Au travail en néerlandais: actes du symposium organisé les 17 et 18 octobre 2008 à l'Université catholique de Louvain

Voorkant
Philippe Hiligsmann
Presses univ. de Louvain, 2009 - 105 pagina's

Tijdens het symposium Met Nederlands aan de slag / Au travail, en néerlandais (Université catholique de Louvain, 17-18 oktober 2008) is het aanbod Nederlands in het hoger onderwijs onder de loep genomen en zijn politieke actoren ingegaan op het nut van een degelijke kennis van het Nederlands voor de arbeidsmarkt. Verder hebben deskundigen zich gebogen over de eindtermen in het secundair onderwijs, het Nederlands in het bedrijfsleven en bij de overheid, (literair) vertalen en het immersieonderwijs. Voornaamste conclusie van het symposium: om in België makkelijk aan de slag te raken, moeten Franstaligen meer dan ooit het Nederlands goed beheersen, wat o.a. inhoudt dat Nederlands een verplicht vak zou moeten worden in de studierichtingen die opleiden tot beroepen waar de kennis van het Nederlands vereist is.

Le symposium Met Nederlands aan de slag / Au travail, en néerlandais (Université catholique de Louvain, 17-18 octobre 2008) a été consacré à l’offre de néerlandais dans l’enseignement supérieur et a permis à différents acteurs politiques de débattre de l’importance de la maîtrise du néerlandais au sein du marché de l’emploi. Par ailleurs, des spécialistes se sont penché sur les compétences terminales dans l’enseignement secondaire, le néerlandais dans les entreprises publiques et privées, la traduction (littéraire) et l’enseignement en immersion. Principale conclusion du symposium : s’ils veulent facilement trouver de l’emploi en Belgique, les francophones doivent plus que jamais avoir une bonne maîtrise du néerlandais, ce qui implique entre autres que le néerlandais devrait être une matière obligatoire dans les filières d’études dont les débouchés requièrent une bonne maîtrise du néerlandais.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Philippe Van Parijs Pourquoi diable apprendre le néerlandais? Waarom in godsnaam Nederlands leren?
5
Cécile Vander Borght Met Nederlands aan de slag Au travail en néerlandais
13
Philippe Lambrecht Limportance de la maîtrise du néerlandais pour le marché de lemploi Het belang van de kennis van het Nederlands voor de arbei...
23
Philippe Anckaert Dany Etienne
29
EINDTERMEN ASO COMPÉTENCES TERMINALES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
41
Laurent Rasier InezDe Valck
47
Benedikt Verhaeghe Over taalvereisten bij de overheidsdiensten in België
55
Julien Perrez JeanLuc Delghust
67
CarolaHenn Met Nederlands aan de slag als vertaler
75
IMMERSIEONDERWIJS ENSEIGNEMENT EN IMMERSION
85
Marja Kristel Slottoespraak
95
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens