Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Goor. A° 1021 Ghoer (Heda p. 111); ao 1027-1054 Gore (ald. p. 127); omstr. 1310 Goer (Judic. v. Bisschop Guido); ao 1332 Ghore (ald.); ao 1365 Ghoir (Racer III, 106).

Dezelfde varianten treft men in den geslachtsnaam van Goor aan. Grafhorst. Een enkele maal Graafhorst gespeld (Oudh. en Gest. v. h. Bisdom Deventer. III.)

Gramsbergen. Volgens Matthaeus ad Anon. de reb. Ultr. ao 1225 was de oude naam Bergene. A° 1354 vond ik Grammesberghe (Dev. Cam. rek. II 268); A° 1353 den geslachtsnaam v. d. Gramesberghe (Ootm. arch. no. 8), en ao 1422 o. Grammesberghe (Ov. arch. II, 264.)

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

11

[ocr errors]

// 303.)

[ocr errors]

I/

324.)

[ocr errors]

Grapendaal, Buurschap onder Olst.
A® 1387 Grapentolle (Оv. arch. Aanh. b). 155).
1 457 Groppentall

IV, 79.)
Grappentael

80.)
1459 Grapental

106.)
1477 Grapentol
1 497 Graepentol

V, 25.)
1517 Graepentoll

1532 Grapentholl (Leenreg.) Haaksbergen. Ten onregte aangezien voor hetzelfde als Blankenborg (zie Racer II, 101; IV, 324), want reeds ao 1188 komt Hockesberghe voor (Racer VII, 66) en ao 1285 Houckesberghe (Arch. der Comm. Steinfort.)

Dat deze spelling meer op de uitspraak Haoksbergen dan op de herkomst van den naam gegrond was, meen ik te mogen afleiden uit het feit, dat in laatstgenoemd jaar 1285 ook Hakesberg aangetroffen wordt (Niesert V, 77.) Voorts vond ik a' 1316 Hokesberghe (Overijs. Bijdr. VI, 130); ao 1325 Hoekesberghe (Arch. der Comm. Steinfort); 14e eeuw Hakesberge (Niesert V, 407); ao 1408 Haxberghe (Arch. der Comm. Steinfort); ao 1534 Haaxbergen (Leenreg.); ao 1549 Haxberghen (Oldenz, arch, no. 46.)

Als geslachtsnaam ao 1355 Hokesbergh; ao 1376 Hakesberch, Haeksbergen ; ao 1443 Hakesberge en van Haaxberghen (Arch. Gr. gasth. no. 33, 57, 184.)

Haarle. Buurschap onder Hellendoorn.
A® 1188 en 1244 Harlo (Sloet Oorkb. 373, 643.)

1450 Haerloe (Versl. en Med. v. 0. R. en G. XI, 20).
1583 Hairloe (Quohier, bl. 34.)

1367 Haerle (Оv. arch. I, 79) en als geslachtsnaam v. Haerle ao 1393 (Arch. Gr. gasth. 106.) en ao 1355 de Haerlo (Dev. Cam. rek. II, 290).

Haarst. Buurschap in Zwollerkerspel.

Zoowel de buurschap als het geslacht heeten nu eens Haerst, o. Haerst, dan weder Haersolte, v. Haersolte. De hout-marke heette Haerstholte. Ao 1133 komt (Racer II, 200) Benzelmus o. Harsolthe voor, doch door vergelijking derzelfde acte bij Niesert (II, 132; V, 3) wordt het waarschijnlijk, dat gelezen moet worden : Anzelmus van Charholte. A° 1188 domus in Harsolte (Racer, VII, 65).

Haagen voorde. Erve onder Wijhe.

Ao 1301 Haddenvorde (Arch. Gr. gasth. no 9. Vgl. Dumbar K. en W. Dev. II, 20); ao 1414 Haddenvoerde (Arch. Gr. gasth. no 194).

Hardenberg. Molhuijsen in Overijss. Alm. 1836 bl. 25, noemt Hardenberch, Hardenbergh, Hardenberge, Herdenberch, Herdenberge en Herdenbergh, ook Harden borch.

Mij kwamen voor : ao. 1362 (stadbrief) onse stadt ten Herdenberch (Overijss. Bijdr. IV, 226); ao. 1551 den Hardenborch (Gerigtsproth. v. Hard.); a'. 1583 den Hardenberch ; a'. 1598 den Hardenberch (Gerigtsproth. v. H.); a'. 1602 en Hardenborch (Ald.).

Het geslacht v. Hardenberg komt ao. 1411 voor (Ov. arch. II, 186).

.

Hasselo. Buurschap onder Weerselo.
Omstr. 900 Hasloe (Molhuijsen, de Hof Elvetre bl. 100).
In de elfde eeuw Haselo en ao. 1280 Hasle (Ald. bl. 102, 104).
A'. 1457 Hasseloe (Ov. arch. IV, 69).
1519 Hasselaer (Ov. arch. V, 418). Waarschijnlijk een schrijf-

fout. Deze schrijfwijze werd, volgens v. d. Aa, wel eens

gebezigd voor Harseler op de Veluwe. 1531. Haesloe en Hassele (Leenreg.) 1546. Hasle (Leenreg.)

I/

[ocr errors]
[ocr errors]

Hasselt.
A'. 1227. Haslet (Overijss. Bijdr. VI, 113).

Hasle (Оv. arch. I. 18, vgl. 27). Ook de geslachtsnaam

0. Hasle komt t. a. p. voor. 1346. Hasselst (Magnin, Kloosters, bl. 27) zie ik voor een schrijf

fout aan.

Il

Hemschem of Heemsheim. (Beka p. 49;

Heemze. 12de eeuw. Heda p. 162).

Il

Il

A'. 1240 Heymiss (Bondam III, 25).

1326 Hemis (Ov. arch. I, 43).
1379 Hemisse (Racer VII, 239).
1390 Hemys (Ov. alm. 1850 bl. 180).
1457 Hemes (Ov. arch. IV, 28).
1531 Heemsche (Leenreg.).

1561 Heimis (Lindeborn, p. 9).
16e eeuw Hemse (Ligger der kerkgoed. v. Heemze).
Ao. 1583 Heemsse (Quohier bl. 47).
Het geslacht van Heemse komt a° 1394 voor (Ov. arch. II, 8).

Heeten. Buurschap onder Raalte.
A°. 1300 Heden en Hetene (Wilmans, Westf. Urkb. n° 1682).

1371 Heten (Arch. Gr. gasth. n° 47).
1390 Hetene (Оv. Alm. 1850, bl. 180).

1596 Hetenre marke. (Arch. Gr. gasth. no 121). Het geslacht o. Heten komt a° 1381 voor (Arch. Gr. gasth. n° 68).

Somtijds wordt in het leenreg. gesproken van Heten of Boetele, alsof dit hetzelfde was. Boetele en Heten zijn echter twee buurschappen onder Raalte.

Heino.
A° 1383 kerspel van der Heijne (Оv. arch. Aanh. bl. 98).

1457 ter Heijn (Ald. IV, 72).
1510 ten Heijnen (Ald. V, 255).
1583 ter Heijne (Quohier bl. 30).
1649 der Heino (Prothocol v. Heino).

Heijno. (Ald.) In den geslachtsnaam evenzoo : ao 1384 van der Heijne (Arch. Gr. gasth. n° 71); ao 1385 Heijne (0v. arch. Aanh. bl. 136); ao 1518 ter Heijno (Arch. Gr. gasth. no 866).

Il

Hellendoorn. Volgens Dr. J. van Vloten beteekent de naam Vlierboom. (Zie zijn Lezingen over Deventer bl. 7).

A° 1362 Hellendorn (Chartul. v. Albergen fol. 160).
Omstr. 1380 Helendorn (Ov. Alm. 1850, bl. 180).
A. 1383 Helendoren (Ov. arch. Aanh. bl. 95).

1518 Hellendoern (Ald. V, 381).
1456 Helendoern (Ov. arch. IV, 5).

16e eeuw Hellendoron (Ov. Bijdr. III, 118).
Uitspraak Heelderen (Ov. arch. V, 381).
Ao 1382 het geslacht van Helendoren (Ald. Aanh. bl. 59).
In de 17e eeuw dat van Hellendoorn (ov. Bijdr. VII, bl. 79).

Hengelo.
A° 1395 Hengel (Ov. arch. II, 30).

1577 Hengello (Ov. arch.).
Als geslachtsnaam komen voor ao 1395 v. Hengel of v. Hengele (Ald.
II, 28, 30); ao 1399 v. Hengelo (Ald. II, 65); ao 1469 v. Henghelen en
ao 1531 v. Hengelen (Ov. Bijdr. I, 122 ; IV, 294).

Hengeveld. Buurschap onder Wijhe.
A 1411 Hengelvelde (Revius p. 93).

1457 Hengevelde (Ov. arch. IV, 23).
Het geslacht v. Hengvelde komt ao 1412 voor (Ald. II, 201).

Hengevelde. Buurschap onder Delden.
A 1475 Hengvelde (Ov. arch. IV, 70).
Het geslacht v. Flengevelde komt a' 1382 voor (Ald. Aanh. bl. 77).

Hengforden. Buurschap onder Olst.

Omstr. 1310 Hengorden (Judic. v. Bisschop Guido). Hoewel deze vorm meermalen t. a. pl. voorkomt, schijnt ze mij toch foutief toe, evenals Herwerde dat ao 1411 bij Revius p. 93 aangetroffen wordt.

Omstr. 1380 Hengwerden (Ov. Alm. 1850, bl. 178).
A° 1384 Hengverder-marke (Arch. Gr. gasth. n° 72).

1402 Hengweerder-marke (Ov. arch. II, 98).
1450 Hengvorden (Ov. Aanh. bl. 314).
1533, 1534, Hengvoerden, Hengvoerde (Leenreg.).

Herfte. Buurschap in Zwollerkerspel.
Omstr. 1310 Herueten (Judic. v. Bisschop Guido).
A 1364 Heruete (Verdeeling van Mastebroek).

1531 Herffte (Marker. v. Herfte).
1555 Herfsten (Ov. arch.) zal denkelijk Herfften moeten zijn.
1565 Harffte (Markeregt v. Herfte).

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

A° 1188 Hederke (Racer VII, 65).

1456 Hederick (Ov. arch. IV, 6).
1457 Hederik en Hericke (Ov. arch. IV, 44, 67).

Hereke (Ov. arch. IV, 76).
1469 Hederike (Оv. arch. IV, 217).
1497 Hedericke en Hederijck (Ov. arch. V, 49 50).

1531 Herijcke (Leenreg.). Als geslachtsnaam komt reeds ao 1357 van Hederic voor (Cam. rek. v. Deventer); ao 1382 v. Hederike (Оv. arch. Aanh. bl. 67); ao 1399 v. Hederic (Ald. II, 1, 1); ao 1409 v. Hederke (Ald. 171); ao 1411 v. Hederick (Ald. 191); ao 1465 v. Heederke (Ald. IV, 171); ao 1414 v. Harke (Ald. aanh. bl. 222); ao 1536 0. Hederijck (Arch. Gr. Gasth. no 947).

Van der Aa heeft voor den plaatsnaam Harike, Hericke, Harken of Hercke.

Herkulo. Buurschap in Zwollerkerspel.
A° 1325 Harckelo (Camer. rek. v. Dev. II, 147).
Omstr. 1390 Herkeloe (Ov. Alm. 1850 bl. 178).
A° 1417 Harkeloe (Ov. arch. Aanh. 217).

1447 Harkuloreslag in Mastebroek (Ald. bl. 393).
1492 Herkelo (Ald. IV 549).
1547 Harculoe (Markeregt v. Herkulo).

1570 Herckeloe (Ald.). Het geslacht v. Herkelo komt a° 1381 en v. Herkele ao 1482 voor (Ov. arch. Aanh. bl. 21 ; IV, 368).

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I/

Hertmen. Buurschap onder Borne.
A° 1418 Hertmen (Ov. arch. Aanh. 227).
1457 Hertman (u

IV, 65).
1478 Hartmen (

95). 1481 Hartman (

Aanh. 409). V. d. Aa noemt nog Hertmunde, Hettem, Hattem en Hartmer als oude vormen en geeft de voorkeur aan laatstgenoemde ; geen dier vormen kwam mij voor.

[ocr errors]

//

Herxen. Buurschap onder Wijhe,
A° 1310 Herxze en Hercsom (Judic. v. Bisschop Guido).

1583 Harxen (Quohier bl. 67). De havezate het huis te Herxen heette eertijds Hoogerbeke (Teg. staat IV, 64).

« VorigeDoorgaan »