Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

A/abam Pompeiii Saturmimi,
humc dico mo/rum: laudabám-
que eius imgemium, etiam am-
tequam feirem quàm varium,
v - - v -
quam flexibile, quàm multi-

[ocr errors]

fciplinarum. Flexibile)Facile ad alia tranfré. Multiplex) Fertile. multarum rerum capax.Poßaer] Quod maius eft quàm tenet,&'habet. Cau/a a.] Fuit enim caufidicus fummus. ~4cruter) Cum acrimonia & vehementia : quae potiffimum conuenit iudicialibus caufis. ^rdemter] Cum calore & incitatione corporis, vt folet fieri in contentione, Polite) Eloquenter. Afealitara)lucubratam orationem proferret.] subita) Ex tempore ageret.[+pt«) Conuenientes materiæ : legitur etiam, acutae. Crebreque/]Sententia varie apud oratores accipitur , cum. f. ex fcripto &: fententia nafcitur controuerfia, vbi videtur fcriptoris voluntas cum fcripto diffentire: de qua fanè non loquitur Caeci: lius: ficut nec de qua Fabius.Sententia eft decretum quoddam atque praeceptum, quod de reo ideft de iudicio quaeri potefl. funt & fententiæ tranflatiuae, quas

roprièfententias dicimus,quae nihil haÉ cum ipfa controuerfia implicitum».

[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

componendum quomodo pronunciandum : nam compofitione velut amentis quibufdam heruisve intendi & concitari fententiæ videntur:ideo eruditiffimo cuique perfuafum eft, valere eam quamplurimum, non ad dele&ationem modò,fed etiam ad motum animorum. comffruÅ/o) Compofitio , ordo verborum : nam funt verba verbis quafi coagnentanda.sonam. tua Verba &* amtuqma)In oratore debcnt effè verba propria,fonantia,antiqua, non infolentia, non fordida, non áudacius translata , non poetica licentia fumpta, non inaudita.~£mtiqua, Latina,non peregrina,neque tamen obfoleta vetuftate.in verbis intuenda eft elocutio, in rebus inuétio,in vtrifq; collocatio.Flumme) Ma

is placet fulmine, ex antiquo codice. ad. É! paulo poft Periclem laudat orato. rem,quòd fulguraret,tonaret, totámque Graeciam conuolueret : quanquam non. inconuenienter legetur,fiümine,ideftco

[ocr errors]

merus mel dulce , & vinum fuaue vocmt. hanc igitur fuauitatem pertinere ad hiftoricum confirmat M. Tullius, Xenophontis ore mufas effe locuras exiftimans. Splendore, Elegantia : & Fabius in Liuio iucunditatem & candorem probat. ΛVarr.tmdi fublumutate) Praeftantia elatum enim abunde fpiritum , ac audaces fententias miramur in Tacito, ficut bcllicum canorem in Thucydide , autore Cicer. comcuomubus) Quibus vtuntur hiftorici.concio autem idem fignificat, quòd apud Graecos a;^ex.locus eft in quem populus conuenit ad audiendum. ipfa multitudinis congregatio & oratio.ftilus,inf. iij.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

duftria, non cafu & natura

cogente. -Mo'la/$ala *) Anubiliores. Le-
tuì/culo *) Ludit de re ludicra & inani, vt
fit fenfus , quofdan verfus facit lafçiuio-
res, nonnullos minoris fucci, alios afpe-
riores : ficut Catullus & Caluus fuos li-
bellos variarunt: quam fententiam vide-
tur Martialis hoc difticho comprobaffe.
Sunt bona,funt quaedam mediocria, funt

mala plura , Quæ legis : hic aliter non fit
Aute liber Darut/calos quo/dam) Verfus
facit. Qgaff Catu/ae) Ad imitationem
C. tulli,quem Plinius in praefìtione Na-
turalis hiftoriae afferit compofuiffe ver-
fus duriufculos quàm natura- carminis
pateretur , in primo hendecafyllabi pede
iambo vfum:ille enim,inquit [vt fcis] Pcr-

**** * ~*ae* ~ * --. -. -.-•_-_-.

[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »