Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon, Deel 1

Voorkant
M. Nijhoff, 1874 - 500 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 445 - SO Roosjen en ND Kroese te Hindeloopen, en W. Eekhoff, »Merkwaardigheden van Hindeloopen; bevattende historische bijzonderheden omtrent de woningen, kleeding, gebruiken en taal der Hindeloopers, benevens taalproeven in rijm en onrijm.
Pagina 435 - ... t fetmeste keal for him slachte. 31 do sei de heit tsjin him: bern! du bist altid bij my end al hwet mines is, is dines ek. 32 me moast den frolik end blid wese; hwent disse broer fen dy wier dea end hy is wer libben wirden ; end hy wier forlern end nu is er werfun. inward compassion on-done [= attacked] ; he ran him to, fell him round his neck and patted [ = caressed] him.
Pagina 434 - ... tsjin de himel end foar (tsjin) ju. 19 end nu bin ik net mear wirdig J'uw soan to hietten ; meitsje my mar ik as ien fen juw arbeiders. 2. Verbal Translation. 11 there were one-<wr» a man [person], and that-one had two sons.
Pagina 434 - ... t meste keal end slacht it ; lit us ite end frolik wese. 24 hwent disse soan fen my wier dea end nu is ar wer libben wirden; hy wier forlern end nu is er werfun. end hia bigunen frolik to wirden. 25 end sin aldste soan wier in 't field en do dy nei bus gung end thichte by bus kaem, hearde hy 't siungen end "t dunsjen. 26 endhyr6pienfensinheitefeinten...
Pagina 434 - Orthography, 11 der wier ienkear en man (minske) end dy hie twa soannen. 12 de jungste fen dy twa sei tsjin sin heit: heit! jow my 't diel fen 't gud dat my takumt. end by dielde hiarren 't gud.
Pagina 489 - Hij leefde in het laatst der vijftiende en in het begin der zestiende eeuw.
Pagina 443 - Deze typering wordt door de andere historische woordenboeken die aan het einde van de zeventiende en in de eerste helft van de achttiende eeuw...
Pagina 75 - CHR. JoHANSEN, Die nordfriesische Sprache nach der Föhringer und Amrumer Mundart. Kiel 1862.
Pagina 464 - Toch begint ook te Leeuwarden, Sneek, Harlingen, enz. de stadstongval te kwijnen, en gaat er dagelijks veel eigenaardigs van verloren. Vooral de echt friesche woorden, uit de friesche taal overgenomen, slijten er uit, en worden door hollandsche vervangen. Uitdrukkingen als deze...

Bibliografische gegevens