Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

A° 1381 Wilsemer-kerspel (Ov. Arch. Aanh. 27).

1407 Wilsum (Ov. Arch. II, 154).
1433 Wijlsem (

Aanh. 264). Als geslachtsnaam: do 1348 de Wilsen (Cam. rek. v. Dev. II, 41); 1371 0. Wilsem (Ov. Arch. Aanh. 228); ao 1477 v. Wilsum (Ov. Arch. IV, 311); ao 1484 v. Wilshem (Ald. 393).

[ocr errors]

I/

II

[ocr errors]

//

I/

Windesheim. Buurschap en havezate (eertijds ook klooster) in Zwollerkerspel

A° 1028 Windesheim (Sloet no 155).
12e eeuw Winzhem (Niesert II, 137).
Omstr. 1310 Windesim (Judic. v. Bisschop Guido).

1390 Wijndesim (Ov. Alm. 1850, bl. 178).
A° 1396 Windesem (Ov. Arch. II, 45).
1421 Wijndesijm

255). 1438 Wijndessem

III, 37). 1485 Windecijm (

Aanh. 426). 1502 Wijndesem ( 11 V, 157).

1583 Winssem (Quohier bl. 21).
Uitspraak: Winsum.
Geslachtsnaam:
A° 1380 v. Wijndesim (Ov. Arch. Aanh. 15).
1394 v. Windesim (

II, 12).
1397 v. Wijndesem,
1409 0. Wijnssen (Arch. Gr. Gasth. no 166).
1471 v. Wijndesijm

610).
1472 v. Wijndsem (Ov. Arch. IV, 245).
1473 0. Wijnsen (11

253).
1477 v. Windsem (11

\ 316). 1489 v. Wijntsim (

506).
1493 v. Wijndessen (Arch. Gr. Gasth. 755).
1511 v. Wijnsem (

824).
1512 v. Wijndshem (Ov. Arch. V, 276).
1531 v. Wijnssim (Arch. Gr. Gasth. 914a).
1577 v. Winssem (Deventer Arch.)
1584 v. Wintssem (

)

[ocr errors]

1 50).

I/

[ocr errors]
[ocr errors]

I/

[ocr errors]
[ocr errors]

Il

I/

H

Woolde. Buurschap onder Delden.
A° 1280 Wollethe (Molhuijsen bl. 104).

Il

A° 1297 Wolde (Overijss. Bijdr. VI, 124).

1369 Woelde (Rijksarchief).

1450 Wolde (Oy. Arch. Aanh. 317). De geslachtsnaam v. Wolde komt reeds ao 1284 voor. (Ov. Arch. I, 30) en ondergaat bovenstaande wijzigingen. Doch niet altijd is na te gaan of hij niet afgeleid is van Terwolde, dat oudtijds ook Wolde heet.

Wijhe. Uitspraak: Wië.
Ao 959 Wie (Sloet n° 95 bis).

1133 Wije (Racer II, 200).
Omstr. 1310 Wie (Judic. v. Bisschop Guido).
Ao. 1352 Wijie (Cam. rek. v. Dev. II, 150, 175).

1556 Weije Arch. v. Ov.).

1583 Wije (Quohier bl. 27). Geslachtsnaam: Ao. 1145 de Wia (Dumbar, Anal. II, 229).

1227 v. Wye (Matthaeus, Anal. V, 338).

[ocr errors]

I/

Wijnvoorde. Buurschap onder Wijhe.
A° 1347 Wiinvoerden (Ov. Arch. I, 64).
Omstr. 1390 Wynvorden (Ov. Alm. 1850, bl. 178).
A° 1433 Wiinvoerden (Ov. Arch. III, 25).
1515 Wijnforden (

V, 312).
1541 Wijnverden (Leenreg.).
1583 Wijnferde (Quohier bl. 8).

[ocr errors]

11

Wijthmen, Buurschap in Zwollerkerspel. Vitspraak: Witum.
A° 1207 Withmen (Lindeborn p. 72).

1310 Wijtmer-marke (Judic. v. Bisschop Guido).
1385 Wijtman (Ov. Arch. Aanh. 118).
1390 Wijtmen (

193).
1394 Wiitman (

II, 16). 1415 Wijthmen( ,

220).
16e eeuw Wijtman (Ov. Bijdr. III, 118).
Geslachtsnaam:
Ao 1381 v. Wiitmen (Ov. Arch. Aanh. bl. 19).

v. Wijtman (Ald.).
1382 v. Wijtmen (Ald. bl. 65).

Il

Il

Yhorst. Buurschap op de grenzen van Overijssel en Drenthe. Uitspraak Iwers. Ao 1292 de Ywehorst en Yewehorst (Magnin, Kloosters, bl. 126 e. v.). 1449 de Yworst (Ov. Arch. III, 80). In dat jaar komt ook een

erve de Yeworst en 10 morgen land de Hoghe Yworst

voor (Ald. Aanh. 310).
1 496 de Ywehorst (Ov. Arch. V, 9).
1384 geslachtsnaam v. der Yuchorst (Ov. Arch. Aanh. 105).

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

I/

Ysselham,
A° 1132 Sillehem (Matthaeus, Anal. III, 474).

1198 Sileham (Ald. p. 476).
1384, 1385 Isselham, Yselhamme (Ov. Arch. Aanh. bl. 113, 136).
1438 Ysselhamme (Ald. 274).

1624 Jsselbain en Ysselhamme (Dijkr. v. Y.) Geslachtsnaam: ao 1383 Ysselhamme, Yselhamminc en Isselhemmijnc (Ald. 89, 94); ã o 1387 Yselhammijng (Ald. 163); ao 1390 Y selhemming (Ald. 186).

[ocr errors]

Ysselmuiden. Uitspr. Iesselmuden.
A 1133 Jslemuthen (Racer II, 200).

1332 Yselmuden (Judic.).

1371 Yselmuden (Ov. Arch. I, 84). Geslachtsnaam: A 1213 v. Iselmueden (Racer II, 190).

Il

Ao 1226 de Iselmuthen, de Oisselmude en de Yselmunde (Sloet n° 486—489).

1227 o. Isselmuiden (Matthaeus, Anal. V, 338).
1322 0. Iselmuden (Ov. Arch. I, 41).
1371 o. Y selmuden (

84).

I/

[ocr errors]

Zalk. A 1213 Santlike (Racer II, 187). 1277 Sandebebe (Racer II, 5). Sloet n° 990 geeft in den Blad

wijzer op, dat dit bij Zalk lag. Racer en Dumbar houden het voor hetzelfde als Zalk. Heeft men ook aan eene onjuiste

lezing te denken? 1340 Zallic (Dijkr. v. z. bl. 7).

1384 Salnic (Ov. Arch. Aanh. 112). Omstr. 1390 Zalincke (Zalnicke ?) (Оv. Alm. 1850, bl. 179). A 1417 Salnick (Dev. Archief).

1431 Sallik en Sallick (Dijkr. v. Z.)

[ocr errors]
[ocr errors]

Il

Il

[ocr errors]
[ocr errors]

I/

[ocr errors]
[ocr errors]

I1

Zeese. Buurschap onder Ommen.
A 1028 Seijs (Sloet n° 155).
Omstr. 1390 Zees (Oy. Alm. 1850, bl. 179).
A° 1457 Zeijse en Zese (Оv. Arch. IV, 37, 49).

1465 Zeiso (Ov. Arch. IV, 175).
1474 Sees

260). 1475 Zeijse (

274). 1484 Zeese G

385). 1485 Zeesse

441). 1490 Zeest Go

520). 1498 Zeissen (

V, 84). 1510 Zeze (11

252). 1535 Zeist (Leenreg.).

1583 Seijssen (Quohier bl. 19). Geslachtsnaam: A° 1381 0. Seijst (Ov. Arch. Aanh. 20). 1381 0. Zeijst (

47). 1387 v. Zees 1424 v. Zeest (

III 3). 1440 v. Ziest (1

45). 1517 v. Zeesten (

V, 331).

Il

[ocr errors]

1 159).

11

Zenderen, Buurschap onder Borne.

Omstr. 900 Sindron (Molhuijsen, bl. 100).

A° 1206 Driessen, Mon. Gron. I, heeft Suideren ; liggen de in dat charter genoemde plaatsen in Overijssel, hetgeen zeer twijfelachtig is, dan zal daar Sinderen gelezen moeten worden, evenals : A° 1280 Sinderen (Molhuijsen, bl. 104). ,

1357 Zijnderen (Camer. Rek. v. Dev. II, 425).

1408 Senderen (Ov. Arch. II, 161). Geslachtsnaam : A° 1252 v. Sinderen (Ov. Arch. I, 13). 1328 v. Sijnderen (

47). 1339 v. Zinderen (

57).

[ocr errors]
[ocr errors]

I/

Zuidlo, Buurschap onder Bathmen. A° 1252 Sutlon (Ov. Arch. I, 13). 1386 Zuetloe (

Aanh. 139). 1389 Zuijtlo (

180). 1583 Suijdtloe en Zuijdtloe (Quohier bl. 50). Als geslachtsnaam A° 1337 de Zutlo (Cod. Dipl. v. h. Hist. Gen. bl. 45).

11

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Zuidmeer. Buurschap onder den Ham.
A° 1456 Zuetmeden en Zuetmederen (Ov. Arch. IV, 12).
Zie boven op Meer.

II

Zuna. Buurschap onder Rijssen.
A• 1457 Zuijdenae (Ov. Arch. IV, 59).
1461 Zuedenae (

141).
1501 Zudenae ( II

V, 154).
Geslachtsnaam :
A° 1344 de Zuedenna (Cod. Dipl. v. h. Hist. Gen. bl. 68, 70).

1331 v. Zudena of Zudenna (Arch. v. h. Klooster te Almelo; Magnin, Kloosters, bl. 27).

[ocr errors]

Zuthem. Buurschap in Zwollerkerspel.

Ten onregte is hiervoor Suthempe (Racer VI, 382), en Suthegoe (Racer II, 200) aangezien. Zie Sloet n° 161.

Omstr. 1390 Zuythem (Ov. Alm. 1850, bl. 178).
A° 1456 Zuijtmer-marke (Ov. Arch. IV, 14).

« VorigeDoorgaan »