Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Omstr. 1400 is sprake van vrancken erde te Appel (T. v. E. 138), guet 0. Nijkerk. Aldaar destijds Ghert francken (ib. 137).

Gaanderen, bp Ambt-Dentekom.
Ghernere a° 1200 (Mr. I. A. Nijhoff, Bethlehem 1853 bl. 7; N Bijdr.

IX, 7).
Gernere ao 1200 (Bо 269 a); Sl. 395) ao 1218, 25, 9, 34, 5, 9, 47,

50, 67 (ib. 454, 83, 522, 79, 86, 618, 81, 709, 875) (marchio =

marke). Gernhere ao 1215 (ib. 447). Garnere ao 1228 (N Bijdr. 3de R. II, 290). Gunderen P ao 1355 (Kron. v. Nijmegen 75) '). Garner 2) ao 1468 (boerschap), 1531 (Slicht., Tooneel 87a; N. VI, 3

bl. 996). Gandar ao 1783, 94 (Bо 269, noot c; GB 316). Adject.: ghenre neder weluelde omstr. 1400 (T. v. E. 149).

Gesl.: v. Gerne ao 1200 (Bо 269a) ao 1231 (ib. 375a); Sl. 550); v. Gernere ao 1200, 28 (Sl. 397, 515); v. Ghernere ao 1359 (Cam. II, 636).

Vgl. Genderen in Nom. Geogr. Neerl. II, 120.

Gameren, Bommelerwaard, komt volg. Sp. III, 124, reeds in 709 voor; doch hoe geschreven, wordt niet gemeld.

Gambora ao 1031 (Sp. III, 180).
ecclesia Gamberen ao 1031 , 1146 (Bo 1086; BM 204; BN.; Sl. 156),

ao 1183 (SI. 357).
capella Gamberem ao 1146 (Bo 200; Sl. 282. Vgl. Si. 156, Aanteek.)
Gameren ao 1312, 97, 1520 (GV 1874 bl. 14; Nom. Geogr. Neerl.

II 92; N. VI, 2 bl. 656) ao 1568 (H., Stukken I, 260, 310). Gaemeren ao 1531, 74 (N. VI, 3 bl. 992; H., Stukken II, 326).

Ganzenebbe, hoeve te Vaassen, ao 1534 Gansnebben erve (H., G. Oudhh. 392). Gesl. Gansneb (Gansnib, Gansenebbe) genmd v. Tengnagell, ao 1428 Ganszeneb (H., Roozendaal 225).

Ganzepoel (De), erf te Angerlo:

a) Bo stelt hier de lezing Gentere of Gendere voor. Onnoodig! 1) wordt daar tusschen Doornik en Balveren, in Ob., opgeteld. 2) Vgl. Nom. Geogr. Neerl. I, 96. Eene in 1818 afgebrokene huizing te Dalfsen heette zoo.

de(n) Gansepol ao 1389 (Invent. oud-arch. v. Doesburg 56). Slach en erve Gansepoel ao 1402/37 (ib. 64).

Garderen, op Neder-Veluwe, -;

silva Wuardlo, Wardlo ao 855 (Bo 32; SI. 46). Persona de) Garder ao 1276/81 (Sl. 942) ao 1566, 1619, 54 (H., G.

Oudhh. 53; Hard, II, 97; Slicht., Tooneel 1106). Gherderen omstr. 1300 (Nom. Geogr. Neerl. II 151). Garderen a° 1334 (H., G. Bijzonderhh. 46) ao 1399 (kerspel), 1407, 34, 1510 enz. 1732 (H., G. Maalt. 69; Maandw. II, 469, 75; N.

IV, 116 enz., Hard. II, 113). columpna) Gerderen ao 1338, 41, 1400, 23, 330 (H., Burg v. Nijin,

17; G. Bijzond. 45; Roozendaal 29; T. v. E. 1.40; v. Rk, Engel. 50, F 7). Gherder a° 1348 (Cam. II, 45). Gharder ao 1566 (N Bijdr. VIII, 20-4). Garderen of Guarderen (?) ao 1783 (Bo 32). Gesl. v. Gharder a° 1339 (Bo. 512b); v. Garderen a° 1415, 1550 enz. H., Roozendaal 148; G. Mk I, 212; GV 1878 bl. 91).

Gate (De), erf aan den dijk o. Twello, -; erve ter Gaete ao 1554 (Cat. no. 1041).

Gate ao 1596 (ib. no. 1272), de Gate ao 1734, 65, 91

(ib. no. 1666, 1727, 81). » de Gathe a° 1599 (ib. no. 1296). Gesl.: v. der Gaeten a° 1335 (H., G. Oudbh. bl. 401); v. der Gaete, omstr. 1400 (T. v. E. 140—2); ter Gaten ao 1492 (Cat. no. 749); ther Gathen * 1565, 84, 5 (ib. no. 1104, 1216, 23); ter Gaet a 1606 (ib. no. 1338).

Geer (De), bw te Alfen, Bennekom, w. te Erichem; hf te Lienden, enz. enz. Te Dodewaard agellus qui Geri dicitur ao 1046 (Sl. 162). To Pareien (Land v. Kuilenburg) locus Ger ao 1135 (ib. 265).

In een charter bij HZ (1 261) i. d. 30 Dec. 1248 leest men van »partenlae terre, que geren vulgariter nuncupantur et superius concurrunt”. Muervoud : Geeren (De), te Lienden, – omstr. 1400 die gheeren

(T. v. E. 144). Diminutivum : Goerke (Het), te Velp, – a°1478 dat Georken (H.,

Roozendaal 382). Een ouden vorm ontmoet men in de benaming van de oude bavezate ter Gera te Terwolde. Evenzoo vindt men te Bergharen een w. de Garikamp.

Geesteren, bp o. Borkelo, komt ao 1188 voor in de „Beschrijving van Ravestein", bl. 7, 66.

Geistern ao 1209 (Sl. 431).
Geisteren ao 1235 (GV 1877 bl, 71) ao 1534 (HB 1883 bl. 243).
parrocbia Geysteren ao 1246, 8, 51 (Sp. I, 398; Sl. 670).
Geystere ao 1268 (Sl. 883).
Gheesteren ao 1359 (Cam. II, 643) ao 1515, 26 (E, 307, 544).
Gersteren ao 1445 (Kronijk d. heeren v. Weerdenburg in 't Arnhemsch

arch.; zie GV 1874 bl. 13, 24.
Geesteren ao 1457, 85 (D 81, 428) ao 1518, 80 (E, 384; H., Stuk-

ken IV, 255). Ghiesteren ao 1497 (E, 54). Giesteren a° 1615 (»Uit Overijsel's Verleden", Kleine Bijdragen van

Mr. J. I. van Doorpinck). Gesl.: v. Gesteron ao 1248 (Sp. I, 399), v. Geysteren ao 1248, 08 (SI, 696, 883), Geesteranus (Bijdr.).

Anal.: Geesteren in Over. [Nom. Geogr. Neerl. I, 95, 6); Geesteren in Limb. [a° 1359, 1431, 94, 1503 Geysteren (N. II, 117; IV, 99; VI, 1 bl. 79, 283), ao 1561 Gheisteren (H., Kron. v. Arnh. bl. 130)].

Gelkenhorst, ambt van Barneveld, ao 1534 dat guet Gelckenhorst (H., G. Oudbh. 376).

Een gesl. Ghelliken ao 1381 vermeldt F, 28, een do golcke(n) (bij Emmerik) omstr. 1400 T. v. E. 158, 9).

Gellikum, Tielerwaard , aan de Linge, -:

Gallinghem ao 983 (BM 203; Sl. 105; HZ I, 37, 8).
Galinghem 1) XIIde eeuw (Perkam. Codex, vermeld N Bijdr. I, 115, 6). “
Ghellinchem ao 1148 (Sl. 284) 2° 1210, 1354, 6 (ib. 433, Dodt v.

Flensb. Arch. v. Utr. I, 21; N. II, 90).
Gellinchem ao 1148 (Sl. 285) ao 1231, 1356, 1433, 97, 1500 (ib.

542; BN; N. IV, 101; VI, 1 bl. 171; GS., vgl. HB 1883 bl.

106, noot).
Ghellinghem ao 1166 (SI. 313).
Ghellikem ao 1377 (N. III, 37).

1) Een ander HS. van het Utrechtsche regr der 10de eeuw heeft Cralingen; waar. mede bedoeld zal zijn het Galinghem ao 960 van HZ I, 24 (BM 160, 203). Ook in Drente lag ao 1053171 eene plaats Gallinchusen (BM 173).

Gellekom ao 1645, 54 (Slicht. Tooneel 336).

Gellekum, -om ao 1741, 94 (TS 292; GB). Gesl.: v. Gellikem ao 1368 (N. II, 233); v. Gellinchem ao 1376 (N. III, 23) ao 1409 (ib. 299); v. Gellichem ao 1377 (ib. 30). Slicht. G. Gesch. 195a vermeldt v. Gillichen.

Vgl. Nav. XXXVIII, 349.

Gelselaar, og Borkelo:

het huys te Geldersler 8° 1326 (Bijdr. II, 78).
bp Gelgeler (kerspel Neede) do 1457, 1636, 40 (D. 78; Regrs

81, 96).

Gendringen, beo. 's Heerenberg:

Ginderen ao 1276/81 (Sl. 942).
Genderingen ao 1276/81 [ib. 943; omstr. 1400 (kirspel) T. v. E. 170).
Genderinogen ao 1305 (H., G. Bijzond. 15), -ichen ao 1329 (N. I,

247), -inghen ao 1464 (N. IV, 345), -ingen ao 1464, 75 (N. IV,
349; HB 1883 bl. 138) ao 1568 (H., Heidenen 52), -yngen ao 1567

(H., Stukken I, 215), -onge ao 1568 (ib. 223). Ghenderinghen do 1329, 1400 (N. I, 248; M. v. E. 66), -ingen

ao 1390 (N. III, 173). Gendringen ao 1567, 1645, 54 (H., G. Maandw. II, 386; Slicht. Too

neel 80a), -inghen a° 1645, 54 (Sl. T. 78a). Een gesl. v. Bocgenderinge komt in 1218 ter plaatse voor (Sl. 454), aldus met het oog op de beek, waaraan G. ligt.

Gent, volg. Pontanus aanvanklijk Romeinsche legerplaats, in 1233 met stadsrechten begiftigd (Sl. 573), in 1500 nog onder de bonnes villes fermées” geteld (H., G. Maandw. I, 98), oude baronie der heeren v. Gent, thans dorp in OB., - :

Gannitae marca ao 793|4, 800 (Sp. III, 362, 403; BM, 96, BN;

Sl. 16, 23). villa Ganneta ao 814/5 (Bo 14a; Sl. 30), ao 891/2 (Sl. 65). Gannita villa ao 814/5, 39, 54 (Sl. 30, 7, 44) ao 864, 91/2, 1024

(curtis), ao 1046 (ecclesia), ao 1125/37 (curia) (ib. 54, 65, 150,

61, 237).
Gannitta villa ao 860 (ib. 51; Bo 346, 5a).
Gannida locus vel villa ao 863 (BN; Sl. 52).
Gente ao 1046 (ib. 103; BM 198).

;

ecclesia in of de Gent a° 1229 (ib. 525) ao 1255, 1343, 1493, 1521, 2, 68, 1700 (Bo 500; Si. 756; Sp. IV Cod. Dipl. p. 52; A., G. Maandw.

I, 112, 9; N. VI, 2 bl. 697; GV 1873 bl. 66; Hard. II, 167). Genth ao 1233 (Sl. 574) ao 1255, 1515, 23 (Bo 500b; N. VI, 2 bl.

492; GV 1876 bl. 151). Ghent a° 1315, 8, 31, 1436, 1517 (H.,. G. Maandw. I, 112; N. I,

185, 267; IV, 131; VI, 2 bl. 582). Gendt ao 1495 (H., G. Maandw. I, 116), ao 1522, 1641 (N. VI, 2 bl.

743; Schrassert, Cod. Gelro-Z. I 203). Ghend a° 1518 (N. VI, 2 bl. 600). Ghendt ao 1555 (H., Stukken I, 2). Ghentt ao 1559 (ib. bl. 22).

Gaent, Gaendt ao 1606 (Synodale acta in MS. in Nav. XXVII, 266). Adject.: Gentsche woord, hoogte ter plaatse. Gesl.: v. Genth ao 1344 (N. II, 15); v. Geent a° 1467 (N. IV, 410, Hgd.).

Een w. te Neerijnen heet de Gentjeskamp, een perc. te Drumpt en te Kerk-Avezaat Gente(n)waard. Te Keppel lag in 1464 Genthoos (N. IV, 346).

Gesperden, bp o. Ilien, gem. Dodewaard, N.B.:

Getuurd a° 855 (Bo 32b). Abusieflijk Ingetuurd voor in Getuurd). Getuurdh ao 855 (Sl. 47). Lees: Getvurd.

Gezpurd 12de en 13de eeuw (ib. 391). A heeft nog Gaspoverdum. Gesl.: v. Gesperden ao 1421/2, 82 (B 257; D 365); v. Gasperden ao 1487/8 (C 12), - te Bemmel.

Gietel, bp o. Voorst:

Gheetlo einde 13de eeuw (Nom. Geogr. Neerl. II 150).
Geetlo ao 1356 (Cam. II 367, 436).
Ghijetel ao 1393 (B 3).
Ghiedele ao 1403 (GL in GV 1879 bl. 64).
Gietel ao 1405 (Lijst v. Gerard v. Hengel in VA 258) ao 1457 (D 74),

-lo ao 1405. (Lijst ib.), -le ao 1431, 74, 97, 1501, 20 (C 19; D

262; E 25, 155, 473). Gyetelo ao 1405 (Lijst ib.) Ghietelo ao 1405 (ib.), -le ao 1525 (E 517). Ghietel ao 14:17 (Lijst). kerspel en marke van Gheetloe ao 1503 (E, 180). Gietell ao 1534 (H., G. Oudhh. 403). Getelo ao 1594 (Cat. no. 1253).

« VorigeDoorgaan »