Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Noorddeuringen. Buurschap onder Ootmarsum.
Omstr. 1390 Noortdoerunghe (Oldenz. Arch. no 5).
A 1448 Noertdorninghen (Ov. Arch. III, 76).

1456 Noortdornijngen (Ov. Arch. IV, 5).
1532 Noerdoringe (Leenreg.)

1546 Nortdornijngen (Ootmars. arch. n° 165). Zie ook boven op Deuringen.

Noordmeer. Buurschap onder den Ham.

1456 Noortmede, Noertmederen (Ov. Arch. IV, 12, 15, 40). 1496, 1497 Noortmeeden, Noertmeder (Ov. Arch. V, 8, 21).

1583 Notmeer (Quohier bl. 22, 59). Het geslacht ten, to Nortmeder, of Noertmer komt reeds ao 1397 voor (Ov. Arch. II, 50; V, 372).

Zie boven op Meer en beneden op Zuidmeer.

[ocr errors]

Notter. Buurschap onder Rijssen.
A 1297 Nuthere (Overijss. Bijdr. VI, 124).

1323 Nutehere (Jung no LXI).

1450 Nuthaer en Nuttere (Versl. en Med. v. 0. R. en G. XI, 8, 19). Ao 1429 Nuthar (Ov. Arch. III, 12).

1461 Nuttbar (Arch. v. h. klooster te Almelo).
1485 Nutter (Ald.)
1487 Nutteren (Ald.)
1510 Nutre (Ootm. arch. n° 125).

[ocr errors]

Oele. Buurschap onder Delden.

Molhuijsen 11. bl. 98 meent, dat Oele was de villa Huleri, welke bij
Sloet (Oorkb. I, no. 17) ao 797 en bij Molh. zelf omstr. 2° 900 voor-
komt. Zij lag echter in Noord-Twente.
A 1297 Odele (Overijs. Bijdr. VI, 124).

1431 Udelo (Racer III, 17; Marker. v. d. Lutte bl. VI).
1451 Oedele (Arch. v. h. Klooster te Almelo).
1460 Oddele (Оv. arch. IV, 129).

[ocr errors]

Okkenbroek. Buurschap onder Diepenveen.

Okkenbroek kwam mij het eerst voor in den geslachtsnaam van Okenbroke ao 1288 (Wilmans Urkb. n° 1362).

Omstr. 1390 Ockenbroick (Ov. Alm. 1830, bl. 178).

[merged small][ocr errors]

Oldemarkt.
A° 1448 den Olden markt (Ov. arch. Aanh. bl. 308).
1478 do Oldemarct

401).
1624 den Oldenmerckt (Dijkr. v. IJssel ham).

[ocr errors]

I/

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Oldeneel. Buurschap in Zwollerkerspel.
Omstr. 1390 Deldeneelde (Ov. Alm. 1850, bl. 178).
A° 1451 Oldenijelerslag in Mastebroek (Ov. arch. III, 91).

1497 Oldeniel (Ald. V, 53). Hoewel de oudste vorm van den geslachtsnaam, die mij voorkwam, van Oldenele (ao 1322) was, (Arch. Gr. Gasth. no 15), zal toch wel niet betoogd behoeven te worden, dat het met den (Romeinschen) Oldeln Cor)nelis niet te maken heeft (Ov. Bijdr. I, 288). Voorts treft men aan : A° 1381 v. Oldeniel (Ov. arch. Aanh. bl. 45). 1385 v. Oldeneelde (

125). 1439 v. Oledeneel (Arch. Gr. Gasth. n° 373).

1440 v. Oldenijel (Ov. arch. III, 45).
11 1450 v. Oldennijel (Arch. Gr. Gasth. n° 467).

1455 v. Aldennele (Oy. arch. III, 108).
1459 v. Oldeneele (Arch. Gr. Gasth. n° 538).
1514 0. Oldeniel (

845).
1523 v. Oldenniell (Ov. arch. V, 500).
1539 0. Aldenijell (Arch. Gr. Gasth. no 957).
1542 v. Aldeneell (

967).

[ocr errors]

II

Oldenhave. Havezate bij Markelo.

4° 1046 Agast-aldaburg (volgens de Midd. Ned. Geogr. van Mr. L. Ph. C. v. d. Bergh bl. 185; vgl. Heda p. 124 ; Bondam I, n° 78); eene onhoudbare stelling, naar mijn oordeel.

A° 1188 curia Oldehof (Racer VII, 62).

Het geslacht ten Oldenhof, ten Oldenhave, o. Aeldenhade komt reeds 1339 voor (Ov. arch. I, 58). Ao 1355 ton Oeldenhove (Cam, rek. v. Dev. II, 286).

Oldenzaal.
A° 893 Aldenselen (Lacomblet Urkb. I, no335).

1085 Audensele (Sloet no 190).

[ocr errors]

Il

p. 157).

A° 1108 Aldensele (Heda p. 144).

1200 Alenzele (Matthaeus, de reb. Ultr.
1310 Oudezael en Oudenzeel (Judic. v. Bp. Guido).
1328 Aldensael (Ov. arch. Aanh. bl. 6).
1333 Oldensel en Aldenzael (Ald.)
1335 Aldenzale (Oldenz. arch. no 13.
1348 Aldenzele (Cam. rek. v. Dev. II, 21).
1382 Oldenzale (Оv. arch. Aanh. bl. 72).
1546 Oldesselle (Racer IV, 265).
1551 Oildenzael (Overijss. arch.).

1554 Oldenzall (Ald.)
Ook als geslachtsnaam treft men aan :
A° 1348 de Aldenzele (Cam. Rek. v. Deventer II, 21).

1398 van Oldenzele (Arch. Gr. Gasth. no 129a).
1452 van Aldenzal (

482a).
1492 van Oldenzaello (Ov. Arch. Aanh. bl. 459).
1503 vun Oldenzel (

172).
1554 van Oldenzeell (Arch. Gr. Gasth. no 1037).
1558 van Oldenzell (

1063).

Il

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I/

Olst.
Ao 947 Holste (Lacomblet, Urkb. I, No 97).

1303 Oelste (Dumbar, Dev. I, 322, 375). Enkele malen trof ik Oulst en Oldst aan, doch naar. 't mij voorkwam als onjuiste spellingen. Reeds 1380 komt Olst voor.

Ommen. De oudste vermelding komt voor in den geslachtsnaam van Umme A 1133 (Racer II, 201), terwijl ook Menso Alting Umme als den oudsten vorm opgeeft. In dat woord zocht Prof. v. Vloten verband met Umbalaba (Versl. en Meded. v. 0. R. en G. III, 60). A° 1305 de Ummen (Ov. Bijdr. VI, 127).

1310 van Ummen ( Arch. I, 36).

1382 Umma in een Latijnsch charter (Lindeborn p. 385). Als plaatsnaam komt Ummen het meest voor ; nog: A ° 1542 (Archief V. Sipculo).

Onna. Buurschap onder Steenwijk.
A° 1446 Unna (Ov. Arch. Aanh. 297).
Het geslacht van Onna komt A° 1441 voor (Ald. 282).

II

[ocr errors]

Oortmarsch (Den) tegenover Deventer.
A° 1348 Insula vppen Oerde (Cam. rek. v. Dev. II, 14).

1387 den Oertmerssche (Оv. Arch. Aanh. 155).
1457 den Oertmarsch (Ov. Arch. IV, 84).
1469 den Oirtmersch (Arch. Gr. Gasth. N° 602).

1541 den Oertmerssche (Leenreg.). Evenals bij andere namen, zooals v. Ahuis en v. Nahuis, v. Oxe en v. Noxe, vindt men ook den Noordmarsch geschreven. De geslachtsnaam. is

uppen Oerde of de Noertmerssche A® 1348 (Camer, rek. v. Dev. II, 28, 53) of van Nortmersch A'. 1350 (Ov. Arch. I, 66).

[ocr errors]

Oosterdalfsen. Buurschap onder Dalfsen.
Ao 1583 Oesterdalfzem (Quohier, bl. 55).

N

3).

Ootmarsum.
Menso Alting heeft als oudste vormen Omershem en Otmers.
Ao 901--917 Oetamarsem (Mabillon, Acta Sanct. Ord. S. Bened. p. 25 sq.).
918 Othmershem (Beka p. 33).

Homersum of Othimarshem (Heda, p. 71).
1236 Otmerschem (Racer, Almel. oudh. bl. 71).
1312 Oetmersem (Jüng n°. LI).
1314 Oitmershem (Ootm. Arch. no 1),
1325 Detmershen en Dethmerschen (Ald. n° 2 en 3).
1333 Oetmersem (Ov. arch. Aanh. bl. 6).
1334 Odmershem (Ald. n° 4).
1337 Oedmersem(
1346 Oetmershem,

6).
14e eeuw Otmersem (Niesert V, 407).
A° 1356 Odmerssem (Ootm. arch. n° 7).

1409 Odmersem (Ov. Arch. II, 179).
1424 Oitmerssim ' , Aanh. bl. 239).
1540 Oetmersen (Ov. Bijdr. III, 77).
1546 Oetmerssom (Leenreg.)

1677 Oodtmaersheim (Ov. Bijdr. IV, 261).
Als geslachtsnaam komt reeds A° 1227 v. Otmarsum voor (Matthaeus
Anal. V, 338).
A° 1330 v. Odmersum (Ov. Bijdr. IV, 135).

1398 van Oetmerssum (Ov. arch. II, 58).
1492 van Oetmersem (Ald. Aanh. bl. 459).

Il

11

Ortele. Buurschap onder Diepenveen.
Omstr. 1390 Ortloe (Ov. Alm. 1850, bl. 178).
Ook Urtele, zie op Essen.

1

Oxe. Buurschap onder Diepenveen.
A. 1310 Uxer-marke (Judic. v. Bisschop Guido).

1532 Uxen (Leenreg.).

1583 Oxele (Quohier, bl. 58, 77). Het geslacht o. Oxe komt reeds a' 1366 voor (Ov. arch. I, 21), doch wordt ook 0. Nox geschreven (Arch. Gr. Gasth. no 1584). De uitspraak

is Ökse.

P&aslo. Buurschap onder Oldemarkt.
A° 1438 Pasel (Ov. Arch. Aanh. bl. 274).

1467 Paesel (Chartul. v. S. Geertr. gasth. te Kampen).
1555 Paezeloe (Archief Gr. Burger Weeshuis te Kampen).
1624 Pacelo (Dijkr. v. IJsselham).

Pleegst. Buurschap onder Raalte.

A. 1206 Pleist (Driessen I, 11). In het Chartul. der S. Clemenskerk te Steenwijk luidt het echter Pleest, dat in Drenthe moet liggen. (Vgl. Verslag 47e Verg. v. 0. R. en G. bl. 8).

Omstr. 1390 Plegest (Ov. Alm. 1850, bl. 180).
A° 1457 Plese (Оv. Arch. IV, 23).

1541 (Leenreg.).

1486 Plegeste (Оv. Arch. IV, 447) Geslachtsnaam ao 1341 de Pleghest, ten Pleestge (Cam. rek. v. Dev. II, 105. Leenreg. ao 1535).

Raalte.
A° 1310 Ralte (Arch. Gr. Gasth. no 10).
1371 Raelte

47).
1411 Raelt (

174). Het geslacht o. Raelte komt ao 1 436 voor (Ald. n° 320)

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »