Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

Linde. Buurschap onder Diepenveen.
Omstr. 1390 Lijnloe (Ov. Alm. 1850, bl. 178).
A° 1399

(Goijer Markeboek).
1408 Linloe Versl. en Med. v. 0. R. en G. XI, 91).
1530 Lijndloe (Arch. Gr. gasth. no. 909).
1531 Lijndele (Leenreg.)

Il

Il

[ocr errors]

Lindele. Buurschap onder Vriezenveen.
A° 1387 Lindelo (Gv. Arch. Aanh. bl. 154).

1475 Lindele en Lindelo (Ald. IV, 62, 71).
1496 Lijndeloo (Ov. Arch. V, 13).

I/

Lindenhorst. Adellijk huis in Vollenhove.

Heette eerst Slotenhagen (Coeuraad Stoet of Sloot en Margriet Hagen) of de Haar.

Linderte. Buurschap onder Raalte.
Omstr. 1390 Lijnderte (Ov. Alm. 1850, bl. 180.)

Van der Aa heeft Linderle of Lindert; het eerste zal wel een drukfout zijn.

Lonneker.
Omstr. 900 Loningheri (Molhuijsen 11. bl. 99).
11e eeuw Liunekere (Ald. bl. 102).
A° 1280 Linnere (Liunere ?) (Ald. bl. 104).

1297 Lonichere (Ov. Bijdr. VI, 124).
1398 Lonrebaer (Ov. Arch. II, 64).
1450 Lonnijker (Versl. en Med. v. 0. R. en G. XI, 6).

Loniker (Ald. bl. 15).
1457 Loneker (Ov. Arch. IV, 80).
1460 Lonijker (1

Aanh. bl. 358).
1488 Loeniker (Oldenz. Arch. no. 37).
1655 Lonnicker (Ov. Bijdr. II, 328).

[ocr errors]

Loo. Buurschap onder Bathmen.
A° 1367 Loo (Ov. Arch. I, 78).

Men vindt Ter Loe, upt Loe, van Loe als geslachtsnaam.

Look. Buurschap onder Holten.
A° 1450 Loewijck (Arch. Gr. Gasth. No. 468, vgl. 1799).

Dergelijke samentrekkingen vindt men in Mook van Mouwijk of Mowic; (het Mouwijks-gasthuis te Deventer heette in de wandeling het Mooken. huis), in Schaick of Schaak van Schadewijk, Rawijck van Radewijck, enz.

Loozen. Buurschap onder Hardenberg.
Omstr. 1390 Loozen (Ov. Alm. 1850, bl. 180).
A 1455 Lozen (Ov. Arch. III, 112).

1510 Logo (Ov. Arch. V, 254).

1583 Loeze en Loesen (Quohier bl. 62, 89). Als geslachtsnaam komt A° 1522 toe Loezen voor Ov. Arch. V, 487),

Volgens den Tegenw. Staat v. Ov. IV, 113 werd in 1556 de marke van L. genoemd de Gramsberger Wueste.

Loozerbroek.
A° 1464 Loserbroeck (Ov. Arch. IV, 167).
1513 Losterbroeckl ,

V, 284).

Losser.
Ao. 1288 Lotthere ? (Wilmans Urkb. no. 1362).

Ik meen ergens den vorm Losbaer aangetroffen te hebben. De geslachtsnaam wordt ao. 1355 de Lossere (Cam. rek. v. Dev. II, 336.) later 0. Losser, 0. Loesser en Losscher geschreven. (Ov. Arch. III, 18 ; Racer III, 103 en Arch. Gr. Gasth. no. 1325).

Lutte (De). Marke en Buurschap onder Oldenzaal.
Omstr. 900 Lutheri (Molhuijsen 11. bl. 99).
11e eeuw Liuthere (ald. bl. 102).
A® 1280 Luthere, Ludere (ald, bl. 104).

Lutten. Buurschap onder Hardenberg.
A'. 1532 Lotten (Leenreg.).

1583 Lutte (Quohier bl. 86).

Luttenberg. Buurschap onder Raalte.
A. 1383 Luttenborch (Ov. Arch. Aanh. bl. 92).

Omstr. 1390 Lutkenbergen (Ov. Alm. 1850, bl. 180).
A° 1542 Luttenberch (Arch. v. Sipculo).

1583 Luttenberghe (Quohier bl. 28).
1602 Luttenbarch (Markeb, v. L.)

Il

Magelo. Buurschap onder den Ham.
A° 1456 Magentlo (Ov. arch. IV, 12).

1457 Magele en Magel (Ov. Arch. IV, 34, 49).

Il

I/

I/

N

Mander. Buurschap onder Ootmarsum.
Omstr. 800 Manheri (Molhuijsen 11. bl. 98. Sloet n° 18).
900 Manari (

100). 11e eeuw Mandere (

102). A° 1228 Mandron (Sloet no 155).

1278 Manhere (Wilmans, Westf. Urkb. no 1030),
1280 Mannere (Molh. bl. 104).
1323 Manhare (Jung no LXI).
1408 Manher (Ov. Arch. II, 167).
1421 Manre Col

Aanh. bl. 234).
1450 Maenre (

bl. 329). 1457 Manderen

IV, 60). 1531 Manhare (Leenreg. 30 Nov.)

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Il

I/

[ocr errors]
[ocr errors]

Markelo. Voor 771 Marklo (Pertz, Mon. II, 362). Waarschijnlijk is dit niet het Overijsselsche Markelo, maar een plaats aan de Wezer. Zie Ov. Alm. 1837, bl. 1 e. v.). A° 1188 Marclo (Racer VII, 65). 1284

(Wilmans Urkb. no 1148).
Manhel (Lindeborn p. 200) zal wel Markel moeten zijn,
Ao 1408 Merckelo (Versl. en Med. v. 0. R. en G. XI, 92).

1456 Markel (Ov. Arch. IV, 6).
1457 Marculo (,

31).
1497 Merckeloe (Ov. Arch. V, 70).

1609 Markelloe (Marker. v. M.) Het geslacht v. Marckel, v. Markelo komt reeds in de 14e eeuw voor.

Marksveld of Merxvold. Havezate in Vollenhove.

Heette vroeger naar de geslachten van den Clooster en van der Marck : Cloostermarck.

[blocks in formation]

II

Marle. Buurschap onder Wijhe.
Omstr. 1390 Mernhem (Ov. Alm 1850, bl. 178).
A 1459

(Oy. Arch. Aanh. bl. 385). 1583 Maerle (Quohier, bl. 28). De geslachtsnaam v. Marle, v. Merle komt reeds ao 1337 voor. (Ov. Arch. I, 55).

[ocr errors]

Mastebroek.
A° 1330 den Mastbroke en Mastbroecke (Utr. Arch.)

1331 Mastbroec en Mastebroic co )
1381 Mastebroke (Ov. Arch. Aanh. bl. 27).
1381 Maestebroeck (Lindeborn p. 287).
1384 Mastebroec (0v. Arch. Aanh. bl. 112).

1442 in den Masterbroke (Pachtcedel van Claholte). Het geslacht Mastebroec komt ao 1348 voor (Cam. reken. v. Dev. II, 4).

[ocr errors]

I/

Meer. Buurschap onder den Ham.
A° 1457 Moderen (Ov. Arch. IV, 57).

1492 Meer (Ov. Arch. IV, 560). Zie ook op Noordmeer.

(Molhuijsen 11. bl. 99, 102).

[ocr errors]

Mekkelhorst. Buurschap onder Losser en Denekamp.
Omstr. 900 Mikulunhurst
11e eeuw Mikelenhurst
Ao 1227 de geslachtsnaam van Meckelenhorst (Matthaeus Anal. V, 336).

1280 Mikilhorst (Molh. bl. 104).

1520 Mekelhorst (Oldenz. arch. n° 42). Magnin, Kloosters bl. 20, heeft ao 1036 Mickelhorst, waarin hij het Mekeler Meer onder Ruinen ziet. Eene dergelijke verwarring zou kunnen plaats hebben met de Malchurst of Melkhorst in Drempt (Ov. arch. I, 58, 77).

Mennigeshave. Havezate bij den Ham.

Op de kaart van ten Have en de Lat (1743) genaamd Mennekenshave; en Ov. Arch. 2° 1677 Monikeshave, beide waarschijnlijk ten onregte,

want de naam zal wel van het geslacht Menninck afkomstig zijn. Van der Aa heeft nog Mennegeshave, Mennikeshave, Mennekeshave.

Middele. Buurschap onder Olst.
A° 1456 Mijddel (Ov. Arch. IV, 32).
Het geslacht van Mijddel komt daar tevens voor.
Ao 1514 van Mijddele (Dev. arch.).

Il

Millegen. Buurschap onder Dalfsen.
A 1457 Mijnligen (Ov. Arch. IV, 40).

1330 Mijlligen (Leenreg.).
1617 Millongen (Marker. v. Dalmsholt bl. 20).
1639 Millegen, Milligen (Ald. bl. 21).

1644 Millenigon (Ald. bl. 29). Het geslacht van Millingen komt ao 1282 voor (Ov. arch. Aanh. bl. 66).

Monnikhof. Zie op Elfter Hourne.
A 1423 Monijckijnckhoff (Oldenz. Arch. no 14).

Muggenbeet. Buurschap onder Giethoorn.
A° 1443 Muggenbeke (Ov. Arch. Aanh. bl. 288).

1456 Muggenbeecke (Ov. Arch. IV, 8).
1467 Muggenbeet (Ov. Arch. IV, 197).
1497 Muggenbeeck (Ov. Arch. V, 31).

[ocr errors]

Nemele. Buurschap waaraan de oude naam van den S. Agnietenberg bij Zwolle Nemelerberg

ontleend was. A' 1447 Nemelde (Overijss. Arch. Aanh. 301).

(Molhuijsen 11. bl. 102).

Noetsele. Buurschap onder Hellendoorn.
Omstr. 900 Noselo
11e eeuw
A° 1280 Nuslo (Ald. bl. 106).

1323 Nozelo (Jüng no LXI).
Omstr. 1390 Noessloo (Ov. Alm. 1850, bl. 180).

1408 Noesselo (Versl. en Med. v. 0. R. en G. XI, 92).

1410 Noesele (Оv. Arch. II, 183). A° 1448 Notzel (Oldenz. Arch. no 79).

1475 Noeschele (Arch. v. h. klooster te Almelo).
1532 Noetsloe (Leenreg.)
1583 Nuessele Quohier bl. 30).

Il

« VorigeDoorgaan »