Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Duesborch ao 1499 (N. VI, 1 bl. 197), -borgh ao 1573 (H., Stok

ken II, 290, 1).
Doeszborch ao 1566 (N. Bijdr. VIII, 76).
Doessborch ao 1594 (Bijdr. I, 1).
Duissborgh a° 1594, 1603 (Leenbk v. Spaansweerd in GV 1887

bl. 51, 64). Gesl.: v. Doseburgh, v. Dozeburgh, ao 1347, 52 (Cam. I 294; II 127, 161) v. Doesborch, ao 1428 (Cat. no. 257), Doijssborch ao 1503 (E 174), v. Doesberch ao 1515 (Cat. no. 854), v. Doesburgh (te Leiden).

Mag Doesburg niet verward met Duisburg aan den Rijn [ao 1129 Duisburch (Bo 1346), ao 1450 Tcusburch (T. v. E. 178): ao 1222 Dusburch (Bo 323a), in 1783 noemde men, bijv. Prof. Bondam zelf bl. 323, noot b), Doesburg ook nog wel het Geldersche Duisborg. In Z.-Brabant ligt een dorp Duysbourg of Duisburg, a° 1402, 7 Duysborch (Leenbrief in Nav. XXXVI, 365; VII, 277), do 1625 Doesburch (HS. v. Drakenborch in Nav. XXXVII, 583), 2° 1749 Daasburg (Nic. Goetzee, opdracht vóór zijne Bijbeluitgaaf, Gorinchem). – De gesl. v. Do(e)yenburg(h), -borg (GV 1882 bl. 30, 1; GL in GV 1884 bl. 34, 5), naar welke familie een blok landerijen en hoeve op Homoet te Ek Doedenburg heet, luidde volg. Nav. XXXVII, 266, ook v. Doyens-, Doys-, Dous-, Doesburgh. Opperdoes luidde in 1083 Those (BM 148).

..

Doesburg, bp o. Eede, op Veluwe,

Dusburg a° 1025 (BM 191; Sl. 151; N. Bijdr. N. R. V, 49, 50).
curtis Doseburg ao 1200 (Arch. kl. Betbl. 1853 bl. 7) ao 1230 (do-
mus) (Sl. 531).
Doeseborg ao 1426 (Mr. R. W. Tadama, Verslag arch. havezate Den

Dam te Gorsel 1857, bl. 4). maelschap Duesburch ao 1449 (Tijnsboek v. Eede). Doesberch ao 1524 (N. VI, 2 bl. 827), -borch ao 1534 (H., G.

Oudhb. 372).
Gesl.: de Duseborch a° 1338 (op Veluwe; H., Roozendaal 33.)

Doeveren, hf op Veluwe, bij Soeren, - ao 814/5 sylva Dubridum (SI. 30), waarvoor Bo 13b en BM 97, 192 Dubridun hebben.

Anal.: Doveren of Doeveren (Land v. Heusden).

Dommeren, bp o. Gorsel:
(in) Důmmere ao 1240 (SI. 623; A 9).

Dummere ao 1294, 1332 (A 33, 49).
Dymmere ao 1343/4 (ib. 62).
Dummeren ao 1400 (B 76).

Dommeren ao 1504 (E 263).
Samenstell.: Dommermarke ao 1434 (C25). De Dommerbeek, en
Dommerholt gem. Gorsel, ao 1348 silva Dummere (Cam. II 23); ao 1362
Dommerholt (Cam. III 160) ao 1439, 1508 (H., G. Mk I 176; N. VI,
1 bl. 400); ao 1364, 5 Dummerholt(e) (Cam. III 356, 430).

Gesl.: v. Dummere ao 1266, 94 (Sl. 871; A 21, 33) ao 1332, 44, 68 (A 49, 62, 81), v. Dommere ao 1299 (A 34), v. Dummeren ao 1344, 1400 (ib. 62; B 76) ao 1437 (C 34), v. Dummer a° 1362 (Cam. III 147), v. Dommer ao 1363 (ib. 372), v. Dommeren ao 1434, 1520 (C 26; E. 466). Te Deventer enz. nog Dommerholt.

Doornenburg, in OB., 0. Bemmel:

villa Doronburc ao 891/2 (BM 186, 197; Sl. 65), -bure 1) (Bo 43b 2).
(in) Dorinburc ao 1046 (Sl. 162).
(decimae de), (die) Dorenburg, -borgh ao 1190, 1255, 1346 (GL in

GV 1874 bl. 3, noot 1; Bo 560b; Sl. 756; GV 1871 bl. 75; N. II
23) borch ao 1337, 1449, 81, 1587 (v. Doorninck bl. xi; GV 1871

bl. 78; N. IV 240; V 137; H., Arnh. Oudhh. IV 86).
Doirnenburch ao 1443 (H., Roozendaal 320).
Doirenborch ao 1561 (H., Kron. v. Arnh. 118).
dat huys tho Doorn-, Doernburch ao 1590 (H., Rooz. 454).

Dorenburgh ao 1645, 54 (Slicht. Tooneel 33a).
Gesl.: v. Doernborch ao 1402 (F 212).

Doornik, bp o. Bemmel, OB., waar voorheen een slot Dornick stond, dat reeds in de 14de eeuw verwoest is (TS 255), volg. Si. 124 in de XIde eeuw »Tornacum in palustrio”. Doch waarom dit niet op het hier volg. Indoornik toegepast?

Doornik of Indoornik, gehucht o. Randwijk, OB, als heerl. oorspronklijk een Kleefsch leen, bij Hemmen (Bijdr. III 322), dat er als rijksvrije heerl. mooglijk is afgesplit (GV 1882 bl. 46). Over comes in Doornik, vanwaar Indoornik, zie Sp. III 422—4. De varianten hebben nagenoeg allen betrekking op Doornik, als:

1) door BM 186 onrechtmatig gewraakt; vgl. boven, Baren.

2) door Bo 124a, noot e, zonder reden van Dorinburc ao 1046 onderscheiden. »In de opgave der gouwen heerscht verwarring”, zegt Sl.

Thornae (accusat. Thornas) ao 970 (S1. 99) ).
Tornacum ? XIde eeuw (ib. 124; BM 198; BN).
Dornick ao 1318 (Sp. III, 416), ao 1360, 77 (de Borch), 83, 1479,99

(ib. 4:20; GV 1886 bl. 44; N. V, 122; VI, 1 bl. 194; H., G. Mk I, 245).
? Dorniich ao 1319 (N. I, 189), -nich ao 1383 (N III, 110).
Doornick ao 1326 (GV 1886, bl. 45).
Daernic ao 1348 (N. II, 35), -nik a° 1355 (N. II, 72).
Doernic ao 1357 (Cam. II 511).
(in) Dairnick ao 1480, 90 (GV 1882 bl. 20, 16; F 424).
Doirnick ao 1506 (N. VI, 1 bl. 376), -nyck ao 1526 (N. VI, 2 bl. 861).
(opten Huyse te) Doernick ao 1506, 7 (H., Hof v. Geld. 76; Sp. IV

Cod. Dipl. p. 94), -nynck a° 1524 (N. VI, 2 bl. 793).
Daernynck ao 1507 (N. VI, 1 bl. 389).
Doornijnck ao 1507 (Sp. IV Cod. Dipl. p. 94), (heer in) -nick ao

1582, 4 (H., Stukken IV, 399; G. Mk I, 236).
In Doirnick ao 1509, 31, 8 (Los bl. arch. Arnb. Rekenkamer; koop-

akte, GV 1882, bl. 21, 2).
(in) Dornynck a° 1537 (H., Arnh. Oudhh. IV, 52).
Indoernick ao 1582 (II., Stukken IV, 345).
Indoornick ao 1599 (GV 1883 bl. 205).

Doornick ao 1645, 54 (Slicht. Tooneel 33a). Te Rossum ligt een erf Doorning, aan De Doorningstraat, evenals men to Arnhem ao 1538 eene Dornynckxe stege aantrof (Nay. XXXIV, 529), alles ontleend aan den gesl. v. Doornik, die eeuwen lang tot de Over-Betuwsche bp in de nauwste betrekking stond, doch vermoedelijk (zie Fahne, »Clev., Jül. u. Berg. Geschlechter”) zijn bakermat vond in het bij Emmerik gelegen Dornik, — :

v. Dornecke ao 1112 (GV 1886 bl. 45), -nick a° 1157, 1222, 7, 1318, 27, 44 (GV 1886 bl. 45), -nike ao 1264, 1344 (Sl. 854; N. II 15); de Dornicho ao 1118 (SI. 226) -niche ao 1242 (ib. 636); v. Doornick ao 1318 (H. ,. Roozendaal 7); v. Doernyc ao 1318 (ib.); v. Dorinc ao 1334 (ib. 14); v. Doernynck a° 1444 (v. Riemsdijk, »Engelanderholt” 1874 bl. 7), Doering a° 1447 (Cat. n° 443), -inge(s) 2) ao 1482 (ib. n° 680); v. Doerning ao 1459 (ib. no 540), -nigk ao 1476 (ib. n° 641); Dorninge(s) 2) ao 1477 (ib. no 648); Dorijnge(s) :) ao 1534 (ib. no 942) ao 1567 (ib no 1110); v. Doringen ao 1538 (ib. n° 955).

1) Bo 64b heeft hier Torves. Misstelling.
2) Met achtergevoegde s, qua vrouwennaam.

Vgl. ook v. Doorninck: v. Doernic ao 1412 (v. Doorninck bl. XII); v. Daernic a° 1417, 30 (ib.); v. Daernick a° 1428 (ib.); v. Dairnick ao 1438 (ib.); v. Doirnick ao 1570 (ib. bl. 2); Doorning ao 1654 (ib bl. VI); v. Doornigh ao 1665 (ib. bl. 12), waaraan de Dornickweerd a° 1599 herinnert (v. Doorninck 10).

Doorn (Utr.) luidde in 960 Thorhem (BM 194), Torn (Limb) in 1067 Thorne (ib. 212), Dordrecht a° 1064 Thuredrecht (ib. 218). De Denekampsche bp Deuringen (Nom. Geogr. Neerl. I bl. 88, 9), is met Doornik etym.identisch.

Doornspijk, in Over-Veluwe, dicht bij de Zuiderzee, -:

Thornspyc ao 796 (Bo. 8a; BN).
Thornspiic ao 796 (Sl. 19; BM 191).
villa que dicitur Thornspic ao 805 (BN; Sl. 25).
Dornspic ao 1025 (NBijdr. NR. V, 49, 50; sl. 151; BM 191), -spijck

ao 1348 (Bijdr. II, 213), -spyck a° 1504 (H., G. Oudhh. 334),
-spic, -spick ao 1551 (Sl. 48).
(in) Hornspin, den klijk verschrijving voor Thornspic, 12de, 13de eeuw

(Sl. 390).
Dorenspiec, -spic do 1276/81 (Sl. 942, 4), Colurpna -spic, -spick
ao 1320, 36 (Sp. IV Cod. Dipl. p. 44, 51; H., Roozendaal 26, 30),
-spijo, spijck.a° 1378, 83, 7, 1544 (N. III, 65, 113; F 154;

Bijdr. II, 213).
Dorenspijt a° 1332 (Mr. P. A. N. S. v. Meurs, Gesch. Rechtsontw.

v. Elburg 1885 bl. 5, -- geheimzegel). Col. de Dorespyc ao 1335 (H., G. Maalt. 117). Doerenspijc ao 1459 (N. IV, 309), -spyck a° 1566, 9 (H., G. Mk

II, 135; Stukken I, 334).
Doornspijck a° 1474 (Bijdr. II, 212), -spyck a° 1545, 6 (H., G.

Bijzond. 59), -spijk a° 1592, 1609, 45, 54 (Bijdr. II, 323, 6; Slicht.

Tooneel 110b). Doernspyk ao 1520 (H., G. Maalt. 92), -spick ao 1576 (H., Stukken

III 103), -spijk do 1592 (Acta partic. Synode Nijbroek in MS). (Dat Ampt van) Doirnspick, -spyck, -spijk a° 1534 (H., G. Oudhh.

387, 8; HB 1883 bl. 180) ao 1577 (H., Stukken III, 199). Doorspeet ao 1550 (Kaart van Jac. v. Deventer, in Bijdr. II. 113). Gesl.: v. Doornspeek, te Ek-en-Wiel. Doornweerd, voorm. hooge heerl., op Veluwe-Zoom, aan den Rijn:

Dorenweerd a° 1280 (Sp. IV, 170; GV 1877 bl. 8), -weerde ao

1545, 6 H., G. Bijzond. 59). Heer to Dorenweert ao 1448 (Slicht.,

Tooneel 113a). den Doronweert ao 1318, 36, 1402 (BN; GV 1877 bl. 8, 3), -weerdt

ao 1431, 49 (N. III, 353; GV 1871 bl. 78), -weert ao 1589 (H.,

Kron. v. Arnh. 239). ten Doerenwerde, -weerde ao 1432 (N. IV, 88), den -weerd, wyrdt

ao 1492 (H., G. Mk II 339, 55), -werde ao 1520 (H., G. Maalt. 89). den, then Dornwert a° 1433, 9 (N. IV, 95, 169), -wart a° 1454

(N. IV, 269), -weert ao 1513 (H., Arnh. Oudhh. I, 118). den Doirenwardt, -wert ao 1493 (H., G. Mk II, 513, 4). Doorweerth ao 1500 (GV 1877 bl. 10, 1) ao 1587 (H.. Roozendaal

453), -weerd a° 1556 Slicht., Tooneel, 113). Dorwerden ao 1535 (N. VI, 3 bl. 1089). Doirnewaerdt a° 1545 (N. VI, 1 bl. 26). (bij) den Do(o)renweert ao 1561 (H., G. Bijzonderhh, 72). Doernweerdt ao 1576 (H, Stukken III, 104). Doernenwoerdt ao 1577 (Cat. no 1169). Doornweert a° 1593, 1631, 46, 9 (MS.-acta Geld. Synode 25–9 Sept.

art. 18; H., Roozendaal 41, 4). den Doore-, Doorn-, Doorenweerd a° 1645, 54 (Slicht., Tooneel 110a).

Doreweert, -weerd a° 1681, 4 (GV 1877 bl. 7). Gesl.: v. Dorenwerde a° 1332, 1400, de Geer 389; T. v. E. 143); v. Doerenweert omstr. 1406 (M. v. E. 87).

Anal.: Doornwaard (N.-Br.); Doornwerd (Gron), ook Toorwert, ao 983 Thornwrdh (BM 129).

Dort, bp en bavezate o. Gorsel, op de grens der Overijselsche gem. Batmen. (Vgl. Nom. Geogr. Neerl. I, 90, 145).

Doretho (Arch, Geld. Toren, zonder jaar).
Dorrete ao 1344, 8 (Cam. I 134; II, 19), enz.
(Huys tot) Durt a° 1348 (N. II, 39).
Duriete ao 1359 (N. II, 117).
Dorrethe ao 1414, 37, 8 (Cat. no 190, 330, 49) 2° 1439, 60, 1517

(ib. n° 376, 548; E 327). Dorrette ao 1438 (Cat. n° 349). Dorthe ao 1439 (ib. n° 373). (huys te) Dorth a° 1492 (D 580) ao 1560, 79, 87, 1645 [Cat. no

1073, 1184; Bijdr. IV, 172; II, 347]. Dortt a° 1578 (H., Stukken III, 387).

« VorigeDoorgaan »