Goede luiden en gemene onderzaten: Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2010 - 320 pagina's
Summary: Assendelft was een van de vroegste veenontginningen in Holland. Er zijn resten van een kerkbuurtje uit circa 950 teruggevonden. Tot in de zeventiende eeuw bestond onderscheid tussen een tiental boerenfamilies met de status van edellieden ('goede luiden') en de andere dorpelingen ('gemene onderzaten'). Bert Koene toont aan dat deze eeuwenlange tweedeling en andere opvallende gebruiken teruggingen op de manier waarop de ontginning ooit was aangepakt. Koene volgt de ontwikkelingen in de dorpssamenleving tot de watersnood van 1717. Assendelft behield zijn middeleeuwse karakter tot de komst van een Spaanse garnizoen in de eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog. Dankzij het rijke bronnenmateriaal is de schildering van het laatmiddeleeuwse dorpsleven gestoffeerd met personages en anekdotes. In de Gouden Eeuw werden de Assendelver boeren zo rijk dat zij veel land in de Beemster opkochten. Het was ook een tijd van spectaculaire weddenschappen, messentrekkerij en grootscheepse goederensmokkel.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Ten geleide
9
Voorspel
19
Assendelft verschijnt op schrift
59
De grote overstromingen
69
Heren van Assendelft
77
Welgeborenen
114
Verhouding tot heer en graaf
124
Waterwering en waterinlaat
132
Dorpsbestuur
212
Een gereglementeerd bestaan
224
Rijke inkomsten
235
Calvinisten en paapsgezinden
248
De JongeSaenredam
265
De schouten
272
Zaken voor het hoge gerecht van baljuw en leenmannen
279
Merkwaardige weddenschappen
287

Dorpsleven
147
De lage en hoge gerechten
166
Doodslag
179
De Spaanse bezetting
189
De inrichting van het dorp
199
Smokkelwaar
297
boedelinventarissen
304
Geraadpleegde literatuur
310
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens