Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Heteren ao 1561, 73, 1613 (H., Kron. v. Arnh. 145; Stukken II

245; Archief v. Ravenswaai in HB 1880 bl. 298) ao 1755 (HB 1880

bl. 331). Hetteren ao 1616, 45 (MS. v. Drakenborch in Nav. XXXV, 264; Slicbt.

Tooneel 33a, 1126). Adject.; de Heterweert ao 1493 (H., Stukken III, 132), Het Hetersche veld ao 1844 (Aa).

Gesl.: de Hetere ao 1232 (Sl. 561); v. Heteren ao 1348, 68, 77, 1418 (F 8; N. II, 233; III, 28; H., G. Maandw. II, 190, 1) ao 1584 (H., G. Mk I, 230, 41); v. Hetteren ao 1568 (H, Stukken I, 218).

Anal.: De Hetter (tusschen Emmerik en Rees): Haettra ao 837 (Nithard bij sl. 35); pagus Hettera a° 1071/5 (Sp. I 152); villa Ettere, Ettera ao 1122 (ib. II Cod. Dipl. p. 40); villa Eitera ao 1122 (Sl. 235); in der Hetter a° 1233 (Bo 3936), die H. a° 1501, 31 (N. VI, 1 bl. 268; VI, 3 bl. 989).

Heumen, in Nijmegen: (parochia) Hoemen ao 1188 (Sp. IV, 51; BN; Sl. bl. 370) ao 1354,

90, 1418, 70, 81, 1638, 1804 (N. II, 69; III, 167, 350; H., G. Maandw. I, 98; N. V, 137; J. ab Utr. Dresselhuis, Zeeuwsche

Volksalm. 1841 bl. 67, 8; Te Water, Verbond d. Edelen, II, 466). (capella) Homen ao 1260, 1436 (Sl. 721; N. IV, 131). Hummen ao 1622 (H., G. Maandw. I, 557).

Heumen, Huem ao 1741, 94 (TS.; GB 349). Vgl. Nom. Geogr. II, Neerl. 127.

Gesl.: de Homen ao 1188 (Sl. 371) a° 1269 (ib. 888), -mene ao 1247, 60 (Sl. 679, 816); de Humene ao 1242 (Sp. IV Cod. Dipl. p. 18; Sl. 636); de Humene ao 1250 (SI. 714); de Hummen ao 1377 (N. III, 56); v. Huemen ao 1379 (N. III, 73) ao 1419, 1567 (T. v. E. 176; H., Stukken II, 94); v. Hoemen ao 1379, 83, enz. (N. III, 71, 111; N. in Nav. XXV, 534—8). Te Water, t. a. pl. noemt nog v. Hoemmen.

Heurne, zie Hoorn (Hoerne).

Heusden (Op-), NB:

Hustin in pago Bathua ao 1053 71 (BM 198 ').

1) Vittreksel uit de „Traditiones Corbeienses of het Corveische Regr. Mr. L. Ph. C. v. den Bergh gist dat mogelijk een inwoner van Op-Heusden, monnik te Corvey geworden,

Husstin in pago Bathua ao 1053 71 (SI. 165).
Husuduna villa in pago Bata ao 1088/1101, 50 (Bo 154a); BM 197; BN ').
Husden ao 1314 (H., Roozendaal 6).
Heusden ao 1394 (B7) ao 1404/5, 92, 5, 1784 (B 126; F 458; H,

Kron. v. Arnb. 65; Trouwbk van "Ek).
Hoesden ao 1398, 1449, 53 (B 63; N Bijir. NR. I, 20; Nav. XXVII,

517) ao 1520 (N. VI, 2 bl. 658). Huesden ao 1509, 76 (H., G. Oudhh. 471; H., G. Maandw. II, 399). Husde ao 1637 (Grafzerk in de kerk ter plaatse).

regio Hevsdae ao 1639 (item). Volksuitspraak: Heusden of Heuzen; nooit Op-H. Gesl.: v. Husde ao 1637 (Grafzerk ter pl).

Anal.: Heusden (N.-Br.), uit tegenstelling met welken stadsnaam, als lager gelegen, het Neder-Betuwsche Op-H. sproot. Vergelijk Nom. Geogr. Neerl. II, 127, 8; welk artikel met het volgende kan worden aangevuld: (domus de) Huesdien ao 1260, 1337, 70, 1538 (Sl. 818; N. I, 362;

II, 255; H., G. Maandw. II, 485). Huesdenne ao 1261 (SI. 829). Heusdene ao 1274 (Sp. III, 202). Hoesdinne ao 1288 (Jan v. Heelu, slag v. Woeringen). die port van Huesdene ao 1290 (HZ II, 311). die heer van Hoesden ao 1290 (ib.) ao 1369, 98 (N. II, 251; B 67). civitas de Hosedenne, Hesedenne ao 1296 (HZ. II, 425). Húesden ao 1386 (N. III, 129). marctoll tot Huessden ao 1414 (Nav. XXVIII, 229). Huesen ao 1507 (H., G. Mk II 483)?

(ecclesia de) Hosden ao 1568 (H., G. Mk II, 138). Een burgernaam Hoesden treft men ao 1492 aan (D 542, F 458).

Eene bp te Ginneken (N.-Br.) luidt Heusden- of Heussenhout, en Heusdene was in 1500 eene heerl. in 0.-Vlaanderen. Vgl. nog Nom, Geogr. N. II, 138, 9 (Oudheusden).

zijne goederen destijds aan dat klooster geschonken had. Van hier dan dat Op-H. in die Traditiones voorkomt. Huizinge in Huisingo luidde 8ste eeuw Hustinga, 10de eeuw Husdingum (BM 128, 9).

1) „Eer Heusden (lees Op-H.) dan Huissen", oordeelt Mr. L. Ph. C. v. d. Bergh. „Huisduinen (N.-Holl.), omstr. 1190 als Oud(e)dorp bekend, kwam later ook onder den naam van Husiduna, Husdunia voor" (Aa). BM 145 daarentegen, stelt Husidina (sic) ao 960 rechtstr. Huisduinen. Maar de Kaart des lands tijdens bisschop Adelbold (+ 1027) achter de Geer heeft Husiduna (sic) ter plaatse waar thans Op-Heusden ligt.

Hien, bij Dodewaard, NB.:

(in) Hauinum Havinum ao 814/5 (Bo 14a; Sl. 30).
villa Hehun ') ao 997 (BM 97; BN)?
Hia 11 de eeuw (ib.; Sl. 124: papud Hiam”) 2).
Hin ao 1134 (Sl. 261).
Hijen ao 1402, 1520 (GL afd. NB art. Dodewaard; N. VI, 2 bl. 658)

Hyen ao 1593, 1718 (Acta d. Geld. Synode 25–29 Sept. art. 13; GL) Adject. : Hienderoort a° 1677, 92, 1754 vermeld. Te Maasniel ligt de bp Broekhin.

Gesl.: v. Hienen (Wijk-bij-Duurstede).

Hierden, ben. Harderwijk:

Hire ao 1225 (Sl. 486) ?
Hyrde a° 1331 (Hard, I, 13).
Hyerde ao 1339 (Bo 510a), vgl. Nom. Geogr. II 154.

Hierden ao 1732 (Hard. I 171). Adject.: Hierderbeek a° 1637 (Hard.); de Hyrder-beek ao 1645, 54 (Slicht. Tooneel 361a); Hierdensche beek ao 1844 (Aa); Hierderbroech ao 1339 (Bo 512b).

Gesl.: v. Hierde ao 1339 (Bo 5116) ao 1374, 1471 (Hard. II 22; Kamper Arch., Regrs en Besch. V. 172); v. Hyerde a° 1339 (Bo 5110); v. Hyerd 2° 1469 (Kamp. Arch. ib. 169); v. Hyrdt ao 1486 (d’Ablaing v. G., Rp v. Veluwe, 9).

Hiern, bp o. Waardenburg, in Tielerwaard : curtis in Here ao 996, 7 (Sl. 112; Bo 81a) 3)?

» » Hero ao 997 (Bo 81a; Sp. III, 177, 8) ?
Hire ao 1225 (Sp. III, 288; Sl. 486)? ao 1316 (Sp. IV Cod. Dipl. p. 36).
mons de Hyere, Heyrn, Hiern ao 1265 (Regr A of Oudste Regr,
opten berch tot Heer dat nu (1265) Arnh. Arch.; vgl. Bo 574, 5, 6;
Weerdenbergh heit; Hier

Sl. 860, 1, 2).
Hyre ao 1280, 7 (Bo 638; Sl. 987, 8, 1085).
Hier ao 1407 (GL in GV 1874 bl. 8).

3}

1) Vgl. noot 2) vorige bladz.

2) BM 278 (Bladw.) vermeldt Hehun, Hiam. Dit laatste ook bl. 198. Volg. Bo 154) ook ao 1088/1101 Hehun.

3) Bo past het echter niet op deze plaats toe, maar geeft de keus tusschen Herwen of Hurwenen, Herwaarden of Herwijnen. Ook BM 203 noemt Hero of Here ao 997 (infra comitatum Teisterbantiae) onzeker. Zie Nav. XXXIX, 185.

Hyer ao 1481 (Sp. IV Cod. Dipl. p. 89) ao 1532 (N. VI, 3 bl. 1019).

Hijer ao 1504 (Sp. IV Cod. Dipl. p. 91). In GB. 114 wordt Hiern met het Bommelerwaardsche Hurwenen verward. Vgl. ook ibid. bl. 289: »Hiern of Hurwenen in Tielerwaard”. Doch dit is eene onmooglijke vereenzelviging van twee in verschillende Waarden gelegen plaatsen.

Hoekelom, huis o. Bennekom. Heeft ook des Jegers guet” geheeten, omdat, minstens van 't begin der 15de eeuw af, aan de beleening er mede de bediening van het ambt van Jagermeester van Veluwe kleefde. Van 1600 tot 1635 in 't bezit van Assuerus en Reiner de Jeger; zie GV 1882 bl. 66, 7. Men vindt:

Hukilheim ao 8145 (Bo 14a; BM 206; Si. 30).
Hokelem omstr. 1300 (Nom. Geogr. II, 151) ao 1399 (H., Roozen-

daal 75).
Hoeklem ao 1331 (N. I, 267).
Hoeclum a° 1388 (H., G. Maandw. II, 41) 2° 1481 (GL in GV

1882 bl. 66). dat alde goet tot Hoeckulem ao 1402 (GL). hockelem ao 1408 (T. v. E. 168). Huekelem ao 1409 (N. III, 297) ao 1470 (H., G. Maandw I, 99). dat goet to Hoeclem ao 1424 (GL). Heuckelom ao 1425 (Sp. IV Cod. Dipl. p. 80). Hoklem ao 1436 (N. IV, 130). dat goet tot Hoeckelem ao 1478 (GL). Hoeklum ao 1496 (N. VI, 1 bl. 139). Hoicklom ao 1497 (ib. 170). Hoecklom ao 1519 (N. VI, 2 bl. 646). Hoekellum ao 1520 (ib. 669). Hoeckelom ao 1532 (N. VI, 3 bl. 1018).

Hoekelum ao 1732 (Hard.). Gesl.: de Huclem ao 1227 (Bo 362; GV 1882 bl. 68); de Hukelem ao 1234 (SI. 576); do Hokelen ao 1240 (ib. 622), bom 8° 1357, 9, 62 (Cam. II 448, 9, 610; III 145); de Huecklem ao 1260 (GV t. a. pl.), Hueclem ao 1263 (ib.); v. Hoeclem ao 1331, 2 (N. I, 258; H , G. Oudhh. 523), -lum ao 1568, 97, 1651 (Hard. II, 111; I, 16, 14); v. Hoclem ao 1333, 76 (N. I, 304; III, 26); v. Hokelom a° 1395 (H., Heidenen 20) ao 1442 (T. v. E. 174), -lum ao 1453 (H., Roozendaal 331); v. Hoeckulem ao 1402 (GV 1882 bl. 66); v. hockelem ao 1421 (T. v. E. 168); v. Ho

kelem ao 1432 (ib. 173), J. Hoekelom a° 1436 (N. IV, 137), -lem ao 1445 (N. IV, 208), -lum ao 1481, 90 (GV 1882 bl. 66, 17); v. Hokelom ao 1442 (T. v. E. 174); Hoeckell ao 1454 (H., Arnh. Oudhh. IV, 10); v. Hokellom ao 1457 (H., Roozendaal 337); v. Heucklum, v. Hueckellum, huekelum ao 1553 (eigenh. testament van Goessen v. H., in 't Archief te Elburg, lade 17 no. 6 A.); v. Heeckelom') ao 1579 (H., Stukken IV, 83); v. Hoickelom ao 1563 (v. Rk, Engeland , Bijl. Ee, bl. 43); v. Houckelom ao 1633 (eigenh, onderteekening van 't huwlijkscontract van Jurriaen v. Ingen te Kampen i. d. 24 Juni).

Anal.: Heukelum, stadje bij Leerdam, a° 1269 Hokelhem (BM 241); ao 1355 Hokelem (Cam. II 346); ao 1430, 4, 1645, 54 Heuklom (Slicht. Tooneel 80a). Ook eene bp te Vuren heet (Geldersch-) Heukelum, -om. Vgl. ook Nav. XXXIX, 185.

Hoenza-Driel, bp o. Driel, Bommelerwaard :

Hunseth, Hunsate ao 709 (Sp. III 124, 6).
villa Hunsetti in pago T(r)estrebenti ao 772 (Bo 5; HZI, 4; Sl. 11, 2).

Hunsete, Hunsate super Mosa, ao 81415 (Bo 14b; BM 202; Si. 30, 1). De vergelijking dezer varianten met die van Heusden leeren, dat hier noch van het Neder-Betuwsche noch van het N.-Brabantsche Heusden (Si. 11, 1139a) sprake kan zijn. In Nom. Geogr. Neerl. II 127 en B M 202 staat dezelfde vergissing.

Adject.: De Hoenzaadsche weiden, blok landerijen ter plaatse.

Zie een gesl. ter Hunze ao 1460=v. der en ter Hunset ao 1486 (D 112, 448) te Geesteren (Over.),

.

Hoenschoten of Hondschoten, te Twello:

twee goederen te Hoonscoten ao 1387 (F 154).
het goed (te) Hoenscaten ao 1457 (D 77), -schaten ao 1462,5, 81,

97 (ib. 150, 77, 359; E 26).
de twee Hoenschoten ao 1457 (D 83), de twee g. to H. ao 1474 (ib.

264), twee g. geheeten tot H. ao 1521 (E 476). Één met »De Groote Hondschaten”, erf te Twello.

Hoevelaken, oude heerlijkheid, op de Geld. grens, beo. Amersfoort, -:

1) Over v. Hekele ao 1258, door Bo 531a als v. Huekelum gednid, zie Nav. XXXV, 281, 2, 4, met vergelijking van Sl. 789, 11856.

« VorigeDoorgaan »