Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

Hesingen. Buurschap onder Ootmarsum.
In de 8e eeuw: Hasungun (Molhuijsen bl. 98).
Omstr. 900 Hasongon (Ald. bl. 100; Sloet Oorkb. no 18).
11e eeuw Hasengen (Ald. bl. 102).
A• 1429 Hesingen (Ootm. arch. n° 57).

1457 Hezinge (Ov. arch. IV, 73).
1489 Hesinge (

510).
1493 Hesijnghen (Ootm. arch. no 114).
1497 Hesijngen (Ov. arch. V, 22).

1540 Hesijnge (Ov. Bijdr. III, 77). Het geslacht v. Hesingen komt ao 1422 voor (Ov. arch. II, 364); ook ao 1457 van Hezijnghe gespeld (Ov. arch. IV, 19).

[ocr errors]
[ocr errors]

Hesselingen. Buurschap onder Staphorst.
A° 1355 Hesselinghe (Magnin, Kloosters, bl. 28).

1102 Hessel (Ald. bl. 29). Mogelijk een schrijffout, want Hessel ao 1206 Hesle (Ald. bl. 22) is een buurschap onder Havelte, niet gelijk aan Havelte, zooals daar opgegeven wordt. Zie Ov. arch. IV, 214; V, 15.

[ocr errors]
[blocks in formation]

(Arch. v. h. Klooster te Almelo).

Il

[ocr errors]

I/

Hexel. Buurschap onder Wierden.
Waarschijnlijk Heckenslo, dat ao 1280 voorkomt (Ov. Bijdr. VI, 118).
A° 1420 Hexsele

1443 Hegselo
1453 Hegghelse (Ov. arch. III, 103).
1458 Hegzel (

IV, 91).
1475 Hegsel (

Aanh. bl. 388).
1480 Hekezeloo
1484 Heckselo
1485 Hegessello (Arch. v. h. Klooster te Almelo).
1493 Hegsloe
1507 Hexlo
1516 Hexelt (Ov. arch. V, 315).

1542 Helxse (Arch. v. Sipculo), zal een schrijffout zijn. Volgens v. d. Aa komt ook de spelling Haksel en Hacsel voor.

Hoenlo. Havezate onder Olst.

A° 1230 komt reeds Albertus de Honlo voor (Overijss, Bijdr. I, 31); omstr. 1310 Hermanus Hunloe (Judic. v. Bisschop Guido) en ao 1400 v. Honloe (Ov. arch. III, 74). A 1437 Hoenloo (Ov. arch. III, 34). 1458 Hunlo C

IV, 89). 1503 Hunloe (

V, 183). 1532 Honloe ( ). Een erve Hoenlo onder Albergen heet later Holto (Ov. arch. III, 83, 84); ao 1450 Hoemloe (Versl. en Med. v. 0. R. en G. XI, 10).

I/

II

Hogerbeek. Havezate onder Herxen.

Heette vroeger Lambertsgoed of Brantshofstede. In 1582 komen de beide namen voor. In 1720 heet het het huis te Herxen. A° 1510 is sprake van het goed ten Hogenbeecke (Ov. arch. V, 233).

Holst (De). Erve onder Olst.
A° 1385 Het goed ter Hulset (Ov. arch. Aanh. 127).
1457 Het goed de Hulst

(

11 IV, 25).
1457
de Holset co

45). Een Henric die Holst komt 1402 voor (

I/

II

[ocr errors]
[ocr errors]

, 212).

Holst (De Groote). Erve onder Denekamp.
A° 1457 het goed ten Grooten Hulzet (Ov. arch. IV, 70).
1481
Groten Hulst co

.
1492
Hulsedt

(

546). 1497 De groote Holst (Ov. arch. V, 55).

Il

[ocr errors]

, 360)

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Holtheme. Buurschap onder Hardenberg.
A• 1388 en 1406 Holtheem (Ov. arch. Aanh. 170 ; II, 129).
1545 Oltheem

(Arch. v. Sipculo.)
1549 Oltheeme

1583 Holtheeme (Quohier bl. 26, 38). Niet te verwarren met Holten tusschen Deventer en Markelo, dat soms Holthen heet ao 1583 Quohier bl. 56); v. d. Aa maakt zich daaraan schuldig.

II

Holtheen. Buurschap onder Hardenberg.
A• 1323 Holchon (lees: Holthon) (Jung, Hist.com. Benth. no LVI).

1517 Holten (Ov. arch. V. 344).
Volgens v. d. Aa komt ook de vorm Holthoone voor.
Het geslacht o. Holthoen komt ao 1435 voor. (Ov. arch. III, 28).

Holthuizen. Buurschap onder Haaksbergen.
A• 1408 Holthusen (Arch. v. d. Command. Steinfort).

Hondeborg (De). Erve onder Delden.
De bij v. d. Aa vermelde legende is weinig aannemelijk.

A° 1387 Hondeborch (Ov. arch. Aanh. 154); ao 1743 Hondebergh (Kaart v. ten Have en de Lat). Als geslachtsnaam vond ik : ao 1381 Hundeberch, Hondeborch, Hondebergh en Hondeberch (Ov. Arch. Aanh. 29, 35, 39, 145): ao 1389 Hondenberch (Ald. 182); ao 1397 Hondenbergh (Ald. II, 52); ao 1402 Hundenberg (Ald. 100); ao 1453 Hundenberch (Ald. Aanh. 330).

Hunne (De). Erve onder Olst.
Omstr. 1310 Huis ter Honne en ter Hunde (Judic v. Bisschop Guido).

Hunnep (Ter). Jufferen-stift bij Deventer.

De Hunnep was een riviertje op de grens van Overijssel en Gelderland, dat a' 1209 Honepe (Sloet Oorkb. n° 425); ao 1310 de Honip (Judicaal v. Bp. Guido) en ao 1498 de Hoenep (Ald. V, 80) heet.

Het klooster heet oudtijds het Convent in Horst of het convent van S. Marie in Horst (ao 1223, 1228, 1235 Ov. Arch. I, 8, 9) of het klooster St. Marienhorst (ao 1251 ald. bl. 12). Ao 1252 is het eerst sprake van de kerk van S. Marie in Hunepe (Ald. bl. 12); en ao 1255 van 't convent in Hurst bij der Hunepe (Ald. bl. 14). Voorts : A° 1266 het kl. in Horst ter Honnepe (Ald. bl. 20).

1275 Convent v. S. Marie in Honnepe (Ald. bl. 25).
1288 Nonnen van ter Honnep (Ald. bl. 31).
1290 Convent ter Hunep (Ald. bl. 32).
1311 Klooster ter Honep (Ald. bl. 36).
1316 Convent van ter Honepel (Ald. bl. 37).
1320 Convent ter Hoijnoijp (Ald. bl. 40).
1326

van Hoenepe (Ald. I; 44).
1328

der Honepe (Ald. I, 47). 1331 Abdis van der Hoenepe (Ald. I, 48). 1334 Convent v. S. Marie in Hoerst ter Honepe (Ald. I, 51).

[ocr errors]

11

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A° 1335 Abdis opper Honepe (Ald. I, 53).

1344 Convent ter Honope (Ald. I, 61).
1355 Non te ter Humpe (Ald. I, 69).
1366 Convent tor Hoenep (Ald. I, 77).
1369 Convent van dor Honippe (Ald. I, 82).
1385 het Godshuis ter Hoenepp (Ald. I, 97).
1391 Convent ter Hoennepe (Ald. I, 103).
1395 Convent van S. Marienhorst opper Hoenpe (Ald. II, 33).
1 405 klooster ter Honopp (Ald. II, 127).
1409 Convent van der Hoenepp (Ald. II, 173).
1418 Abdis van der Hoenep (Ald. Aanh. bl. 228).
1419 Juffers van der Honepel (Ald. II, 245).
1445 S. Marie in Horst op de Hunepe (Ald. Aanh. 293).
1461 Convent tot Huppa (Ald. IV, 140).
1472 Klooster van der Hoenijp (Ald. IV, 246).
1485 Abdis van ter Hunnip (Ald. IV, 424).
1499 Klooster van Marienhorst anders gen. Hoennep (Ald. IV, 96).
1499 Abdis der Hoenebe (Ald. V, 97).

Abdis ther Hoenebe (Ald. V, 100). 1500 Convent ter Honneppe (Ald. V, 108). Op het 16e eeuwsch kaartje in Ov. alm. 1838 heet het klooster Ter Hoppe. A° 1503 Convent van der Honope (Ald. V, 180). 1504

Marienhorst anders gen. ter Honijp (Ald. 202). 1510 S. Marie in Horst op de Hoenepe (Ald. V, 250). 1520 Abdis to der Houneppe (Ald. 466).

N

Il

Il

[ocr errors]
[ocr errors]

Il

[ocr errors]
[ocr errors]

Ierte (Groot en Klein). Erven in de buurschap Lente onder Dalfsen.

947 Herte (Lacomblet, Urkb. d. Niederrheins I, n° 97).
1303 Erthen (Kindlinger, Hörigkeit, n° 56 a en b).
1307 Erthe (Nijhoff, Gedenkw. I, n° 93).
1309 Irthe (ald. no 107).
1319 Erde (Overijss, Bijdr. VI, 135).
1376 Yrthe (Ov. arch. I, 90).
1387 Eerte (Ald. 101).
1403 Irte (ald. II, 106).
1457 Yrte (ald. IV, 29).

1526 Eerden (ald. V, 540). Zoo ook de geslachtsnaam : ao 1383 van Jirthe (Ov. arch. I, 96). A° 1392 van Yrthe (ald. Aanh. bl. 206). A° 1394 van Yrte (ald. II, 11). Ao 1403

[ocr errors]

Il

v. Irthe. A° 1440 van Ierte (ald. III, 46); A° 1451 v. Verte (ald. Aanh. 323). Ao 1463 ran Eerten (ald. IV, 159). A° 1483 van Verte (ald. 375). A° 1495 v. Eirte (ald. 623). A° 1550 van Jeerthe (Leenreg.)

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I/

11

Ittersum. Buurschap onder Zwollerkerspel.
A 1207 Ittersen (Lindeborn p. 72).
Omstr. 1308 Yttersum (Judiciaal v. Bisschop Guido).
A° 1383 Ittersem en Ittersim (Ov. arch. Aanh. bl. 92, 98).

1387 Ittersimerslag in Mastebroek (Ald. bl. 154).
1407 Yttersheim (Ald. II, 149).
1440 Yttershem (Charter in het Deventer archief).

Ittersumsslag in Mastebroek (Ov. arch. IV, 120).
1453 Ittersemmerslag in

(Ald. Aanh. 330). II 1457 Yttersum (Ald. IV, 25).

1497 Itterssum ( V, 27).
1583

(Quohier, bl. 40). Met den geslachtsnaam is het eveneens gesteld. In de monographie van Mr. F. A. S. A. baron van Ittersum: Iets over den oorsprong, den naam en het wapen van het gesl. v. I. wordt in 1160 genoemd Geertruida van Ittersum soror domini Johannis, à Daventria", doch zonder vermelding waar dit charter te vinden is. Voor de spelling van den naam valt hierop dus niet te rekenen. A° 1347 v. Yttersom (Ov, arch. I, 65).

1356 v. Yttersum (Arch. Gr. gast., no. 34).

1381 v. Ittersym, v. Yttersem, v. Yttersim (Ov. arch. Aanh. bl. 20, 23). i 1833 v. Ittershem (Ald. bl. 84).

1385 v. Ittersem ( 133).
1392 v. Ytterssem (Arch. Gr. gasth., no. 101).
1395 v. Ittersim (Ov. arch. II, 15).
1394 v. Itterssum (

25).
1409 v. Yttersum (
1434 v. Yttersim (Arch. Gr. gasth., no. 302).
1437 v. Ittersum en v. Jttersim (Ald. 333, 335).
1452 v. Itterssom (Ald. 482).
1488 v. Yttersym ( 728).
1489 v. Jttersom ( 730).
1496 v. Ytterssum (Ov. arch. V, 2).
1504 v. Uitterssum (

187).
1506 v. Itersum (

227).

I/

[ocr errors]

!
, 174)

Il

II

[ocr errors]
[ocr errors]

//

Il

« VorigeDoorgaan »