Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Duven ao 1348, 57/65 (N Bijdr. NR. X, 254; Oorspr. perk. brief in

N Bijdr. I, 265). (to) duue, duuen, dueuen omstr. 1400 (T. v. E. 149, 63). 1) Adject. : Duuenre veld omstr. 1400 (T. v. E. 149).

Gesl.: de of v. Duven ao 1272, 1382 (Sl. 904; VA 134), v. Duijven 2) ao 1683 (te Kampen, Bijdr. II 60).

Dukenburg (Den), landgoed Rijk v. Nijmegen, ao 1754 den Dukkenburg (Regrs 308).

Steuen die ducker was wegens Dueckers erue te Eltingen omstr. 1400 tijnsplichtig aan de abdij van Elten (T. v. E. 148).

Dunsborg, bp o. en bez. Hengelo; Grp. Z. Komt ook voor als Dunsberg(er)hoek. Luidde:

Dunsebarch ao 1500 (VA 66).

(optte) Dunsborg ao 1621 (ib. 62). Gesl. : Dunsbergh ao 1593 (Regrs 368). Anal.: Donsbruggen, ao 720 Doensburg (BM 205) in De Duffel.

Dark (Den), a° 1463 een streek lants in Velperbroick geheiten de Doerck (H., Roozendaal 357).

In Gron. vindt men zoowel een dorp Dorkwerd, als een gehucht (o. Muntendam) Duurkenakker.

Duzinkhof, curtis Dusinchoff in officio Arnhem ao 1449 (Sloet, Macken op Veluwe, in N Bijdr. I). Denklijk één met den Duesinck te Velp ao 1478 (H., Roozendaal 383).

Een gesl. Dusinghe ao 1470, Dusinck a° 1483 zie D 222, 379.

Echteld, in Neder-Betuwe.:

Echtelte ao 1178 (Bo 231 ; Sl. 346).
Echtelde ao 1178 (Sp. III, 398; BN).
Echtelt a° 1395, 1482 (H., G. Maalt. 284; N Bijdr. VI, 74) ao 1520,

61 (N. VI, 2 bl. 658; H., Kron. v. Arnh. 119).

1) Bij Herwen lag destijds een perceel die doeuemate (ib. 155).

2) Slicht., Geld. Gesch. 158b vermeldend do 1376 (Beernt) v. Duven ofte Daymen, bedoelt met dit laatste gewis Duyven.

Echteld ao 1495, 1523 (GV 1878 bl. 130; Mr. E. D. Rink, Bescl

v. Tiel, Bijl. I, 11).
Egtelt ao 1598, 1601, 1743 (Wissenaer-Katwijksch arch.; GV 18

bl. 25)
Heet ook wel Elst (Aa).

Volksuitspr.: Echelt (met de eerste e als ė).
Adject. : (totter) Echterster Bruggen ao 1392 (Rink, t. a. pl. bl. 1
Gesl : v. Echtel ao 1520, 6 (N. VI, 2 bl. 658, 868).

Ede,

Neder-Veluwe: Edesthorpa(?) ao 866 (BN). ecclia, parr. Edhe ao 1216, 25, 30 (HZ I 145; Kluit; BN; SI. 486, 531 (columpna) Ede ao 1249, 69, 76/81, 1337, 8, 9, 40, 52, 3, 1407, 1

(Sl. 705, 890, 942; Tijnsrol in GV 1876 bl. 21; H., G. Mk I, 28
II 474; Cam. II 149, 226, Burg v. Nijm. 17; Roozendaal 131) :
1449, 73, 1654, 1793 (Tijnsbk. v. Ede; H., Kron. v. Arnb. 4

Slicht. Tooneel 110b; Rooz. 5:33).
Eede ao 1429, 36, 59 (N. IV, 60, 125, 309) ao 1518, 24, 36, enz

1669 (H., G. Bijzond. 53, 61, 59, enz.; Aitzema I 270). l'Amptmannye de) Ee ao 1569 (H., Stukken I 369). Adject. : Het Eeder-Bosch [ao 1654 't Eedsse, Eeder-bos (Slich Tooneel 104, 110a), van-ouds bekend als Het Edesche-Hooge- en Loh (sic) -bosch ao 1843 (Aa); Het Eederveen [ao 1568 bet Edische veel (H., Stukken I 295)].

Gesl.: v. Eede, ao 1355 (Cam II 327) ao 1531 (Cat. n° 914a), v. Ed a' 1488, 57 (H., Roozendaal 242; Arnh. Oudhh. I 193) ao 1642 (Hard II 146), Ede (?) ao 1465, 93 [D 177, 594), Eden (?) ao 1708 (Cat. n 1599) enz. Edanus, (Slicht. Tooneel 110a).

Ook in Zeeuwsch-Vlaanderen ligt eene gem. Eede. In Drente, bij Nori en Anlo, ligt eene Eder-marke ao 1456 (D 11), Eedermarke ao 148' (ib. 482)

Eekt (Het), bp o. Oldebroek:

»terra vocata en Ekit” ao 1307 (H., G. Bijzond. 20).

Tusschen der Eket en Hollanderbroek ao 1320 (N. I n° 197). Hierbij de streek lands OpperEket, tot 1323 hengemunde (heerenveld of Graaflijk domein. In 1671 is sprake van het goed de Eeckte Regrs. 216)

In Twente ligt een goed de Eket a° 1456, 97 (D 11; E. 44).
Gesl.: ter Eket a° 1346 (Cam. I 251).

Eerbeek, Veluwe-Zoom :
Erbeke ao 1046, 1329 (Bo 119; Sp. IV 150; BM 183; Sl. 160),

-becke ao 1329, 1547 (N. Bijdr. NR. I 219).
Eertbeeck ao 1401, -beek, -beck a° 1449, 1536 (H., Roozendaal 87;

Tijnsbk. van Loenen; N Bijdr. NR I 25; H., Rooz. 444) ao 1585,

1616, 63 (Leenboek v. Spaansweerd; Regrs 52, 193).
Ertbeke omstr. ao 1400, 78 (T. v. E. 162; H., Rooz. 382) ao 1594

Leenbk. v. Spaansweerd in GV 1887 bl. 60).
Eerbeeck ao 1550 (Kaart v. Jac. v. Deventer, in Bijdr. II 113).

Eerdbeek ao 1554, 1645, 54 (Sp. I 299; Slicht. Tooneel 110a). Adject.: »De Eerbeeksche lenden” (graslanden)= »die lentschaff van Erbeke" ao 1329 (N Bijdr. NR I 219). Eerbeeker Enck ao 1661 (Regrs 187). Het Eertbeker of Eertbeekse boomtje” ao 1724 (op de grens der heerl. Rozendaal; H., Rooz. 508).

Eibergen, in 1741 nog een stedeke (TS.), met de bp Oud- of

Olden-Eibergen, Grp Z., -:
parr. Ecberghe(n) ao 1188 (i eschr. v. Ravestein, p. 7, 64; Sl. 370, 1).
Herberghe ao 1235 (? GV 1877 bl. 71)?
Hegberghe ao 1246 (Bo 455, Sl. 670).
Eyberch ao 1616 (Thesauriers-rek. v. 's Gravenbage).

Eibergen ao 1715 (Cat. no 1628). Gesl.: v. Iburg ao 1230 (Sl. 535); v. Yborch ao 1230 (Bijdr. I 31); v. Iburch ao 1244 (A 11), – ? v. Eeberghen a° 1347 (Cam. I 278).

Eimeren, bp o. Elst, in Over-Betuwe:
Eymeren ao 1385 (II , Arnh. Oudhh. IV, 116) ao 1493, 1537 (N. VI,

1 n° 67; VI, 3 n° 1881). to, bij Emer' omstr. 1400 (T. v. E. 147, 55) '). Gesl.: v. Eymeren ao 1460, 75, 8, 84 (Regr d. Veluwsche inkomsten der abdij van Prüm; H., Kron. 1. Arnb. 54; VA 232, 29) ao 1520 (H., Arnb. Oudhh. III, 185); v. Eijmeren ao 1492, 1502 (Cat. n° 749; H., Kron. v. Arnh. 73).

Ek, Neder-Betuwe, aan den Rijn: locus Eki a° 953, 75 (Sl. 88; HZ I 23, 33) omstr. do 1084, 1171

(HZ I 57; Sl. 327).

1) kan ook Emmer wezen; zie aldaar.

(in) Ecke ao 1046 (BM 198; Sl. 162).

Eck a° 1520 (N. VI, 2 bl. 658). Gesl.: de Ecke ao 1178, 1282, 1348 (B0 231 ; Sl. 346, 1014; C: II 52); v. Eck a° 1531 (voormalige grafzerk in de kerk te Ingen).

Elburg, stad op Over-Veluwe, aan de Zuiderzee, in 1368 reeds han stad (Nav. XXXIV 207):

Helberga 1) a° 1025 (BM 191; Sl. 151; N Bijdr. NR. V, 49, 50).
Elburg ao 1255, 91, 5 (Bo 5136); v. Mieris I, 334; BN N. I, 5

•borgh ao 1992 (HZ II, 373), borch ao 1312 N, I, 145), -bu

ao 1373 (Kamper Archief, Reg. en Besch. V, 291). (van der, ter) Eylborch ao 1318 (N. I, 185) ao 1343, 59, 83 (N.

4, 129; III, 113). (bi der), die, die stat ter, de, den Elborch, -borch ao 1320, 4

52, 63, 71, 8, 81 (N. I, 192; Sp. IV Cod. Dipl. p. 52; N. II, 5
183; IV, 448; III, 61; IV, 156) ao 1396, 1496, 1513 (H., Rooze

daal 66; E. 18, 298).
Elberch ao 1388 (N. III, 153) ao 1551 (Sl. 48).
Elbeck a° 1430 (N. IV, 70 Hgd.).
Elleborch ao 1470 (H., G. Maandw. I, 101).
Elbvrch ao 1506 (N. VI, 1 bl. 378; H., Arnb. Oudhh. II 94).

(ter) Elboirgh ao 1578 (H., Stukken III, 2). Adject. : opidum Elburgense ao 1343, 68 (Zegel) (N. II, 8; vgl. Si IV, Cod. Dipl. p. 45).

Gesl.: de Elbergo ao 1190 (Bo 250a; Sl. 375), v. der E. ao 144 (Cat. n° 425); v. Elburgh ao 1347 (Cam. I 277), -borgh ao 1359 (ibid I 621), -burch (ib. 647); v. der Elborch ao 1361 (Cam. III 73); v. de Elburg, -burch, -bergh ao 1405, 8 (H., Roozendaal 100; Cat. n° 157 60); v. den Elborch a° 1431 (H., Kron. v. Arnb. 11); Elberch ao 1568 (H, Stukken I, 223), Elberg te Batavia (Haarl. Ct. 6 Sept. '86).

Elden, in Over-Betuwe, bij den Rijn:

Elti in insula Batue ao 855 (Sp. III, 362; BM 197; BN; Sl. 47). Wat Sp. I, 133, nopens Elden = Eltinge ao 1147, 1256 zegt, wederlegt hij zelf III, 377. Zie ook Sl. bl. 128.

1) Helberga ao 1023 (sic) is volg. Mr. P. A. N. S. v. Meurs, Geschied. en Rechtsgesch v. Elburg 1885 (dissertatie) bl. 5, niet Elburg, maar eene plaats te Doornspijk. Si. 1138a zegt uitdruklijk: Helberga Elburg; maar spreekt bl. 150 (ao 1025) van Hel. bergen (Grp Z.). BM 191 wijfelt tusschen deze beiden.

Elden ao 1340, 50, 80 (BN; GL in HB 1879 bl. 2), ao 1503, 12,

61 enz. (H., Arnh. Oudhh. II, 47; I, 118; Kron. v. Arnh. 145 enz.). Elde ao 1320 (H., G. Maandw. I, 110).

Eldrik, bp. o. Hummelo en Keppel, ao 1392 Elderick (AB 1883 bl. 145), ao 1721, 41 Elderik (Regrs 266).

Gesl.: Elderinck ao 1535, 59 (Cat. n° 944, 1066), Ellerinck ao 1562 (ib. no 1085) - te Deventer.

Ellekom, dorp op Veluwe-zoom, bij Dieren, aan den Gelderschen IJsel,

Ellunthem ao 960
HS. A Ellunhthem HZ I, 25 (vgl. N Bijdr. I, 116; de Geer 353).
HS. C Ellunchem
(capella que est in) Ellenchem ao 1127/31 (SI. 240).
Ellinchem ao 1127/31, 1326 (BN; GL in GV 1888 bl. 3) do 1494,

1549, 61, 1622 (N Bijdr. NR. II, 129; GV 1875 bl. 182; HB 1883

bl. 227; H., Kron. v. Arnh. bl. 124; Regrs 62).
Ellinckhem ao 1447 (H., Roozendaal 325).
Ellynchem ao 1549 (H., G. Bijzonderhh. 63).
Ellechem ao 1645, 54 (Slicht., Tooneel 111a).

Ellekom, kum ao 1741, 1800 (TS; Sp. I, 240).
Adject.: Ellinckemmer a° 1464 (N. IV, 351), Elkomsche, -kumsche,
Ellekomsche, -kumsche dijk (Aa).

Elschot, te Ruurlo, omstr. 1400 dat guet, den hoff then, to Elschate(n), to Elschoten (T. v. E. 170 1). Gesl.: v. Elscote, -scoten ao 1362 (Cam. III 185, 90). Ook te Schijndel eene bp Elschot.

Elspeet, op Over-Veluwe:
Elspeet a° 1341, 5 (H. Roozendaal 29; BM 237, 8) ao 1550, 1600

(Kaart v. Jac. v. Deventer).
Elspijt ao 1434 (N. IV, 116).
(buren van) Elspyt omstr. 1449 (v. Riemsdijk Engelanderholt, 140, noot 1).

Elspyt ao 1534 (H., G. Oudbb. 379). Gesl.: de of v. Elspete ao 1227, 1508, 23 (Bo 362a; Sl. 507; Cat. no 814a, 64a).

Elspeet (Groot- en Klein-), boerderijen te Barneveld:

Enspick ao 1473 (H., Kron. v. Arnh. 49).

« VorigeDoorgaan »