Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I/

A• 1416.Zebekelo (Magnin, Kloosters, bl. 182).

(Oy. Arch. II, 229). 1418 Zibekeloe (o

242). 1420 Sibbekeloe (

252). 1422 Zebekeloe (

256). 1424 Sijbekelo (

III, 3). 1430 Sijbkeloe (

15). 1431 Ziebekelo (

19). Sibculo

19). Sibeculo C

20). 1433 Zijbekelo (

24). 1439 Sipculo (

42). 1448 Sepekeloe (Ootmars. Arch. no 79). 1538 Zijpekelo (Arch. v. Spculo).

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I/

[ocr errors]

11

Sittera, Erve onder Olst.

Omstr. 1310 Bona de Sittenrode (Judic. v. Bisschop Guido); 17: eeuw Sittenra (Koopacten).

Spoolde. Buurschap onder Zwollerkerspel.
Omstr. 1390 Spoelde (Ov. Alm. 1850, bl. 179).
A° 1456 Spolde (Ov. Arch. IV, 15).

Geslachtsnaam ao 1438 van Spoelde, 1446 ter Spoelde, 1445 ten Spoelde (Ov. Arch. Aanh. 275, 296 ; III, 62); ao 1583 van Speuld (Quohier bl. 111).

Spoolderberg. Verhevenheid aldaar.
A® 1308 Spolderberghe (Ov. Arch. Aanh. bl. 5).

1323 Spoelderberch (Racer I, Voorber. bl. XVIII).
1352 Spoelderberghe (Camer. rek. v. Dev. II, 122).

Staphorst. Ofschoon reeds ao 1346 onder dien naam voorkomende (zie Magnin, Kloosters, bl. 27), vindt men soms den met de uitspraak overeenkomenden vorm Stapporst (Ao 1539 in 't Chartularium v. h. H. Geesten-gasth. te Kampen).

Staveren. Hofstede bij Enter.

Het ao 1046 (bij Bondam p. 127) vermelde Stevere wordt door Racer (VII, 202) en v. Vloten (Versl. en Med. v. 0. R. en G. III, 56, hiervoor gehouden. Volgens v. d. Bergh (Middel-Ned. Geogr. bl. 186) lag dat Ste

vere op de Veluwe. In de vita S. Odulphi (bij Surius p. 181) komt omstr. 828 Staueren op de Veluwe reeds voor.

Staveren tusschen Enter en Rijssen werd ook wel Berghorst genoemd, blijkens Markeresolutie v. Enter ao 1660).

Stecnenkamer (De). Buurt van Deventer over den IJssel, in 1545 door die stad gekocht van de erfgenamen W. van Rijssen, onder den naam van Butenhuijs-goed of de Stenen Camer.

[ocr errors]

Steenwijk.
A° 1141 Steenwyc (Driessen, I, 194).

1206 Steenwic (Ald. I, 11).
# 1217 Stenwic (Driessen I, 17).

1332 Stienwic (Judiciaal). Geslachtsnaam : ao 1212 de Steenwich (Driessen, I, 17); ao 1382 van Steenroijc (Ov. Arch. Aanh. bl. 67).

[ocr errors]

Il

Stegeren. Buurschap onder Ommen.
A 1244 Steijghere (Ov. Arch. I, 11).

1328 Stegen (Heda p. 241) zal wel een leesfout zijn.

1457 Steijgeren (Ov. Arch. IV, 29). 17e eeuw Steijgheren (Markeregt v. St.)

Dezelfde vormen levert de geslachtsnaam van St. op, die reeds ao 1244 voorkomt (Ov. Arch. I, 11).

[ocr errors]

Stepele. Buurschap onder Haaksbergen.
A. 1546 Stepeloe (Leenreg.).

Il

Stokkum. Buurschap onder Markelo.
A° 1188 Stochem (Racer VII, 62).

1 281 Stokhem (Wilmans, Urkb. no 1148).
1475 Stockem (Ov. Arch. IV, 40).
Stockum (

43).
1512 Stochem(

V, 272). 1555 Stockom (Leenreg.). Het geslacht v. Stochem komt ao 1295 voor (Arch. v. Utr. n° 541).

[ocr errors]

Il

I/

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Van der Aa heeft de schrijfwijzen : Streukelen en Strokkelen. Als geslachtsnaam komt voor : A° 1388 van Strokele (Оv. Arch. I, 101). 1394 Strockel

II; 17). 1398 van Strockel (H

56). 1512 van Strokel (

195). Het geslacht van dien naam in de 17e en 18e eeuw te Deventer schreef zich Strockel (uitspraak Ströckel).

[ocr errors]

Tellichte. Buurschap onder Ootmarsum.
Ao 806 Telgt (Sloet n° 25).

1295 Tilgede (Utr. arch. I, no 541).
1400 Tijlghede (Ootm. arch. n° 27).
1426 Tijlgede (

11

56). 1457 Tellicht (Ov. arch. IV, 22). 1478 Telligt (

321). Van der Aa heeft nog Tilligte en Tilgte. Er is een buurschap van gelijken naam onder Ermelo.

Teuge (De). Gemeenteweide bij Deventer.
A° 1348 Insula uppen Toghe (Cam. rek. v. Dev. II, 43).
1349

Toghe (Ald. p. 85).
1405 uppen Toeghe (Dev. Archief).

[ocr errors]
[ocr errors]

Tjoene. Buurschap onder Diepenveen.
A 1309 Thijono (Ov. Arch. Aanh. bl. 5).

1319 Tijone (Arch. Gr. Gasth. no 12).
1335 Tijoenre-marke (Dumbar, Dev. I, 21).
1380 Tijoene (Оv. Arch. Aanh. bl. 9).
1419 Thijoner-marke (Dumbar, Dev. I, 25).

1532 In het Leenreg. (7 Sept.) komt voor een goed te Joen; dit zal te Tjoen" moeten zijn.

16e eeuw Tyone (Ov. Bijdr. III, 119).

[ocr errors]

Tongeren. Buurschap onder Wijhe.
Ao 956 Tunegurum (Sloet n° 95).
959 Tongoron

95 bis).
1310 Tungheren (Judic. v. Bisschop Guido).
1457 Tonser buurschap (Ov. Arch. IV, 34).
1556 Tungeren (Ov. Arch.).

[ocr errors]

.

Geslachtsnaam: 1348 de Tungheren (Cam. rek. v. Dev. II, 42); 2° 1382, 1440 0. Tungeren en o. Tongeren (Ov. Arch. III, 45; Aanh. 60).

Tubbergen, Zie boven het art. van Mr. R. E. Hattink.
A• 1531 te Wergen (Leenreg.) zal wel een schrijffout zijn.

1/

1 18).

I/

[ocr errors]

//

[ocr errors]

Twente,

3e eeuw Tuihanti (opschrift op altaren in Engeland gevonden bij den muur van Hadrianus, zie Pleyte, Versl. en Meded. d. K. Ak. v. W. II: 1 bl. 109—126). Ao 797 pagus Northtuianti (Sloet no 17).

799 Norht-Tueanti (u
851 Thuehenti (Pertz, Mon. II, 680).

1006 Twente (Heda p. 106). 11e eeuw Thuente (

127). A° 1049 Twente (Sloet no 155) en Tuente (Matthaeus, de reb.

Ultr. p. 120).
1131 Twenta (Jung, Cod. Dipl. no IV).
1 258 Tuintia (Sloet n° 807).
1310 Thuenti (Jud. v. Bp. Guido).

1333 Tuenthe (Ald.). Het geslacht Tvent, Twent of Twenth treft men a° 1337, 1348 (Camer. rek. y. Dev. I, 2; II, 45, 46, 56, 57), ao 1465 (Ov. Arch. IV, 174) en later aan.

[ocr errors]
[ocr errors]

I/

! 102).

[ocr errors]

Twikkelo. Buurschap en havezate onder Lonneker.
Omstr. 900 Tuegloe (Molhuijsen ll. bl. 99).
11e eeuw Tueclo
A° 1272

(Racer VII, 77).
1280 Tuiclo (Molhuijsen bl. 104).
1 450 Twicloe, Tweckloe (Versl. en Med. v. 0. R. en G. XI,

6, 17).
1457 Twiclo (Ov. Arch. IV, 85).
1518 Twickelloe (Ald. V, 403).

1570 Twickloe (Racer VI, 116). Dat in de Vertraute Briefe (van Strick van Linschoten) het woord door ,,Erdwurmort of ,,Pierenlust“ vertaald wordt, behoeft hier slechts als curiositeit vermeld te worden. Als geslachtsnaam vond ik : A° 1343 van Tviclo (Ov. Arch. I, 61).

1353 de Tweclo (Camer. rek. v. Dev. II, 179, 181, 182).

[ocr errors]
[ocr errors]

A° 1387 van Twijclo (Arch. Gr. Gasth. no 85).

1395 van Twiclo (Ov. Arch. 11,26).
1398 van Twickele (
1400 van Twicloe (

72).
1458 ran Twickelle (Arch. Gr. Gasth. n° 534).
1494 van Twickel (Ov. Arch. Aanh. bl. 469).

11 61).

Il

Tijenraan. Buurschap onder Raalte.
Omstr. 1390 Tye en Roiden (Ov. Alm. 1850, bl. 180).
A° 1457 Tije on Raden (Ov. Arch. IV, 20).

1487 Tij en Rade (Оv. Arch. IV, 479).
1583 Thienraen en Thijenraen (Quohier bl. 131).

1602 Tij vnde Raen (Marker. v. Luttenberg). Zie verder op Raan.

11

I/

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Varsen. Buurschap onder Ommen.
A° 1382 Versen (Ov. Arch. Aanh. bl. 69).
1477 Verssen (

IV, 310).
1530 Veersen (Leenreg.)

1532 Veerse ( ). Geslachtsnaam : ao 1395 0. Dersen, ao 1405 v. Versene (Оv. Arch. II, 24, 128).

I/

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Vasse. Buurschap onder Ootmarsum. Omstr. 900 Fahsi (Molhuijsen bl. 100). 11e eeuw Fasle

(

101). A° 1280 Vasle (

1450 Vassen (Versl. en Med. v. 0. R. en G. XI, 8).
1513 Vas (Leenreg.).

I/

1 104).

Il

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »