Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

C PLINII CAECILII
SECVNDI NOVO COME N.
SIS, EPISTOLAR V M

LIBRI X.,
Eiusdem Panegyricus TRAIANO dictus.
Cum Commentarijs 70 ANNIS MAR I AE

CAT AN AET, viri doctißimi.
Multis Epistolis cum illarum interpretatione adiedis.
Adiuncti sunt alii, ad alios Cæfares, PANEGYRICI,
ad fidein vetusti exemplaris

emendati.

ALTVM

Excudebat Pavl VS STEPHAN V s.

UNNO M. DC.

[ocr errors][merged small]

CLARISSIMO PRÆSIDI

GRATIAN OPOLIS AC
MEDIOLANI, LAFREDO CAROLO,
Iuris ciuilis & Pontificij

prudentiffimo

JOANNES MARIA CATA N AEVS

felicitatem.

NTERPRETANDI munus apud veteres vtile probatúmque, nunc difficilimum & necessarium eruditorum nemo dubitat:cùm multa ex historiis & priscorum moribus interciderint,

dicendarúmque causarum ritus,& habendi senatus,denique ferè omnia nunc immutata, quæ difficulter ab autoribus colligi possunt. Adhæc tot inter deprauationes, quas bonæ literæ passæ funt , scriptorum nullum magisquam solutæ orationis huiusmodi calamitas inuafit:quæ difficilius animaduertitur,& tollitur. nam carminis menda metri ratione facilius deprehenditur & restituitur : à prosa verò, & di&tiones, & totæ clausulæ sæpius deciderunt , quas in integrum reficere, nisi alicuius fidi exemplaris testimonium subueniat,ncc ipfi qui peperere,fi ad nos redirent,conseque

ã. ii.

rentur. Nos autem peculiares quædam in hoc opere difficultates circumftetere. nam primú elaborandum fuit, vt multa cum impressis vetusta exemplaria conferremus,quibus Plinium Cæcilium supra cæteros scriptores deprauatum ex Hippolyto, si fieri posset, Virbium face. remus:tot errores,& in Latinis & Græcis curandi fuerút. plura insuper de legibus discutienda veniebant iam abrogata & desueta , quæ vix à prudentibus discerni poterant.nec ille mediocris scrupulus nos offendebat, Neruæ Traianique Cæsarum res,quæ sæpius explicandæ occurrebant, iam ferè conclamatæ : nam compendia quæ supersunt,non singula, sed summam illustrium rerum vix denotant. præterca stylus pressior & emunctior, qui leĉtori multa per se excogitanda relinquit, ita frequenter acuti sensus enodandi sunt: Quare factum crediderim, vt superiorum nemo hoc opus quamais maximè desideratum attigerit, præfertim cùm nondum ab alio præoccupatis autorum marginibus vnicuique liberum essetdeligere quencunque interpretari placuiffet:fed pofteris difficilimos expoliendos reliquerint , Scyllas fcilicet & Gorgonas nobis domandas. nauigarunt illi per aperta pelagi:nos fcopulis, & fretis commiserunt. Itaque nonnulli paruo labore illustrati sunt. fit enim plerunque, vt multorú nomina temporú felicitas & occafio à tenebris educat: at quosdam maximă meritos laudem fortunæ malignitas opprimat, ingentésque vigilias minima.co: mitetur gloria. Neque tamen iccirco magnum aliquid fecisse credimus:sed cùm Plinianas epistolas adolescentes admodum legeremus, mirúmque in modum carum venuftate ac lepôre caperemur, poftmodum vtilitate

[ocr errors]

publica du&ti existimauimus operam nostram non per: dituros, si ab omnibus prouinciam desperatam , vberrimos tamen fructus subactam reddituram, primi aggrederemur, & emendando & interpretando, non vt plerique,qui à præceptoribus suis quæ exceperunt,vel doctoribus elaborata surripuerunt,ea sibi vendicantes pro fuis publicant:fed hæc qualiacunque funt,studio nostro lucubrauimus, fublatis innumeris erroribus, præter vnum aut alterum , quos sine fide veteris exemplaris velle reponere,fuisset temerare non emendare: & reftitutos fi vbique enumerauissemus,legentibus fastidium, nobifq; iactantiæ, notam contraxissemus. in quibusdam verò visus sum mihi non sine fufpicione mēdæ quasi per fentes & inculta aratrum trahere:quæ ita excoluimus, vt suspensa manu stilum duceremus. neque annotationes quafdam hinc inde tantùm decerpsimus, reliqua disli, mulantes,fed vberrimè singula videmur attigisse,aut sal-tem tentauimus.multis enim, non paucis cõsulebamus: vt credatur,fi alius tantundem laboris,vel inertiæ in Pli. nium contulerit, nihil poftea lectorem defideraturum, quanquam impossibile fit omnibus satisfacere. nam qui sibi do&iores videbuntur , nos interdum tanquam nimios arguent: alii fortasse in quibusdam parcos fuisse dicent:etli non defperamus alia alios detentura. suntenim quædam in noftris non vulgaria,multa mediocria, plura notissima: quæ fingula ftilo humili, ac sermoni i proximo referre consultò Ituduimus. nam qui eloquiin : commentariis quærunt, hi mihi videntur in alieno foro litigare, cùm fæpius vtédum verbis de medio petitis: 88 ca.data lex interpreti sit, ne indigeat interprete. Quòd.

ā. iii.

« VorigeDoorgaan »