Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Veenrijter-zijl in Mastebroek.
Omstr. 1390 de Veenryt (Ov. Alm. 1850, bl. 179).

p.

Vilsteren. Buurschap onder Ommen.

Heda 241 heeft ao 1328 Vilscen. Waarschijnlijk moet de c een t zijn en is het teeken voor er. over 't hoofd gezien.

Ao 1583 Velsteren (Quohier bl. 16). Geslachtsnaam : ao 1244 v. Vilsteren, ao 1456 v. Vijlsteren (Ov. Arch. I, 11; IV, 6).

Vlierkate. Erve in de buurschap Albergen.
Omstr. 900 Fletharrothe (-cothe P) Molhuijsen bl. 101).

Maar er is ook een hof te Vlederode, en is de spelling juist, dan werd deze daar bedoeld.

1444, 1492 Vlederkote (Ov. Arch. III, 60; IV, 561).

Vollenhove.
A° 943 Fulnaho (hacer I, 36).

1133 Fullenbo ( II, 200).
1134 Wllenho ( VII, 314).
1169 Voluho (Driessen I, 5). Zal denkelijk Volnho moeten zijn.
1215 Volnho (Magnin, Kloosters, bl. 24).
1381 Vullenho (Ov. Arch. Aanh. bl. 20).
1348, 1354 Vollenhoe, Vollenho, Wllenho (Cam. rek. v. Dev.

II, 18, 26, 242). 1363 Vollenhoe (Dijkr. v. Voll. art. 1). Het geslacht komt voor als Vollenho, Vollenhoven en van Vollenhove ; ao 1265 v. Vullenho (Ov. Arch. I, 18).

Volte. Buurschap onder Oldenzaal.
Omstr. 900 : Uulucht, Uuluth (Molhuijsen, bl. 100, 101).
11e eeuw Fuleth (Ald. bl. 102).
A• 1188 Voleth (Wilmans, Urkb. no 1158).

Volthe (Racer VII, 52—73).
1328 Voelth (Ov. Arch. Aanh. bl. 6).
1417 Voelt (Oldenz. Arch. n° 13).
1444 Valete (Arch. van het Klooster te Almelo).
1457 Vaelte (Ov. Arch. IV, 61).
1475 Valt (Arch. v. h. Kl. te Almelo).
1483 Vaelt (Oldenz. Arch. n° 33).

1/

Il

Voorst. Buurschap en havezate in Zwollerkerspel.

Bijna altijd Voerst, enkele malen Vorst gespeld. Zoo ook als geslachtsnaam 0. Voerst en v Vorst.

Vriezenveen bij Almelo. Oudtijds Almeloveen.
Ao ? Almenveen (Dumbar, Almelo en Goor bl. 21).

1475 Almelerveen (Arch. v. h. Kl. Almelo).
1512 Vrezenvene (Ald.).
1634 Vriesenveene (Racer, Almel. Oudh. bl. 50).

Volik. Buurschap onder Diepenveen.
A 1402 de Vulinghe (Arch. Gr. Gasth. no 143).

1472 de Vuijling (Ald. 619).
1545 de Vuijlinck ( 989).
1619

1424). Geslachtsnaam : 2° 1477 en 1504 Vulinck, Vulling (Ov. Arch. IV, 314; V, 188); ao 1554 in den Vuijlinck (Gr. Gasth. 1033).

[ocr errors]
[ocr errors]

Wanneperveen.
A° 1210 Wanepe. (Driessen, Mon. II, 242; Ov. Alm. 1837, bl. 169).

1385 Weneperveene (Оv. Arch. Aanh. 136).
1531 Waneperveen Leenreg.).

Warmelo. Havezate onder Diepenheim. A' 1497 Wermeloe (Ov. Arch. V, 61). 1518 Warmeloe (

389). De geslachtsnaam, die reeds ao 1310 voorkomt, heeft dezelfde varianten en ook ao 1395 v Wermel (Ov. Arch. II, 26).

II

Wechele. Buurschap onder Diepenveen.
A° 1348 Wechlo (Cam. rek. v. Dev. II, 33).

1353 Weechlo (Ald. bl. 190).

1518 Wechle (Оv. Arch. V, 377).
Als geslachtsnaam :
A° 1230 v. Weglo (Ov. Arch. Aanh. bl. 17).

1349 de Wechlo (Camer. rek. v. Dev. II, 65).
1381 v. of to Wechele (Оv. Arch. Aanh. bl. 77).

11

Wechterholt. Buurschap onder Wijhe.
A° 1356 Wechterholte (Arch. Gr. Gasth. n° 34).

Omstr. 1390 Wechterhout (Ov. Alm. 1850, bl. 198).
Geslachtsnaam: Wegterholt en to Wechterholte.

Weddehoen. Buurschap onder Ambt Delden.
A° 1323 Wedehon (Jung, Hist. com. Benthem. Cod. Dipl. no LXI).

1396 Wedehoen (Ov. Arch. II, 47).
Deze spelling is de gebruikelijke tot in de 16e eeuw.

II

[ocr errors]

II

Weemselo. Havezate onder Ootmarsum.
A° 1387 Wemeslo (Ov. Arch. Aanh. bl. 186).
Il 1413 Wemsel

II, 208).
1457 Wesmesloe (

IV, 72). 1477 Wemselo CI

, IV, 295). 1500 Weemseloe (

V, 113). 11

1531 Weesmeloe (Leenreg.).
1569 Weemsloe (Ov. Arch. III, 98).

[ocr errors]

I/

Weerselo.
Omstr. 1150 Wersloe (Jung, Comit. Benthem. no VII).
A° 1280 Werslo (Overijss. Bijdr. VI, 118).

1591 Werselo (Nijhoff, Arch. v. Almelo, bl. 23). Als geslachtsnaam : ao 1225 v. Werslo (Ov. Arch. I, 8), ao 1227 v. Weersele (Matthaeus, Anal. V, 338).

I/

[ocr errors]

Weleveld (Het). Havezate onder Borne.
A° 1437 Huis te Welvelde (Overijss. Arch. III, 34).
Als geslachtsnaam :
A° 1312 de Weluelde (Jung, Benthem. Cod. dipl. n° LI).

1326 v. Walevelde (Ov. Arch. I, 43).
1395 v. Welevelde (

II, 28).
1399 v. Welvelde

68). 1434 v. Welvelden (

Aanh. 264). 1448 0. Welevelt

III, 75). 1450 v. Weeltvelde (

Aanh. 318). 1457 v. Velvelde

IV, 65). 1489 v. Weelvelde (

Aanlı. 442).

[ocr errors]

I/

[ocr errors]

I/

I/

II

I/

I/

I/

11

Welsem. Buurschap onder Dalfsen.
Ao 1328 Wilsne (Heda p. 241).

A° 1381 Welsne (Racer VI, 291).

1376 Welsem (Ov. Arch. I, 90).
1394 Welsene (Dumbar, Dev. I, 356; Ov. Alm. 1850, bl. 179).
1457 Welseme (Ov. Arch. IV, 40).
Welsen (o

45).
1541 Welsum en Welsen (Leenreg.).
1583 Welssem, Welssen (Quohier bl. 15, 45, 65).
1680 Welsum (Kerkel. Arch. v. Dalfsen).

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

! 36).

Welsum. Buurschap onder Olst.
A° 1295 Wilsum (Ov. Arch. I, 33).

1310 Welsum (
1398 Welsone (Ov. Arch. II, 55; Ov. Alm. 1850, bl. 178).
1409 Welsen (Arch. Gr. Gasth. no 166).

1446 Welsem (Ov. Arch. III, 68).
Van der Aa verwart Welsem, Welsum en Wilsum.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Wengele. Buurschap onder Wijhe.
A 1040 Wengheloe (Lindeborn, p. 294).

1310 Wengele marc (Judic. v. Bisschop Guido).
Omstr. 1390 Wengle (Оv. Alm. 1850, bl. 178).
A 1457 Wengele (Оv. Arch. IV, 77).
1 492 Wengelo (

541). Volgens Racer VII, 157 is , villa Waganlose in pago Hamalando (Bondam p. 43) omstreeks 892 vermeld, niet hetzelfde als Wengelo. De lezing Wechele alias Wengelo, Teg. Staat IV, 65 aangehaald, is zeker onjuist. Die buurschappen lagen in verschillende kerspels. Wengelo of Wegelo bij v. d. Aa is ook foutief.

Als geslachtsnaam treft men aan a' 1379 r. Wenghel (Arch. Gr. Gasth. n° 60); ao 1457 v. W engele (Оv. Arch. IV, 31).

;

Wengevelde. Erve onder Wijhe.

A° 1310 Wengheluelde (Jud. v. Bp. Guido).

Werkhorst (De). Buurschap onder Staphorst.
A° 1355 die Waerghast (Magnin, Kloosters, bl. 28).

1402 Warchurst (Ald. bl. 29). Er is ook een erve de Werkhorst onder Delden (Ov. Arch. IV, 73).

[ocr errors]

Westenholte. Buurschap in Zwollerkerspel.

A° 1053—1071 Wesderewalde ; volgens v. d. Bergh bl. 181 de marke Westerholt bij Zwolle. De schrijfwijze met r in plaats van n komt soms voor (Ov. Arch. Aanh. 191; Quohier bl. 24). Geslachtsnaam ao 1380 0. Westenholte, ao 1391 v. Westerholte (Ov. Arch. Aanh. 10, 197).

Westerylier. Buurschap en havezate onder Diepenheim.

Ao 1046 Westerfle (Bondam p. 115—129; v. d. Bergh bl. 181). Ten onregte voor den ouden naam van Wezepe gehouden.

Wezepe. Ten onregte is Westerfle hiervoor aangezien (Teg. Staat IV, 50).
A° 1230 Wesope (Lindeborn p. 88).

1300 Wesepe (Wilmans, Urkb. no 1682).
1372

(Arch. Gr. Gasth. n° 50).
1440 Wesop (

379).

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Wierden.
A° 1323 Wederdem (Jung, Cod. Dipl. no LXI)

1334 Wederden (Ov. Arch. Aanh. 7).
1450 Weerden (Versl. en Med. v. Ov. R. en G. XI, 23).
1456 Wederden (Ov. Arch. IV, 6).
1531 Wedderder-kerspel (Leenreg.).

1551 Wijrden (Arch. v. h. Klooster te Almelo). Als geslachtsnaam treft men reeds ao 1348 de Wederden aan (Cod. Dipl. v. h. Hist. Gen. I, 47).

[ocr errors]

Wilsum. Stadje bij Kampen.

De villa Wilshem in pago Thuehenti, die ao 851 voorkomt (Pertz II, 680), is ten onregte hiervoor gehouden; het is Wilsem onder Ulsen, destijds nog tot Twenthe behoorende. A° 1213 Wilsem (Racer II, 187).

1'348, 1390 Wilsen (Cam. rek. v. Dev. II, 66: Ov. Alm. 1850, bl. 179).

« VorigeDoorgaan »