Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, mitsgaders van 's Gravenhage of beschrijving van de kerken, kloosters, Godshuizen, en vordere geestelijke gebouwen, die van tijd tot tijd te Delft, 's Gravenhage, en onder Delfland zijn gesticht ...: Getrokken uyt de oude handschriften van kerken en kloosters ...

Voorkant
by Christiaan Vermey, 1720 - 506 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens