:fcilicet modò diendo,fed potius perdidiffet Giderediflet, le verè ftudiofus, neque fimulet dodri& totum diem fabulis contriuifet. nam nam : & per hæc monftrari poflet Regudesides interpretabátur fe perdere diem, lus. Reperere feceffum ) Secedere in vila dum illum audiendo transmitterent: ve lam(Scribere cauere mihi & Musis.] Creo rùm Secundus,dum ociofi nugantur: cla- dotor) Ne audiendi mutuum ab illis rior tamen fcriptura.quem non perdide- tere videar. In audiends officoo) Quod fasit. Defui nemini) Audiui omnes. Qui ar cerem si mca recitarem. E. PLINIVS Iynro M AV RICO Svo S. E%.) Maurico

Etis, vt fratris tui filiæ profpicisuader ve filiam

am maritum : quod merito mihi

potissimum iniungis. Scis enim juveni formofo & honcftiffimo,quem à parentum

quantopere fummum illum vi fplendore commendar , & suspexerim dilexerimg: quibus ille adoles honores geflitic, opibül- centiam meam exhortationibus fouerit, quiqueabundare, præter vir tutes,adfirmat

. Profpicia) bus etiam laudibus vt laudandus viderer efDeligam. Fratris tur) Aru- fecerit. Nihil eft quod à te mandari mihi aut denum, ob virtures & do: maius aut gratius, nihil quod honeftius à me

e. iijo

repe:

fratris despon

« VorigeDoorgaan »