Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

V. Aerde ao 1383, 94, 1400, 93 (T. v. E 156; F 82; H., G. Mk I 3; VA 137)

ao 1568 (H., Stukken I 223). v. Airde a 1506 (VA 154). Anal. gesl.: v. der Aard a° 1710 (Bijdr. I 168).

Aarlehoeve, hf te Vaassen:

Arnle ao 11 29/34 Bo. 183a; Sl. 248). curtis, domus Erlehove ao 1243, 57 (Sl. 644, 782).

Aerlehoeve ao 1534 (H., G. Oudhh. 392).

Aart, bij Pannerden,

Aerde ao 1340 (BN) a' 1370, 1415, 9, 1522 (N. II 255; H., Roozendaal 5; HB 1880 bl. 1. 4; N. VI, 2 bl. 722 enz. enz.

Arde ao 1348 (HB 1880 bl. 1).
Aerdt a' 1419 (ib.) ao 1646 (ib. bl. 4, 6).

(die Hoff to) Aert ao 1430 (T. v. E. 174) ao 1568, 1654, 7 (H., Stukken I 227; Sligt. Tooneel 39a; HB 1880 bl. 9).

Airde ao 1487 (ib. bl. 2; N. V, 195).
Adject.: Aerdtse dijcke ao 1658 (Leenbrief in HB 1880 bl. 10).
Gesl.: v. Aerde ao 1359, 90 (HB 1880 bl. 1; 1883 bl. 48).

v. Aart te 's Hertogenbosch en Vucht.

Aart (Den), bp o. Barneveld.

Abbink, goed te Voorst:
Abbinc ao 1405 (VA 253).
Abbynek a 1481 (ib. 228).

Zie een domus Abbinc ao 1255 te Halle o. Zelhem vermeld bij Sl. 761, en Abbink te Vorden. Gesl. Abbinck a' 1455/6 (

C111). Abbing (te Deventer), Abbink (le Groenlo).

Adelhorst, goed bij Doetinchem:
Adelhorst a' 1229 (Sl. 527).
Adelhvorst a' 1231 (ib. 551).

Nota. Bo. 378 heeft a' 1231 Adelhnorst, en vermeldt (n. l.), dat de overzetting van v. Rhijn Adelenhorst schrijft.

Admanshuis, - ao 1452 Addemans huys, Beghynenhuys bynnen Zutphen“ (VA 286).

Anal. gesl.: v. Adendonck =v. Oldendonck ao 1427 (H., Roozendaal 214).

i

[ocr errors]

Afferden, in MW., bij de Waal: ecclesia de Afreden ao 1165 (Sl. 306).

Aferden a° 1176 (ib. 334) ao 1365 (N. II 203).
de Afredhen a° 1226 (ib. 490).
Aferdhen ao 1229 (ib. 531).
Afferden ao 1260, 1365 (ib. 721; N. II 203) ao 1537, 54 (N.
VI, 3 bl. 1143, 53; GL in GV 1877 bl. 6).
Aefferden ao 1497, 1534, 61, 6 (H., G. Mk I 458; Arnh, 0. I.

30; Kron. v. Arnh. 118; Stukken I 86).
Afferden of Offerden a 1741, 1841 (TS 274; Aa).
Adject. : Het Affersche Schutlaken.
Gesl.: (v.). Aefferden ao 1368 (N. II 220, 2) ao 1442, 9,.50, 97 (H.,

G. Maalt. 36, 35, 163; Mk I 458). Gesl.: V. Aferdeu ao 1381, 1408 (Bijdr. IV 186; B 166). ao. 1423 (Hard. I 171). v. Aeferden ao 1413 (H., Roozendaal 4). V. Afferden ao 1559 (Cat. no. 1067). V. Aphert a 1561 (Nav. XXXVI, 230). v. Aefferon ao 1568 (Cat. no. 1115).

Lat. (Petrus) Apherdianus ao. 1540 (Sligt., Tooneel 105b).
Te Tiel woont v. Offerden.

Achteveld, bp o. Barneveld. Niet Achterveld, wat blijke uit

Echtenvelde ao 1534 (H., G. Oudhh. 382).
Hachteveld, a' 1719 (Regrs 260).

Achtevelde ao 1741 TS, Kaart).
Gesl.: V. Achtuelt a? 1418 N. III 353).

V. Ackerelde ao 1487 MS. -geneal. v. Eck v. Pantaleon).
v. Ackervelde ao 1531 (Erfpachtbrief op perkament in HB
1879 bl. 183).
V. Achteveld ao 1573, 99: (H., Stukken II 258; J. I. v. Door-
ninck, Kleine Bijdr. t. de Gesch. v. Overijsel, XXVIII, no. iv).
v. Achtenvelt ao 1660 (Grafzerk in de kerk te Ek; MS. gen.
v. Grootveld in Nav. XXXVI, 191).

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Aklakersweerd, bij 's Heerenberg en den Byland, -- ao 1371 Acklakerswaerd (Sp. I, 343).

Akkooi, dorp bij Beesd, aan de Linge, vroeger Z.-Hollandsch, thans Geldersch,

Ackoye ao 1340 (N. II, 72, noot).
Acoye, Acoeye ao 1419 (ib. III, 358).
Ackoyen ao 1422 (ib. bl. 382).
Ackoy a 1425 (ib. IV, 33) ao 1800 (Sp. IIL 216).
Acquoy ao 1427 (ib. bl. 56) ao 1821 (v. W.)

Accooi ao 1468, 92 (HB 1882 bl. 175). : Gesl.: v. Akoyen 1) ao 1415.(Sp. I 369). v. Ackooy ao 1424 (HB 1882 bl. 131). V. Ackoije ao 1426 (F 246). v. Ackog ao 1442 (GV 1882 bl. 10). v. Eckoy ao 1464 (N. IV, 345).

Aldenhage - oudst bekende plek te Zoelen, waar het oudste kasteel der heerlijkheid (vóór 1400, op den Esschenterp) heeft gestaan; zie HB 1879 bl. 253. In oude transporten leest men van Soulen mit den Aldenhaegh" als omschrijving dier heerl., a' 1538 den Aldenhage (GL). „Sullende den Aldenhaag voortaen een besunder leen sijn, wesende te voren bij erreur anders ontfangen" (GL. (no. 124 rto, i. d. 23 Febr. 1550). Arndt Vijgh noemde zich in 1651 Leenheer des huys en heerlykheyt met den Aldenhaegh tot Soelen.“ Want Aldenhage had zijn eigen soort leenkamer of leengericht. Vanhier de formule: „aen den Aldenhaeghe leenroerich“ ao 1651 (HB 1879 bl. 315). Tegenwoordig ontmoet men steeds de combinatie ,,Zoelen en Aldenhage". Aa heeft: Aldenhage, ook Oldenhaag.

Aldenveen, goed te Beekbergen, aldus ao 1534 (H., G. Oudhh. 400).

Alfen, MW.;

Alfen ao 1250, 1322, 70 (Sl. 721; Sp. IV Cod. Dipl. p. 46; N. II 255) ao 1561 (H., Kron. v. Arnh. 118).

Alphen ao 1418 (H., G. Maalt. 62).
Alffen ao 1497 (H., G. Mk I 457).

Gesl.: v. Alfen ao 1179, 1203, 72, 6,81, 1414 (Sl. 349,411, 907, 45; H., G. (Oudhh. 539).

1

1) Dit geslacht zegelde met het volle wapen van Arkel; zie GV 1882 bl. 12.

Anal.: Alfen (N.-Br.), ao 709 Alfheim (Sl. 2).

Een gesl. Alf ao 1196 zie Sl. 386; een d' v. Alpheim = 1. Alpen ao 1166 = v. Alphem ao 1167/73 enz. ib. 315, 6, 20 enz.

Vgl. ook Nom. Geogr. Neerl. II 21, 101, 2. Slicht. Tooneel 4a vermeldt een stroompje ,,de Alfen ofte Aa", dat voorbij Bocholt in den Ouden IJsel vloeit.

Allardshof, goed te Silvolde (gem. Wisch), Alardeshove ao 1274 (Sl. 925).

mansus qui vocatur

Almanswaard (De), te Zoelmond, a9 1214 Holmuntswerth (Sl. 447).

Vergelijk met dezen vorm namen als De Alleman (w. te Neerijnen), Den A. (bosch ibid.), De Allemanskamp (w. te Buur-Malsen).

Anal. : De Allemans- of Almanswaard, uit. te Ooien.
Allemansland te Almelo luidde ao 1456, 61 Hallemansland (D 19, 138).

Almen, Grp Z., aan de Berkel, ao 1188 als curtis A., ao 1272 als parochia in A. vermeld (Sl. 370, 910). Voorts steeds onveranderd, bijv. ao 1340, 53, 99, 1423, 46, 60, 72, 97, 1500 (Hertoogl. rekening bij N.; Cam. II, 209; H.; Stukken Vad. Hist. III 77; G. Mk II 480; D 132; N Bijdr. I 196; E 66, 139) enz.

Ook te Warnsveld a0 1188 een domus Almen et bona dicta Almergoet (Sl. 370).

Alsenoord (Den), hf. te Drempt: Alsenenge ao 1046 (Sl. 162)? (op ten) Alsenoert a° 1504 (Invent. arch. Doesb. door P. Nijhoff 1865, bl. 112). Een gesl. v. Alsen kwam omstr. 1400 bij Nijkerk voor (T. v. E. 138).

'Altforst, dorp in MW.

Altfurse ao 1134 (Oorspr. diploma 1) in Tijdschr. voor N. Brab. Geschied. en Lettk. III 45).

Altvorst a° 1260, 1321 (Sl. 721; Sp. IV, 84).
Altforst a° 1322 (Sp. IV Cod. Dipl. p. 46).
Aldtvorst ao 1442 (H., G. Maandw. I, 134).
Altfoirst ao 1473 (ib. bl. 135).
Autforst ao 1497 (ib. bl. 458).

1) Zie de echtheid van dit diploma, vóór en tegen, getoetst in dat Tijdschrift III 97, 142-8. III.

2

[ocr errors]

Aeltforst ao 1561 (H., Kron. V. Anch. bl. 118).
Altforst, Outforts ao 1700 enz. (Synodalia en Classicalia in MS.).
Altforst of Oud-Voorst a° 1741 (TS bl. 274).

Hoewel men tegenwoordig bestendig Altforst geschreven ziet, is de volksuitspraak ter plaatse geregeld Oudvorst.

Gesl.: de Altvorsh ao 1242 (Sl. 636), denkelijk ook Aeltvorst a' 1451 (Cat. no. 477).

Vgl. ook Nom. Geogr. Neerl. II, 102.

Alvenhof, goed bij of te Eibergen:
Affinchove ao 1215/6 (Sl. 486, vgl. bl. 1120 noot 1).
Alyinchove ao 1226 (ib. 493).
Alvenhove a 1249 (ib. 705).
Alvengchove ao 1269 (ib. 890).
Een gesl. v. Alve ao 1273 in de Grp Z. zie Sl. 917 vermeld.

ao 1562 Alfoirt (GL in Nav.

Alvoort, goed te Horsen, MW, XXXV, 183).

Ammersooi, Bommelerwaard, aan de Maas, — :
Ambersoy a 1050 (BN).
Amberhoye ao 1326 (GL., zie Nav. XXVII, 512).
Amersoy ao 1358 (N. II, 108).

Amersoyen, -zoyen, -soye ao 1351, 9, 68, 76 (Sp. IV Cod. Dipl. p. 59; N. II, 109, 233; III, 26) ao 1379, 1404, 41, 1583 (H., Hertogrijk bl. 11; N. III, 267; N Bijdr. IV, 123; Sp. IV, 38).

Amerzoeye ao 1377 (N. III, 28).

Amelroyen, -rooy ao 1481 (Sp. IV Cod. Dipl. p. 89) ao 1508 (H., Arnb. Oudhk. II, 212).

Ameroyen ao 1481 (Sp. ib.), -oy ao 1645, 54 (Slicht. Tooneel 336).
Amerode ao 1683 (N Bijdr. IV, 156).
Amelrooi ao 1847 (B N). .
Bij de landlieden meest Amelroi of Ammelroien (Aa).

Gesl.: de of v. Amersoyen ao 1348, 68, 86 (N. II, 38, 233; III, 128) -zoyen ao 1395, 1404 (H., G. Oudhh. bl. 189, 95).

Zie ook vooral Nom. Geogr. Neerl. II 102.

Ampsen, adellijk goed ben. Lochem, Grp Z., - :
Ampsem a 1358 (Cam. III, 550, 94).

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »