Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

Hesselingen. Buurschap onder Staphorst.

Ao 1355 Hesselinghe (Magnin, Kloosters, bl. 28).

„ 1102 Hessel (Ald. bl. 29). Mogelijk een schrijñ'out, want Hessel a” 1206 Hesle (Ald. bl. 22) is een buurschap onder Havelte, niet gelijk aan Havelte, zooals daar opgegeven wordt. Zie Ov. arch. IV, 214; V, 15.

Hessem. Buurschap onder Dalfsen.

Ao 1328 Hesne (Heda p. 241).

„ 1456 Hessen (Ov. arch. IV, 7).

„ 1680 Hessum (Kerkel. arch. v. Dalfsen).

Hexel. Buurschap onder Wierden.

Waarschijnlijk Heckenslo, dat a" 1280 voorkomt (Ov. Bljdr. VI, 118). Ao 1420 Hexsele „ 1443 Hegselo „ 1453 Hegghelse (Ov. arch. III, 103).

„ 1458 Hegzel ( „ „ IV, 91).

„ 1475 Hegsel ( „ „ Aaah. bl. 388).

„ 1480 Hekezeloe

„ 1484 Heckselo

„ 1485 Hegessello (Arch. v. h. Klooster te Almelo).

„ 1493 Hegsloe

„ 1507 Hexlo

„ 1516 Hexen (Ov. arch. V, 315).

„ 1542 Helxse (Arch. v. Sipculo), zal een schrijíïout zijn. Volgens v. d. Aa komt ook de spelling Haksel en Hacsel voor.

(Arch. v. h. Klooster te Almelo).

[ocr errors]

Hogerbeek. Haveza-te onder Herxen.

Heette vroeger Lamberísgoed of Египта/Меде. In 1582 komende beide namen voor. In 1720 heet het het huis te Herren. A° 1510is sprake van het goed ten Hogenbeecke (Ov. arch. V, 253).

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Hollheme. Buurschap onder Hardenberg. V

A’ 1388 en 1406 Holtheem (Ov. arch. Aanh. 170; II, 129).

„ 1545 Oltheem '

„ 1549 Oltheeme

„ 1583 Holthe'eme (Quohier bl. 26, 38).

Niet te verwarren met Holten tusschen Deventer en Markelo, dat soms Holt/Len heet a° 1583 Quohier bl. 56) ; v. d. Aa maakt zich daaraan schuldig.

[ocr errors]

Напиши]. Bunrschap onder Hardenberg.

A' 1323 Holchon (lees: Holthon) (Jung, llist. com. Benth. n" LVI). „ 1517 Holten (Ov. arch. V. 344).

Volgens v. d. Aa komt ook de vorm Holthoone voor.

Het geslacht v. Hall/wen komt a“ 1435 voor. (Ov. arch. III, 28).

попы-шеи. Buurschnp onder Haaksbergen.
А° 1408 Holthusen (Arch. v. d. Command. Steinfort).

[ocr errors]

Hanne (De). Erve onder Olst.
Omstr. 1310 Huis ter Honne en ter Ницце (Judic v. Bisschop Guido).

lÍllnnep (Тег). Jufferen-stift bij Deventer.

De Hunnep was een riviertje op de grens van Overijssel en Gelderland, dat a" 1209 Honepe (Sloet Oorkb. n° 425); a“ 1310 de Honip (Judicaal v. Bp. Guido) en a“ 1498 de Hoenep (Ald. V, 80) heet.

Het klooster heet oudtijds het Convent in Horst of het convent van S. Marie in Horst (21“ 1225, 1228, 1235 Ov. Arch. I, 8, 9) of het klooster St. Marienhorst (8.“ 1251 ald. bl. 12). A“ 1252 is het eerst sprake van de kerk van S. Marie in Hunepe (Ald. bl. 12); en a° 1255 van ’t convent in Hurst bij der Hunepe (Ald. bl. 14). Voorts:

A° 1266 het kl. in Horst ter Honnepe (Ald. bl. 20).

„ 1275 Convent v. S. Marie in Honnepe (Ald.—bl. 25).

„ 1288 Nonnen van ter Honnep (Ald. bl. 31).

„ 1290 Convent ter Hunep (Ald. bl. 32).

„ 1311 Klooster ter Honep (Ald. bl. 36).

„ 1316 Convent van ter Honepel (Ald. bl. 37).

„ 1320 Convent ter Hoijnoijp (Ald. bl. 40).

„ 1326 „ van Hoenepe (Ald. I; 44).

„ 1328 „ „ der Honepe (Ald. I, 47).

„ 1331 Abdis van der Hoenepe (Ald. I, 48).

„ 1334 Convent v. S. Marie in Hoerst ter Honepe (Ald. I, 51).

[ocr errors]

“Фетиш. Buurschap onder Zwollerkerspel.

A“ 1207 Ittersen (Lindeborn p. 72).

Omstr. 1308 Yttersum (Judiciaal v. Bisschop Guido).

A“ 1383 Ittersem en Ittersim (Ov. arch. Aanh. bl. 92, 98).

„ 1387 Ittersimerslag in Mastebroek (Ald. bl. 154).

„ 1407 Yttersheim (Ald. Il, 149).

„ 1440 Yttershem (Charter in het Deventer archief).

„ „ Ittersumsslag in Mastcbroek (Ov. arch. IV, 120).

„ 1453 Ittersemmerslag in „ (Ald. Aanh. 330).

„ 1457 Yttersum (Ald. IV, 25). `

„ 1497 Itterssum( „ V, 27).

„ 1583 „ (Quohier, bl. 40).

Met den geslachtsnaam is het eveneens gesteld. In de monographie van Mr. F. A. S. A. baron van Ittersum: Iets over den oorsprong, den naam en het wapen van het gesl. v. I. wordt in 1160 genoemd „Geertruida van [Метит soror domini Johannis, à Daventria”, doch zonder vermelding waar dit charter te vinden is. Voor de spelling van den naam valt hierop dus niet te rekenen.

A° 1347 v. Yttersom (Ov, arch. I, 65).

„ 1356 v. пятим (Arch. Gr. gast., n". 34).

[ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »