Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Rinwich ao 1019, 1147; 54/9, 77 (v. d. Bergh M. N. Geogr. 198;

Sloet 146, 283, 94, 338).
Rinvich ao 1155/65 (ib 293).
Rinwic ao 1256 (ib 766).
Renwic ao 1299 (v. Spaen IV Cod. Dipl. p. 29).

Rijnzaterwoude gem. in Z. Holland.

Rinsaterwald a° 1063 (Okb. v. H. & Z. I, no. 85) ao 1156 (ib. 134).
Rinsalterwalt a° 1156 (ib. 133).
Rinsaterwoude, Ryn-, Rijn- ao 1296 (ib. II, 935).

Rensaterwoude ao 1296 (ib. 936). Aldus gebeeten, als zijnde het woud van de Rijnzaten of ingezetenen aan den Rijn.

Hierbij sluit zich aan de veelbesproken naam der stad

Renen.

Hetzij wij hierin herkennen willen het oude Grinnes 1) van Tacitus (Hist. V, 19) en van de Tabula Peutingeriana, hetzij wij dezen plaatsnaam verwant oordeelen met den riviernaam Renos, hetzij beide, hetzij geen van beide, in alle gevallen is de onnederlandsche rh misplaatst in den naam eener nederlandsche stad.

Wat verder de spelling van dezen plaatsnaam met een e of met twee o's aangaat: uit de spelling Rijnen Rünen en Rienen van de 11e en 12e eeuw moet men opmaken volgens de regelmatige wet, die de Nederlandsche taal gevolgd heeft, dat de ware spelling thans is Rėnen, Deze plaatsnaam komt onder de navolgende vormen voor: villa Hreni ao 855 (Bondam Charterboek 32; Sloet, Okb. 47; v. d. Bergh,

M. N. geogr. 193).
Renen a° 944 (Heda Hist. episc. Ultraject. ill. ab. A. Buchelio. Ultraj.

1642 p. 83, 167, 224) 2° 1100, 29, 34, 1225, 38, 50, 79, 99,
1345, 8, 61, 1403, 8 enz. (Si. Okb. bl. 197, 245, 485, 715;
v. d. B. Okb. II, 163; v. Spaen IV, Cod. dipl. p. 29; Cameraarsrek.
V. Dev. d. Mr. v. Doorninck I, 193; II, 18; III, 33; Tijnsb. y.
Hoog-Elten 165; v. Hass. Maalt. 216; Ook in de Reg. en rek. v.
b. Bisd. Utr. van 1325—1336, uitgeg. door Mr. S. Muller Fz. dl.
I, bl. 22 en volg. wordt deze naam een dozijn malen aldus en
niet anders gespeld gevonden).

1) Zie de verschillende gevoelens over dit Grinnes in: Geldersche Volksalmanak 1880, bl. 11:2 vergl. Tegenw. Staat Utr. blz. 63.

.

Ecclesia Rene ao 1016 (Sl. 140) ao 1155/65 (ib. 293).
Rijnen ao 1059 (v. Spaen II, Cod. dipl. p. 30) ao 1647 (v. Hass. Geld.

Maandw. I, 204).
Riinen ao 1059 (Sl. 172).
Rienen a° 1209, 58 (opidum) 86 (ib. 432; Bondam Charterboek,

530 b; sl. 1081) ao 1407, 1519, 35 (Tijnsb. v. H. Elt, 144; v.
Hass. G. Maandw. II, 478; Tijdrekenk. Regist. op het Arch. v. Over-

ijssel door Mr. v. Doorninck E. 406; Nijhof VI, 3 bl. 1082). Rhenen ao 1310 (v. Spaen II, Cod. Dipl. p. 92) ao 1458 enz., 1640

(Tijdrekenk. Reg. D. 90; Matthaeus, Analecta I, 406). Ryenen, ao 1328, 35, 59, 1527 (Nijh. I, 241; v. Hass., Roozendaal

17; Nyb. II, 117; v. Hass., G. Maandw. II, 202, 4, 5).
Rhijnen, ao 1588 (MS. rijksarch. Arnh. in Geld. Volksalm. 1874,

blz. 167).
Rheenen, ao 1619 (v. Hass, Geld. Oudh. 55).

Rhienen, ao 1654, (Slichtenhorst G. Gesch. bl. 15, 137, 396; Bladw.). Geslachtsnamen: v. Rienen, ao 1105, 26 (Sl. 207, 38) ao 1388 (v. Hass., G. Maandw. II, 35); v. Riene, ao 1129, 57, 64; (Bondam Charterb. 209; Sl. 244); v. Renen, ao 1145 (ib. 281) ao 1178, 1339, 44; (ib 344; Cam. I, 52, 168), v. Rene, ao 1169 (Sl. 323) v. Reyne(n) ao 1389, (v. Hass., G. Maandw. I, 398, 400); v, Reenen, ao 1892; v. Rhienen, ao 1892.

Renooi. Zie Nom. Geogr. Neerl. II, bl. 104-106, 140; III, bl. 224.

Renswoude.
Silva Hrenhem, ao 855 (Okb. v. H. en z bl. 14b; Trad. Fuld. v.

d. B. M. N.

geogr. 193.

Amsterdam.

I. DORNSEIFFEN.

Eenige plaatsnamen

uit eenige overgebleven archieven van de abdij van Mariënweerd, thans alhier berustende, doch nog niet in ons bezit.

1319. Eckoye, en in dorso Ackoye; Voerne, Vulven. 1429. Beesd, Nyemegen, Culenborch, Romd, Deyl, Malsen, Hier, Eyn

spijck, Bueren, Myl (vermoedelijk Mill, N. Br.) 1438. Marienwerde, van den Weerd, Marien weerde, Zutphen, Bueren,

Beest, Eynspyck, Deyl, Tuyl, Tyela (lat.), Haeften, Vauderick, de

Beesde, Deyll, Boemel, Aelst, N. de Eckoy, N. de Killenstein. Omtr. 1440. Dalem, Deyl, N. v. Nyensteyn, Eynspijc, W. v. Beesde,

Romde, Ghelremalsen, Reynoy, N. v. Eckoey, N. v. Boemel, N.

v. Derthuysen, Bueren. 1442. N. v. Malderick, N. v. Hemskerk (een andere hand:) Eymskerck,

Zutphen, Marien weerde, tot Werde, Culenborch, N. v. Obbendorp,
N. v. Myddochten, Meir, Alpen (Alphen ?), Honepel, N. de Broec-

huysen , Loe, Geisteren, Asperen , Haeften. 1448. Ackoy, Malderick, N. van Emskeerck, Beest. 1456. Witte Worms (in Friesl.) aliàs Witte Wierum, N. van Everdingen,

Culenborch, Bueren.
Bern, Buyeren, Tyell, Marienwerde, N. v. Derthesen, Nymeghen,
Mýl, Mille, Mylle, Coninxvelt, Beesde, Schiedam, Pynacker, Grave,
Culenborch, Romde, Eynspyck, Reynoyen, Kessel, Gravenzande,

Zutphen, Kuyck, Dockum.
1457. Dockum, Asperen, Marienweerde.
1458. A. de Hoeckellem, N. de Beesd, Zutphen.
1531. Buesichem, Zoelmonde.
Omtr. 1535. Zennuen, Eynspijck, Nymmegen.

Heeswij k.

FR. W. HOEVENAARS.

REGISTER

VAN DE IN HET TWEEDE DEEL BEHANDELDE NAMEN.

189

Aalburg....

98 | Apeldoorn...... 152, 155 Bergeik.......22, 90, 91 Aalst (in Gelderl.).... 99 Appelrelo.

156 Bergen op Zoom..... 91 Aardenburg 46 Appeltern. .106 Berkel

...109 Aarle...

21 Arde ......

152, 154, 156 Berlikum 109, 135 Abkoude. 99 Arkel

106
Bern...

..201 Aelst. .201 | Arthe, Arde .

156 Berne .......96, 110, 201 Akkooi . 104, 201 Asperen

..201 Bernheze of Bernis...110 Alderadeland......... 51 Assendeft..

Besooien.

..104 Alfen (in N. Brab.). 21, 101 Assenraai-rade. 49 Beuningen

..111 Allersmaburen .172 Asten ...

21 Bijleveld....

..154 Alm niet=Eem 99 Atseburen.

172 Biljoen (Broek) 151 Almkerk.. 99 Augia .104 Bingelrade ...

74 Almstein... .101 Augsbuur... 170, 171 Blaarthem

22 Almsvoet. .101 | Avezaat

..107 Bladel.... 22, 90, 91, 92 Alpen 201 Baardwijk

107 Bodegrave

..189 Altena (in N. Brab.).. 21 Baarle (Nassau)

22 Boer

..170 Altforst... .102 Babilonienbroek... ..107 | Boerink

..179 Amerongen

Bakel
92 Boertange

..176 Amersfoort.. 159 Balgooi.

.104 Boerum, Burum ..178 Ammers. .105 Balveren .109 Bokhoven .

..111 Ammersooi. ..47, 102 e. v. Balvoort of Belver ...108 Bokstel. 23, 92, 112 Amstenrade 51, 74 Barneveld..

151 Bommel

.. 201 Andel .. 106 Batenburg

109 Borkelloo.

..179 Angeren ..117 Bavel

22 Bovenboer

..170 Angterp. . 171 Beekhuizen.. .151 Breidenrade.

74 Anneburen.

.172 Beesd .... 109, 201 Breugel of Bruegel (BroApelderhave. .156 Benserade..

74 gel)..

8, 112

..153

« VorigeDoorgaan »