Pagina-afbeeldingen
PDF

Goor. A“ 1021 Ghoer (Hada p. 111); a” 1027-1054 Gore (ald. p. 127); omstr. 1310 Goer (Judio. v. Bisschop Guido); a” 1332 Ghore (ald.); a.“ 1365 Ghoir (Racer III, 106). f

Dezelfde varianten treft men in den geslachtsnaam van Goor aan.

Graf horst. Een enkele maal Graafhorst gespeld (Oudh. en Gest. v. h. Bisdom Deventer. III.)

[ocr errors][ocr errors]

Haaksbergen. Ten onregte aangezien voor hetzelfde als Blankenáorg (zie Racer II, 101 ; IV, 324), want reeds a“ 1188 komt Hockesberghe voor` (Racer VII, 66) en a” 1285 Houckesberghe (Arch. der Comm. Steinfort.)

Dat deze spelling meer op de uitspraak Haaksbergen dan op de herkomst van den naam gegrond was, meen ik te mogen afleiden uit het feit, dat in laatstgenoemd jaar 1285 ook Hakesberg aangetroffen wordt (Niesert V, -77.) Voorts vond ik а“ 1316 Hokesberghe (Overijs. Bijdr. VI, 130); а° 1325 Hoekesberghe (Arch. der Comm. Steinfort); 14e eeuw Hakesberge (Niesert V, 407); a“ 1408 Haxberghe (Arch. der Comm. Steinfort); a" 1 534 Haaxbergen (Leenreg.); a“ 1549 Haxberghen (Oldenz. arch. n°. 46.)

Als geslachtsnaam a" 1355 Hokesòerglz; a“ 1376 Ha/cesóerch, Haeksáergen; а° 1443 Hakesóerge en van Hausberg/Len (Arch. Gr. gasth.n°. 33, 57,184.)

Haarle. Buurschap onder Hellendoorn. Au '1188 en 1244 Наше (Sloet Oorkb. 373, 643.) 1450 Haerloe (Versl. en Med. v. O. R. en G. XI, 20). 1583 Hairloe (Quohier, bl. 34.) „ 1367 Haerle (Ov. arch. I, 79) en als geslachtsnaam U.Ilaerle a“1393 (Arch. Gr. gasth. 106.) en ao 1355 de Haerlo (Dev. Cam. rek. II, 290).

[ocr errors]

Цанги. Buurschap in Zwollerkerspel.

Zoowel de buurschap als het geslacht heeten nu eens Hearst, v. Hneret, dan weder Haersolte, v. Наш-вот. De hout-marke heette Haerstholte. A° 1133 komt (Racer II, 200) Benzelmus v. Haraolt/le voor, doch door vergelijking derzelfde acte bij Niesert (II, 132; V, 3) wordt het waarschijnlijk, dat gelezen moet worden: Anzelrnus mn Char/zolle. A0 1188 domus in Напоив (Racer, VII, 65).

Haagenvoorde. Erve onder Wijhe. A0 1301 Haddenvorde (Arch. Gr. gasth. no 9. Vgl. Dumber K. en W. Dev. II, 20); a0 1414 Haddenvoerde (Arch. Gr. gasth. n0 194).

Hardenberg. Molhuijsen in Overijss. Alm. 1836 bl. 25, noemt Hardenberch, Hardenbergh, Hardenberge, Herdenberch, Herdenberge en Herdenbergh, ook Hardenborch.

Mij kwamen voor: а°. 1362 (stadbrief) onse stadt ten Herdenberch (Overijss. Bijdr. IV, 226); a0. 1551 den Hardenborch (Gerigtsproth. v. Hard.) ; а“. 1583 den Hardenberch; а”. 1598 den Hardenberch (Gerigtsproth. v. H.); a”. 1602 en Hardenborch (Ald.)

Het geslacht c. Hardenberg komt a”. 1411 voor (Ov. arch. II, 186).

Haselo. Buurschap onder Weerselo.

Omstr. 900 Has1oe (Molhuijsen, de Hof Elvetre bl.­100).

In de elfde eeuw Haselo en a°. 1280 Hasle (Ald. bl. 102, 104).

A°. 1457 Hasseloe (Ov. arch. IV, 69).

„ 1519 Hasselaer (Ov. arch. V, 418). Waarschijnlijk een schrijffout; Deze schrijfwijze werd, volgens v. d. Aa, wel eens gebezigd voor Harseler op de Veluwe.

„ 1531. Haesloe en Hassele (Leenreg.)

„ 1546. Наше (Leenreg.)

Hasselt. ‘

A’. r1227. Haslet (Overijss. Bijdr. VI, 113).

ff 1260. Basle (Ov. arch. I, 18, vgl. 27). Ook de geslachtsnaam c. Haal@ komt t. a. p. voor.

„ 1346. Hasselst (Magnin, Kloosters, bl. 27) zie ik voor een schrijffout aan. '

[ocr errors]

A°. 1240 Heymiss (Bondam III, 25).

„ 1326 Hemis (Ov. arch. I, 43).

„ 1379 Hemisse (Racer VII, 239).

„ 1390 Hemys (Ov. alm. 1850 bl. 180).

„ 1457 Hemes (Ov. arch. IV, 28).

„ 1531 Heemsche (Leenreg.)

„ 1561 Heimis (Lindehorn, p. 9).

168 eeuw Hemse (Ligger der kerkgoed. v. Heemze).

A°. 1583 Heemsse (Quohier bl. 47).

Het geslacht van Heemse komt a0 1394 voor` (Ov. arch. П, 8).

Heeten. Buurschap onder Raalte.

A°. 1300 Heden en Hetene (Wilmans, Westf. Urkb. n° 1682).

„ 1371 Heten (Arch. Gr. gasth. n° 47).

„ 1390 посеве (Ov. А1ш. 1850, b1. 180).

„ 1596 Hetenre marke. (Arch. Gr. gasth. n0 121

Het geslacht v. Heten komt a° 1381 voor (Arch. Gr. gasth. n0 68). Somtijds wordt in het leenrcg. gesproken van Heten of Boetele, alsof

dit hetzelfde was. Boetele en Heten zijn echter twee buurschappen onder Raalte.

[ocr errors]

Hellendoorn. Volgens Dr. J. van Vloten beteekent de naam Vlierboom. (Zie zijn Lezingen over Deventer bl. 7). '

A“ 1362 Hellendorn (Chartul. v. Albergen fol. 160).

Omstr. 1380 Helendorn (Ov. Alm. 1850, bl. 180).

Ao 1383 Helendoren (Ov. arch. Aanh. b1. 95).

и 1518 Hellendoern (Ald. V, 381).

„ 1456 Helendoern (Ov. arch. IV, 5).

[ocr errors][ocr errors]

Hengeveld. Buurschap onder Wijhe.

A° 1411 Hengelvelde (Revius p. 93).

„ 1457 Hengevelde (Ov. arch. IV, 23).

Het geslacht v. Hengoel/Ie komt a“ 1412 voor (Ald. II, 201 ).

Hengevelde. Buurschap onder Delden.
A° 1475 Hengvelde (Ov. arch. IV, 70).
Het geslacht v. Hengevelde komt a“ 1382 voor (Ald. Aanh. bl. 77).

llengfordell. Buurschap onder Olst.

Omstr. 1310 Hengorden (Judio. v. Bisschop Guido). Hoewel deze vorm meermalen t. а. pl. voorkomt, schijnt ze mij toch foutief toe, evenals Herwerde dat а" 1411 bij Revius p. 93 aangetroffen wordt.

Omstr. 1380 Hengwerden (Ov. Alm. 1850, h1. 178).

A° 1384 Hengverder-marke (Arch. Gr. gasth. no 72).

л 1402 Hengweerder-marke (Ov. arch. II, 98).

л 1450 Hengvorden (Ov. Aanh. bl. 314).

и 1533, 1534, Hengvoerden, Hengvoerde (Leenreg) Y

Herfte. Buurschap in Zwollerkerspel.

Omstr. 1310 Herueten (Judio. v. Bisschop Guido).

A“ 1364 Heruete (Verdeeling van Mastebroek).

„ 1531 Herifte (Marker. v. Herfte).

и 1555 Herfsten (Ov. arch.) zal denkelijk Heriî'ten moeten zijn. „ 1565 Harffte (Markeregt v. Herfte).

венке. Buurschap onder Markelo.

[ocr errors][ocr errors]

Hertmen. Buurschap onder Borne.

А° 1418 Hertmen (Ov. arch. Aanh. 227).

„ 1457 Hartman ( „ „ IV, 65).

„ 1478 Hartmen ( „ „ „ 95).

„ 1481 Hartman ( „ „ Aanh. 409).

V. d. Aa noemt nog Hertmunde, Hattem, Hattem en Hartmer als oude vormen en geeft de voorkeur aan laatstgenoemde; geen dier vormen kwam mij voor. u

Herxen. Buursehap onder Wijhe.

A“ 1310 Herxze en Hercsem (Judio. v. Bisschop Guido).

„ 1583 Harxen (Quohier b1. 67).

De havezate het huis te Herxen heette eertijds Hoogerbeke (Teg. staat IV, 64).

« VorigeDoorgaan »