Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

I/

Il

I/

[ocr errors]
[ocr errors]

I/

I/

(Comes de) Gelra ao 1107 (ib. 209) 2° 1122, 3, 45, 57 (ib. 234, 7,

76, 300) enz.
Ghelra a 1107 (ib. 209) a' 1166, 90 (ib. 312, 76).
Gelleren a' 1117 (ib. 224; Sp. IV Cod. Dipl. p. 8).
Gellere ao 1129 (Si. 246).
Gelere ao 1129 (ib. 247).
Geldria ao 1131 (Bo. 176) (Si. ao 1220, 72, 463, 910).
Gelhra ao 1166 (Sl. 312).
Geldren a° 1167/74 (ib. 319) ao 1490, 1572 (N. V 201;

N. Bijdr. I 301, 3).
Gelrem ao 1188/9 (ib. 367).
Gelr ao 1188/9 (ib. 368).
Gelres ao 1188/9 (ib.).

Gelrin ao 1213 (ib. 445).
Comes) Geldrie ao 1220 (ib. 463). Geldria al 1272 (ib. 010).
(Comes de) Gelrye ao 1226 (ib. 489).
Guelria ao 1262 (Bo. 555a) a 1332 (N. I 289).
(Comte de) Gueldres a' 1266 (ib. 864, 6) ao 1287 (ib. 1088).

Silva Ghelre ao 1266 (ib. 874). Comes de G. ao 1286, 1318, 31, 7, 9, 42 (ib. 1064, 77; N. I. 185, 268, 362, 404, 34) enz.

(Comte de) Gueldre ao 1271 (ib. 898). Le Pays de G. ao 1470 (H. G. Mk I 97).

(de) Guelre, Ghuelre ao 1286 (Sl. 1077 Fr.). Ghelia a 1286 12, 1300 (ib. 1083; N. [ 18). Gelder ao 1327 (N. I 233) ao 1492 (H., Arnb. Oudhh. II, 72, 3).

Gelrant a° 1373 (Bijdr. II 212). Denkelijk verschrijving voor Gelrelant.

Le Pays de Geldre ao 1470 (H., G. Mk I 100, 1) ao 1478 (H., Roozendaal 385).

les pays et duchie (ducié) de ghelres ao 1473 (H., Hof v. Geld. 27).

(en, Duché des) Geldres ao 1475 (ib.) ao 1567 (Hertog v. Alva in H., Kron. v. Arnh. 159).

Gelrelande ao 1497 (N. VI, 1 bl. 159) ao 1505 (ib. 333). het landt Geldern, Gheldern ao 1499 (ib. 187). Gheldren ao 1522 (N. VI, 2 bl. 725). ('t Nederampt van) Gelrelandt 2), lant a° 1531 (N. VI, 3 bl.

1) Genit. Ghelriae.

9) d. i. Neder-Gelder, omvattend de drie kwartieren (of vierendeelen) van Arnhem (of de Veluwe), Nijmegen en Zutfen (met de Grp), dat sedert den

[ocr errors]

II

[ocr errors]

989) 29 1546, 8 (H., Arnh. 0. IV 160; G. Maalt. 184) ° 1567, 87 (H., Stukken I 148; Bijdr. IV 173, 4).

Gellern ao 1536 (H., G. Oudhh. 425, H¢d.)
Lantscap van Geller ao 1539 (ib. 234).

(in den Raede van of Raiden in) Gelderland (t) a 1548, 52, 6, 9 (H., Heidenen 37; Sent. 26 Apr.; Brief v. Berndt Hackfoirde i. d. 20 Aug.; H., G. Mk II 113, 5).

Gelderen ao 1572 (H., Stukken II 234).
Adiectivum: Gelrensis ao 1188/9 (Sl. 367) ao 1220 (ib. 464) enz.

Guelrensis ao 1203 (ib. 412).
Ghelrensis ao 1249 (ib. 700).
Geldriensis ao 1283 (Sp. II. Cod. Dipl. p. 77).
Gelresch ao 1381, 8 (N. III 84, 152).
Gelressch ao 1402, 77 (ib. 253; V 74).
Gelersch(e gulden) ao 1463 (Tielsche Buurtspraak i. d.

31 Juli bij Mr. E. D. Rink, Beschr. v. Tiel, Bijl. E. bl. 4). Gellersch ao 1518 (N. VI, 2 bl. 611).

Gheldersch ao. 1522, 37 (ib. 725; VI, 3 bl. 1122).
Samenstelling: Gelreschip a'. 1113 (Sl. 220 bis).
Bewoners : De Gelresschen ao 1468 (H., G. Mk I 451).

die Gelresche ao 1472 (N. IV 464).
die Geldrisschen ao 1498 (N. VI, 1 bl. 181).

les Geldrois ao 1507 (ib. 384)-
Nota. In vele plaatsen ontmoet men den gesl. van Gelder.

[ocr errors]

Munsterschen vrede ao 1648 onder den naam van Gelderland eene provincie werd van de Republiek der Vereen. Nederl. Het „Ampt van Gelrelant“ ao 1531 (N. VI, 3 bl. 995) bedoelt daarentegen den omtrek en het gebied der stad Gelder(n).

Aa (De),

beek, die de gemeente Renkum van de heerl. Dorenweerd scheidt. „Tusschen der Aa en Redichem" ao 1402 (GL in GV 1877 bl. 3). A° 1506 die 4a," van der Aa" (N. VI, 1 bl. 355).

In Bijdr. II 242 is in 1523 sprake van twee of drie verlaeten op ter Ae (bij Steenwijk).

Anal gesl.: v. A ao 1156 (Sl. 297) enz., v. Aa ao 1196 (ib. 385), v. der Aa.

Aakwaard, goed te Horsen, in MW, – ao 1554, 62 die hoffstat te Aickwaert (GL in Nav. XXXV, 184).

Aalst, Bommelerwaard :
Villa Halosta ao 709, 81475 (Sp. III 124; Bo. 14b; SI. 31).

Alisti ao 983 (HZ I 37; Si. 105; BM 203).

Aloste ao 983 (Sl. 105). (illi de) Aelste ao 1133 (ib. 258) ao 1135 (HZ I 77).

(in) Aelst ao 1133 (Sl. 259) ao 1331, 77, 1410, 1531, 1626 (N. I, 268; III 30; H., G. Oudhh. 512; N. VI, 3 bl. 993; H., G. Mk II 426).

Elste ao 1135 (HZ I, 77). Gesl.: V. Aelst a° 1418, 56, 1520, 68 (H., G. Mk II 190; Sl. no. 515; H., G. Mk II 518; Stukken I 313) ab A. ao 1626 (H., G. Mk II 426).

v. Aalst ao 1620 (H., Kron. v. Arnh. 265). Nota. Zie Nom. Geogr. Neerl. II, 99.

Aalst, zie Elst.

Aalst, bp 0. Lienden, – 12de en 13de eeuw villa Aelte super Betua (Sl. 391)? omstr. 1400 aelst (T. v. E. 168, 9).

Aalst (Voorste en Achterste), bmg. te Wamel.

Nota. Opmerking verdient Aalst aan de Dommel (N.-Br.), a 711 als locus Haeslaos in pago Texandriae, super fluvio Dudmala aangeduid. (Sl. 4).

Aalten, Grp Z., tusschen Varseveld en Breedevoort, bij de Slingerbeek,

(in) Alladna ao 828 (Bo. 15; N Bijdr. 2de R. V 95; BM 186).

Aladna ao 828 (Heda; Sp. I 395; Sl. 32). Aladnon ao 1085, 1152 (GV 1877 bl. 70; BN; Sp. ib). Parrochia Aladon ao 1152 (Sl. 292).

Althen ao 1188 (ib. 371), ao 1261, 84 (ib. 829, 1037). marchia Alethim ao 1234 (ib. 582).

marchio, iudicium Alethen ao 1248, 50 (ib. 696, 711) 2° 1260, 84 (N Bijdr. 3de R. II 296; Sl. 1037).

Parr. Alethe ao 1254 (Sl. 745).
Alten ao 1511 (E 261) ao 1622 (H,, G. Mk I 545).
Aelten ao 1561, 1639 (H., Kron. v. Arnh. 121 ; GV 1883 bl. 120).
Sp. I 394 heeft nog den vorm Alathen.
Te Aalten : ā° 1326 Taelten (Oorspr. brief in Sligt. Tooneel bl. 89a).

Adject.: Het Altense Broek ao 1794 (GB 347); den Aalter esch ao 1782 (Regrs 408).

Gesl. : v. Alten ao 1464 (D 164).

Nota. Vgl. Alten en de gesl. v. Alten (Munstersche diocese) ao 1511 (E 261), -- ten Alterhuis ao 1406 7 (o. Ulzen, B 149), ao 1401 to den Alterhues (ib. 88). Aalden (Drenthe) luidde in 1053/71 Alodun (BM 173).

Aam, bp o. Elst, OB.:

Ambe ao 1046 (SI. 162) 1) Amba (BM, 198). (heer van) Amme ao 1274 (A 24). Midelamme 2), Middelhamme ao 1280 (A 28, 9). maalschap (Middel-) Aemb ao 1485 (D 421, 2, 4). Aem ao 1709 (Landdags-reces v. Geld. 22 Oct.). Samenstellingen. Amermeer: ao 1350 Amermere (N. II 46). Amerveld : ao 1000 Ambraveld, -ueld (Sl. 123; BM 198).

ao 1501 Ammerfelt (E 143). Gesl.: v. Amme ao 1254, 74 (A 13; Sl. 747, 926).

y. Ambe ao 1337, 50 (ib. 56; N. II 46) ao 1419/20, 36 (B 247; N. IV 131) enz.

v. Amen ao 1382, 3 (F 71,96). *) Sl., 1120a gewaagt, met verwijzing naar dit charter, van het huis te Ambe, leengoed in Bemmel.

2) verkeerdelijk afgebroken als Mide lame. Te Elst aan De Linge, vindt men een oud-adellijk goed, geheeten Wester-Aam. - A° 1322 is sprake bij Sp. III 453, van een veen in het aan Bemmel en Elst palende Valburg, geheeten den Haem. Het daarbij behoorend charter, Sp. IV Cod. Dipl. p. 48, gewaagt echter van den Haern. Cleverham in de Duffel luidde in 720 Haemmi (BM 205).

Gesl.: : v. Aombe ao 1387 (H., G. Oudhh. 316) ao 1421, 34, 46 (B

256; C 29; N. IV, 222).
V. Aemb ao 1394, 1404 (B 12, 121).
V. Aem ao 1419/20 (ib. 247).
V. Aymbe ao 1421 (ib. 255).
V. Aijmbe ao 1421 (ib. 257, 8).
v. Aemen ao 1460 (D 117) ao 1497 (E 61).
v. Aeme ao 1473 (D 251).
v. Ame ao 1478 (ib. 332).

naam

Aanstoot (Den), thans nog gebruiklijke of minstens bekende dubbel

van Otterlo, op de Veluwe, GV 1876 bl. 22 als „Otterlo ten Aanstoot“ aangeduid. Aldus in 1452, naar het schijnt; ao 1466 is echter in GL (afd. Veluwe, art. Otterlo) sprake van ten Anstoot in den Kerspel van 0.

den Aenstoet a 1337 (Bo. 222a) ao 1454, 1533 (N. IV 267; VI, 3 bl. 1045). Tot A. ao 1476 (H., Roozendaal 374) ), ten A. ao 1597 (H., Kron. v. Arnh. 246).

ten Ainstoit ao 1405 (H., Rooz. 104). den Aenstoot a° 1410 (H., G. Oudhh. 200). then Ainstoet ao 1531 (H., Arnh. 0. I 173), ao 1610 (H., G. Mk II 502). then Aenstoth ao 1531 (GL; N. VI, 3 bl. 999). dat kerspel den, te Anstoot ao 1534, 46 (H., G. Oudhh, 372; Rooz. 446).

le villaige de, de kercke ten — Aenstoot ao 1569 (H., Stukken I 369) ofte Otterlo ao 1638, 41 (GV 1876 bl. 26).

Adject. : Aenstoter, Ainstoter bosch a' 1559 (H., Arnh. O. I, 173, 4). 't Anstoter velt ao 1645, 9 (GV 1876 bl. 26).

Aarde, bp 0. Wilp, op Veluwe-Zoom,-:
(curtis in) Arthe omstr. 1200 (Nom. Geogr. Neerl. II 152, 4).
(in) Ardo ao 1257, 75, (villa), 1376 (Sl. 780, 929; A 16, 90).
bp Aerde ao 1409, 1501 (B 173; E 146).
bp van Aerden ao 1502 (E 161).

Samenstellingen: Aerderbrueck, -broick, -eng (enck, inghe), -mark ao 1432, 47, 16, 93, 1502, 1649 (Cat. no. 286, 436; E 161 ; Cat. no. 754, 1511).

Arderbroeik, -broeck, -Enk, -marck a' 1448, 73, 68, 48 (Tijnsboek v. Voorst; D 255; GV 1873 bl. 4; D 202; Tijnsbk. v. V.) Gesl. :

: V. Arde ao 1135, 1252, 7,74 (Sl. 265 733, 80; A 16; SI. 926).

v. Arden ao 1327 (A 44). v. Aerden a' 1348 (Cam. II, 50).

F 225;

1) „dat Alde Holt en de twee Heeghen" destijds aldaar.

« VorigeDoorgaan »