Lexicon Islandico-Latino-Danicum

Voorkant
J.H. Schubothum, 1814 - 1008 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Populaire passages

Pagina xxvi - Anecdotes of Olave the Black, King of Man, and the Hebridian Princes of the Somerled Family, to which are added XVIII. Eulogies on Haco, King of Norway, by Snorro Sturlson...
Pagina xxvii - Snorro comparamut ; rarius verba vei bis responderé invenimus , in paucis plane disfentiunt, fed plerumqve easdem res Snorrone multo plenius tradunt; ita tarnen, ut fopini coufa pateat, car Snorto vel brevitatis ve-1 crifeoi historic.! (ludio ea, qvz hic nartentar, omifeiit. Jam vero testatur edirio islándica duos monachos, ejusdein monasterü aluin' nos, Gtmlogum et Oddum, Snorrone paullo antiqviores vitam régis Olavi fuo qvemqve modo latine descripiîsfe.

Bibliografische gegevens