Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Ampson ao 1379 (GL); Alden A, ao 1403, 12 (ib.).
Ampse ao 1389 (N. III 156).
Amsen ao 1389 (GL) of Nieuwen Ampsen ao 1650 (ib.).
Ansem ao 1457 (D38)?
Anssen ao 1521, 7 (E 481, 547)?
Amssen ao 1532 (N. VI, 3 bl. 1023).
(tot) ten Olden en Nieuwen Ampsum a. 1665 (Regrs 200.)

Gesl.: v. Amsene ao 1105 (Sl. 207; GV 1873 bl. 10), v. Amsnön ao 1113, 8/27 (GV ib.; Sl. 225), Ampsonii (filius) ao 131 2 ib), v. Emsze ao 1329 (N Bijdr. I 218)? v. Amsen ao 1336 (GV t. a. pl. 11), Amsen ao 1469 (D 221) +), v. Ampsem ao 1348, 55 (GV. ib. ; Cam. II 310) ao 1360 (Cam. II 780) enz. v. Ampsem ao 1357, 8, 60 (Cam. II 495, 514, 76, 7, 728), v. Ansen ao 1379, 80, 1 (Bijdr. III 317; F 10, 31), v. Anssem ao 1380 (F 12), v. Ampssen ao 1389 (N III 156). v. Anzem a 1390 (F 185), v. Ansem ao 1394, 5 (B 10, 7, 23—7), v. Ampse ao 1403 (GL in GV 1873 bl. 12). Vgl. v. Ens(e) of Ensse (Nav. XXXV, 498).

.

Andelst, dorp in OB., - :
Andassale in insula Batue ao 855 (Bo. 32; HZ I, 14; Sl. 47).

Andels a° 1327, 80 (N. I, 229; H., G. Maandw. I, 110, 28), ao 1395 (B 29).

Andela ao 1443 (Slicht. 238).
Andelst a' 1380 (BN) a'. 1800 (Sp.)

Andelst of Aalst a' 1741, 83, 1821, 39 (TS bl. 252; B. I, 32; v. W.,

Aa.)
Gesl.: v. Andels ao 1428 (H., Arnh. Oudhh. I, 15).

Anger (De Bovenste en Benedenste), blok landerijen te Voorst, — a' 1405 Averste en die Nederste Angher (VA, bl. 258).

Angeren, in OB, tusschen Huissen en Doornenburg, (apud) Angra(m) XIde eeuw (BN; Sl. 124).

(ecclesia in) Angeren ao 1046 1160/4, 1255 (SI. 162, 304, 756 ; Bo 5006) ao 1331, 1449, 1534 (ib. 304, 756; N. I 267; IV 239; VI, 3 bl. 1059).

Angheren ao 1290, 1331 (N. I 31, 271).
Adject.: Anghersch broucke ao 1473, 84 (N. V, 17, 185).
Gesl.: V. Angerhen ao 1127/31 (Sl. 240).

1) Kan ook tot Heemse (ao 1522 Hemsen, E 488) in betrekking staan; zie

v. Angerhem ao 1127/31 (Sp. II Cod. Dipl. p. 42).
v. Angheren a 1393, 1405 (B, 3; VA 256) a. 1436 (H., Roozen-
daal 283).
v. Angeren a 1410, 21, 49, 69 (Cat. no. 168, 232, 461;
N. IV 424).
v. Angaren ao 1462 (H., Kron. v. Arch. 42).
v. Angere ao 1481 (Mr. E. D. Rink, Beschr. v. Tiel, Bijv.

1847 bl. 43). In ao 1180 is sprake van (Bernhardus dux) Angarie (et Westfalie) (Sl. 352), hiermede zal Angerstein in Hannover zijn bedoeld.

Angerenstein, huizing bez. Rozendaal, op Veluwe-Zoom, —;

angen Roon, Roenne, Ronne, vangen Ronne (genitief sing.) ao 1525 (Nav. XXVII, 91).

Angenraen ao 1530 (Sp. I 318).
Angerande ao 1544 (GL).

Aa heeft Angere. of Angelestein. Vgl. Nav. XXXIJI, 211; XXXV, 194, 367).

Angerlo, bez. Doesburg, Grp Z., - :
villa Angrina in pago Hamalando ao 891/2 (Bo 436, Sl. 65)??

Angarlo ao 1025, 1273 (BM 186; N Bijdr. 2de R. V, 49, 50;
Sl. 150, 919).
Angherlo ao 1310 (H., Arnh. Oudhh. I, 183).
Angerloe ao 1416 (N. III, 337).
Angerloy ao 1464 (N. IV, 351).
Angerlo ao 1477 (H., G. Oudhh. bl. 29) ao 1700 (Invent. oud-

archief Doesburg, bl. 123).
Adject.: Angerloebroick a° 1464 (N. IV, 352), (in den) Angerloischen
Broecke ao 1516 (H., G. Maalt. 134).
Gesl.: v. Angherloe ao 1356 (H., Arnh. Oudhh. I, 230).

Ankelaar bp o. en ben. Apeldoorn.

Gesl.: vpp de Ankeler ao 1461 (Cat. n° 550), v. Anckeller (Kwartierstaat van Arend v. den Gruithuys, dood omstr. 1570).

ao 1472 het Ant

Anthooft (Het), perceel lands in Angerlobroek, hoefft (Invent. arch. Doesb. bl. 101).

Apeldoorn op Veluwe:

villa vel marca Apoldro ao 793/4 (volgens Bo. 7; Sp. IV, 133; B M), waarschijnlijk beter gelezen Apeldro (Sl. 16).

Apeldorne à 1228, 55 (Sl. 520, 764) ao 1502 (E, 176).

Apeldoren a 1253, 1322 (Sl. 740; Sp. IV Cod. Dipl. p. 46) ao 1333 (Nort A. "), 6, 948, 53 (H., G. Bijzond. 43; Cat. no. 22; Bo, 510a ; Cam. II, 54, 188).

Apeldoeren ao 1335 (N. I, 353) ao 1438, 1512 (N. IV, 165; VI, 1 bl. 444).

Apeldoern a' 1349 (N Bijdr. 2de R. I, 176) ao 1449 (Noyrt A.) ?), 63, 1517 (Tijnsboek v. Loenen ; N. VI, 2 bl. 559).

Apeldoorn ao 1407, 73, 4 (H., G. Maandw. II, 476; Kron. v. Arnh. bl. 49; D, 264) ao 1506 (Buurboek v. Asselt, Veluwe).

Apeldoirn a' 1454 (H. Arnh. Oudhh. IV, 10) ao 1522, 34 (N. VI, 2 bl. 728; H., G. Oudhh. bl. 399).

Apeltoren a' 1505 (Arnh. Archief, in GV 1875 bl. 185). Aepeldoirn a' 1537 (N Bijdr. III, 215). Appeldoirn a' 1537, 55 (N. VI, 3 bl. 1127; H., Stukken III, 77). Apeldooren ao 1561 (H., Kron. v. Arnh. bl. 148). Appeltoor(e)n a' 1645, 54 (Slicht., Tooneel bl. 1056, 106). Gen. plur. gentil. : Apeldorenre kerspell a' 1335 (N. I, 353; H., Geld. Oudhh. bl. 401); Apeldornerhoff ao 1534 (H., G. Oudhh. bl. 399).

Gesl.: de Apelduren a' 1277 (Bijdr. I, 296), de Apeldoren ao 1284, 91 (ib. bl. 296, 7), de Apperldoren ao 1311 (ib. bl. 298), v. Apeldoorn a. 1320 (Bijdr. II, 345), v. Appeldoorn a' 1320 (GL), v. Appelthorn ao 1320 (GV 1883 bl. 8), v. Apeltdorn a' 1368 (N. II, 233), v. Apeldoren ao 1387 (F 155), v. Apeltorn ao 1407 (H., G. Maandw. II, 474), Apeldorne ao 1432 (H., G. Oudhh. bl. 510), v. Appeldoeren a' 1467 (Sp. IV Cod. Dipl. p. 88), V. Apeltoorn ao 1538 (Hard. II, 75), Appeltoern, torn,

thoern ao 1567 :(H., Stukken I, 176, 7, 8, 81, 3), v. Appeltoren ao 1577 (Cat. no 1169), V. Appelthern ao 1651 (GL, in GV 1878, bl. 8), (v.) A pelthorn ao 1645, 85 (H. G. Maalt. 156; Bijdr. II, 217), v. Apelthoorn a 1689 (Regrs 228).

Vgl. Nom. Geogr. Neerl. II 152. Ook in het Land van Kleef ligt een klein kerspel Appeldorn.

[ocr errors]

Apenstaart (Den), plaats in de stad Zutfen, (in) den Apenstert ao 1348 naam der stadsgevangenis ald. (VA 36). Den Apenstaart

) Noord-Apeldoorn heet ook Hoog-Apeldoorn.

is ook een blok landerijen te Ek-en-Wiel, dat nooit iets van een stad, eene Middeneeuwsche civitas, aan zich had. Ook kan bijv. in De Kerkenaap, een kamp lands te Olden Keppel ao 1721 (Rgrs 266), de slotsylbe geen bijvoeglijk nmw. zijn, en evenmin een persoonsnaam. Daarbij komt De Start of De Stert, Steert zelfstandig voor, als benaming van oud-aanzienlijke huizen te Zoelen (bij Tiel) en te Maas-Bommel (ao 1505, leenboek F f° 92 tibi, zie Nav. XXXV, 61, 119). Een gesl. v. Ape ao 1176 op Veluwe zie Sl. 335 vermeld.

Anal.: Apenhuizen (bpo. Bathmen) ao 1581 Appenhuisen (Cat. no. 1191), gesl.: v. Apenhuesen a 1351 (Cam. II 104) enz. enz.

[ocr errors]

Aperlo, bp 0. Doornspijk ao 1521, 1645, 54 Apperloe, Aperloe (Slicht., Geschied. 361a ; Tooneel 106a).

Appel, bp o. Nijkerk:
Appele ao 1146, 80 (Bo. 200; Sl. 282, 357).
(die) Hof loe Apel, appel (1) omstr. 1400 (T. v. E. 475, 133 1).
Appell ao 1534 (H., G. Oudhh. 380).

dat guet to Westerappel a' 1400, 1534 (T. v. E. 137 ; H., G. Oudhh. 379, 80).

Gen. plur. gentil. Appelreveld ao 1608 (Rgrs 3).

Gesl. v. Appel ao 1534 (H., G. Oudh. bl. 379, 80). Appel ao 1579 (H., Stukken IV, 121, 2) = Appele ao 1580 (ib. 212). A° 1482 staat ten Apel (D 364), a' 1389, Indenappel F 185), ao 1341 Up ten Appel (H., Roozendaal 30). vermeld.

Onder Deil en Tricht ligt de Appeldijk. Appelderbroek, bp o. Putten: Apelternicka ao 996 (HZ). Appel-Ternika ao 996 (Sl. 115). Aspel Tornech, Aspels Derinka ao 996 (ib. 1132, noot). Aspeltornika ao 997 (Bo. 74a). Appelentherna ao 1129 (Sl. 248) 9). Applen Ternnha, Terrhha, Applenterrnpha ao 1129/34 Bo. 183a) ). Appelrebroec omstr. 1400 (T. v. E. 132). Appelteren, in MW.: ecclia de Apeltre 3) ao 1139 (Sl. 269). 1) Ende heuet no ter tyt pele (persoonsnaam) ten acker (ib.) ) Appelentherne ao 1146 (Sl. 282) vervalt; zie ib. 1162 noot. 5) Bo. heeft de beide woorden abusievelijk door eene komma gescheiden.

ecclia in of de Apeldrem 1) ao 1129/34, 1225/38 (Sl. 245, 1120 noot 3 en bl. 482).

Appelter ao 1250 (ib. 721),
Appeltern ao 1442 (H., G. Mk I 133) ao 1784 (Bijdr. II 144).

Apeltern ao 1442, 73 (H., G. Mk I 134, 5). (te) Apeltere ao 1473 (ib. bl. 136). (le village de) Apelteren ao 1497, 1568, 81 (ib. bl. 457; H.. Stukken

I, 216; IV, 315).
Appelthern a' 1750 (H. de Jongh, Naaml. d. predd.

v. 't Geld. Synode).
Volksuitspraak: Apeltèr.
Vgl. ook Nom. Geogr. II, 106.

Gesl.: V. Appeldern ao 1218 (Chron. Livonicum Vetus, bij Bo 3776), v. Apelteren ao 1316 (N. I, 165) ao 1359, 79, 1436, 1518 (N. II, 109; H., Hertogrijk bl. 11; N. IV, 131; VI, 2 bl. 621), v. Apelteeren ao1318 (N. I, 184), v. Apeltoren ao 1345 (N. II, 20), v. Appeltheren ao 1348 (GL), v. Apeltern ao 1379 ao 1379 (N. III, 71) ao 1397, 1403, 42 (H., G. Maandw. II, 8, 11; I, 134, 5), v. Apeltaren a 1381 (N. III, 86) ao 1412 (N. III, 323), v. Apelteern ao 1382 (N. III, 101) ao 1439, 1523 (H., Oorspr. Hof v. G. bl. 42; N. VI, 2 bl. 753), v. Apeldaren ao 1389 (H., G. Maandw. I, 480), v. Appelteren ao 1395 (H., Heidenen bl. 3), v. Ap(p)eltern ao 1429, 73 (F. 255 ; H., G. Maandw. I, 135), v. Apeltoern, -doern (?) ao 1520 (N. VI. 2 bl. 655), v. Appelthern, -theren (?) ao 1568 (H., Stukken I, 291).

't Gaat moeilijk de geslachten v. Apeltere en v. Apeldorn uit elkander te houden. Zoo wordt in een charter bij Sp. (IV Cod. Dipl. no. 23) een v. Apelteren als v. Apeldoren aangeduid; wat BN op den plaatsnaam zelven toepast.

Appen, bp o. Voorst, Appen ao 1327, 9, 44, 62, 1421, 76, 1501, 34, 46 (A 43, 7; GV 1872 bl. 9; E 142; H., G. Oudhh. 402; Cat. n° 992); maar ao 1200 (curtis in) Apede (Nom. Geogr. II 152, 4). Gen. plur. gentil.: Appenreboer goed o. Appen ao 1405 (VA 252).

Appenremarck ao 1448 (Tijnsboek v. Voorst).
Appennermerck to Voirst ao 1563 (Koopbrief in H., Stuk-

ken III 80). Arfbeek (De), beek te Tonden, op Veluwe, ao 1460 die Arfbeecke (N. Bijdr. I 221).

1) Zou ook Appeldorn(-dren) in 't Land van Kleef kunnen zijn.

« VorigeDoorgaan »