Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

μικροῦ δεῖν ἄπιστα· τί δε ὁ Σωκράτης ἔπραττε, καὶ Διο- | Mori in Novum Fadus Notæ, ed. by J. Α. Fabriγένης, καὶ εἴ τις ἄλλος τῶν σοφῶν ;

Menippus. — Ο μέν Σωκράτης κἀκεῖ περιέρχεται διε λέγχων ἅπαντας σύνεισι δ' αὐτῷ Παλαμήδης, καὶ Ὀδύσε σευς, καὶ Νέστωρ, καὶ εἴ τις λάλος νεκρός· ἔτι μέντοι ἐπεφύσητο αὐτῷ καὶ διῳδήκει ἐκ τῆς φαρμακοποσίας τὰ σκέλη. ὁ δὲ βέλτιστος Διογένης παροικεῖ μέν Σαρδαναπάλῳ τῷ Ασσυρίῳ καὶ Μίδα τῷ Φρυγὶ, καὶ ἄλλοις τισὶ τῶν TOλUTEλWV, K.T.λ.—Necyomantia, c. 19, ed. Bipont. 1790,

iii. 23.

[blocks in formation]

ORBIS CENTRUM (3rd S. iv. 210.)-Ebn Haukal begins his Oriental Geography (p. 2 of Ouseley's translation) with the following sentence:

"We begin with Arabia, because the Temple of the Lord is situated there, and the holy Kaaba is the Navel of the World."

Perhaps your correspondent does not know that the inhabitants of Boston (Massachusetts), with that self-laudatory spirit which they inherit to such a remarkable degree from their English ancestors, call their city "the hub of the universe." J. C. LINDSAY.

[blocks in formation]
[ocr errors]

cius, Hamburgi, 1712, ad Act. xxvi. v. 14. BIBLIOTHECAR. CHETHAM.

THE SHAMROCK AND THE BLESSED TRINITY (3rd S. v. 61.) I request you will kindly allow me to correct a serious mistake which I inadvertently made in my remarks on "St. Patrick and the been," As a faint illustration of Three distinct Shamrock." The proper expression should have Persons, united in one Divine Nature." Instead of using the word Nature, I unfortunately wrote Person. J. DALTON.

TRADE AND IMPROVEMENT OF IRELAND (3rd S. v. 35.)-The second part of the Essay on the above subject was published in Dublin in 1731, and dedicated to the Duke of Dorset, at that date Lord Lieutenant of Ireland. The author was a member of the Dobbs family of Antrim, among whom are several names of distinguished literary reputation.

The second portion of the Essay is replete with curious and reliable information on the social and industrial condition of Ireland 140 years ago. I happened to open that part at p. 96, where the author notices one remarkable impediment to industry, which happily has been in great part removed within the last thirty years. I mean, the great number of holidays. He writes: "There are forty-nine more holidays in Ireland than our law allows, including St. Patrick's day, his Wife's, and his Wife's Mother's." Now, on referring to the life of the great Apostle of Ireland from the pen of his most distinguished biographer, Dr. Todd, I cannot find any mention whatever of his wife, or whether he left offspring to transmit his name and virtues to Posterity; though the learned Doctor informs us, pp. 353-4, that the Saint's ancestry, both on father's and mother's side, were highly respectable; and quotes Patrick's own statement to that effect in the celebrated epistle against Coroticus: "Ingenuus sum secundum carnem; nam Decurione patre nascor," &c. It is conjectured that it was this passage which suggested the composition of the ancient Irish ballad

““HλIĘ 3⁄4λIKA TEPπeí, &c. Equalis æqualem delectat.] Huic paria sunt, Semper similem ducit Deus ad similem, Clavum clavo et paxillum paxillo pepulisti; hoc est, erratum altero errato curasti." -Proverbiorum Diogeniani Centuria V. “HAW Tòv Hλov éккроÚεis.] Pollux,. lib. ix. Onomast. originem refert ad ludum quem Kıdaλoμdv Græci nominant: O dè kidaλioμòs, &c. Verum cindalismus ludus est paxillorum. Kidáλovs enim paxillos vocaverunt. Opus autem erat non modo paxillum terræ argillosæ infigere, sed etiam infixum elidere verberantem caput altero paxillo. Unde etiam proverbium manavit, "Hλw тdv λov, TATTÓλW TdV TATTάλov, Clavo clavum, et paxillo paxil-St. Patrick was a gentleman, and born of decent people." I enclose my card for T. B., who is welcome to J. L. any further information from Dublin.

lum."

Schottus, the editor of Adagia, sive Proverbia Græcorum ex Zenobio seu Zenodoto, Diogeniano, et Suida Collectaneis, Antverpiæ, 1612, folio, refers in loc. (Suida Cent. vii.) to Hieronymi Epist. ad Rusticum Monachum, and to Erasmus, Chil. i. Cent. ii. initio, who quotes Publii Syri Mimus, "Nunquam periculum sine periclo vincitur.' There is an English proverb not unlike-viz. Every man cannot hit the naile on the head." And the Greek word hos reminds us of an instance of patristic humour, Chrysost. in 2 Cor. xi., Οἱ λακτίζοντες ἥλους, ἔλεους ἄξιοι, quoted in Alex.

66

[blocks in formation]

KINDLIE TENANTS (3rd S. iv. 355.) — The extract from the supplement to Jamieson's Dictionary does not exactly answer H. E. N.'s question. Dr. Jamieson was a divine, not a lawyer; but even in the popular Scotch law-books (see Burton's Manual, p. 292), the answer given applies more precisely to what are termed "rentallers" than to the peculiar class of holders called kindly tenants, known only to exist in Annandale and Orkney. Perhaps the following interesting extract from a work written so far back as 1842, but still excellent, affords the most definite information. Speaking of four contiguous villages called Four Towns, in the parish of Lochmaben, Fullerton's Gazetteer, vol. i. p. 588, says:—

"The villages are Hightae with 400 inhabitants, Greenhill with 80, and Heck and Smallholm with about 70 each. The lands are a large and remarkably fertile tract of holm and haugh, stretching along the west side of the river Annan from the immediate vicinity of Lochmaben Castle, the original seat of the royal family of Bruce, to the southern extremity of the parish. The inhabitants of the villages are proprietors of the lands, and hold them by a species of tenure nowhere else known in Scotland, except in the Orkney Islands; and they have from time immemorial been called The King's Kindly Tenants,' and occasionally the Rentallers of the Crown.' The lands originally belonged to the Kings of Scotland, or formed part of their proper patrimony, and were granted, as is generally believed, by Bruce, the Lord of Annandale, on his inheriting the throne, to his domestic servants, or to the garrison of the castle. The rentallers were bound to provision the royal fortress, and probably to carry arms in its defence. They have no charter or seisin, and hold their title by mere possession, and can alienate their property by a deed of conveyance, and procuring for the purchaser enrolment in the rental-book of Lord Stormont. The new possessor pays no fee, takes up his succession without service, and in his turn is proprietor simply by actual possession. The tenants were in former times so annoyed by the constables of the castle that they twice made appeals to the crown; and on both occasions in the reigns respectively of James VI. and Charles II.-they obtained orders under the royal sign-manual to be allowed undisturbed and full possession of their singular rights. In more recent times, at three several dates, these rights were formally recognised by the Scottish Court of Session, and the British House of Peers."

This, then, is a species of holding sui generis, and altogether different from the low cottiers of the laird's rental-book, because the law will not recognise these unless there be two things in existence besides mere possession-there must be a lease, and there must be a rent.

SHOLTO MACduff.

QUOTATIONS WANTED (3rd S. v. 62, 83.) — In the verses quoted, the word est is unfortunately printed instead of scit, so that the point and antithesis are marred. The lines should run thus:

"Qui Christum noscit, sat scit si cætera nescit : Qui Christum nescit, nil scit si cætera noscit.” F. C. H. BAPTISMAL NAMES (3rd S. iv. 508.)-I can supply an instance of a Christian name which strikes

[blocks in formation]

PASSAGE IN TENNYSON (3rd S. v. 75.)-I cannot second line of the passage:see that there is any particular allusion in the

"Go, vexed spirit, sleep in trust;

The right ear that is filled with dust
Hears little of the false or just."

The words M. O. gives in italics, are simply an expression for the and silence of the grave. peace The specification of the right is not uncommon, as in St. Matthew: "If thy right eye offend thee," E. J. N. ALFRED BUNN (3rd S. v. 55.)-Mrs. Bunn, the mother of Alfred Bunn, about the year 1819, kept a lady's school at South Lambeth. D. N.

&c.

Miscellaneous.

NOTES ON BOOKS, ETC.

Stereoscopic Views of the Ruins of Copan, Central America, taken by Osbert Salvin, M.A.

We are indebted to Messrs. Smith, Beck, & Beck for a series of Stereoscopic Views, which cannot fail to interest alike the antiquary and the ethnologist. They consist of Photographs of Monoliths and other sculptured remains of Indian art from the ruins of Copan, which is situated in the republic of Honduras, close to the frontier of Guatemala. That these monuments are connected with the ancient worship of the country there can be little doubt though the date of their erection, and the race of Indians by whom they were erected, are alike unknown. Mr. Salvin does not look upon them as of remote antiquity, for the stone of which they are formed is not one capable of offering great resistance to the action of the weather, and it is therefore matter of congratulation that such effective representations of them have been secured. Some of the monoliths are very striking, so is the representation of the Jaguar's Head, the Square Stone with Hierosculptured stones. The whole series, indeed, must be most glyphics, and especially that containing a Head, and other acceptable to ethnological students.

Bibliotheca Chethamensis: Sive Bibliotheca Publicæ Mancuniensis, ab Humfredo Chetham armigero fundatæ, Catalogi Tomus IV., exhibens Libros in varias Classes pro Varietate Argumenti distributos. Edidit Thomas Jones, .A., Bibliothecæ suprà dicta Custos. (Simms, Manhester.)

The readers of "N. & Q." have seen in the contributions to our pages of the learned Librarian of the Chetham Library such unquestionable evidence of his erudition, diligence, and knowledge of books, as to render any commendation of the present Catalogue perfectly uncalled for. A glance at the four goodly volumes of the Chetham Catalogue is sufficient to call forth from all reading men their congratulations to the people of Manchester on the possession of so valuable a library, and also of a Librarian who strives so zealously to turn that library to good account.

The New Testament for English Readers: Containing the Authorised Versión, with Marginal Corrections of Readings and Renderings, Marginal References, and a Critical and Explanatory, Commentary. By Henry Alford, D.D., Dean of Canterbury. Vol. I. Part II. The Gospel of St. John, and the Acts of the Apostles. (Rivingtons.)

We have so recently called attention to the First Part of this very useful work, that we may content ourselves with announcing its satisfactory progress. The present portion, it will be seen, extends to the conclusion of the Acts of the Apostles.

Cre-Fydd's Family Fare. The Young Housewife's Daily Assistant in all Matters relating to Cookery and Housekeeping, &c. By Cre-Fydd. (Simpkin & Marshall.)

[blocks in formation]

a

BOOKS AND ODD VOLUMES

WANTED TO PURCHASE.

Particulars of Price, &c., of the following Book to be sent direct to the gentleman by whom it is required, whose name and address are given for that purpose:

TREATISE UPON MONEY, COINS, AND EXCHANGE, by John Hewitt. London, 1775. 8vo.

Wanted by Mr. James A. Hewitt, Grave Street, Cape Town, S. A.

Notices to Correspondents.

GEORGE W. MARSHALL. A work on "Hall Marks on Plate," by which the date of manufacture of English plate may readily be ascertained, has been recently published by Mr. W. Chaffers, F.S.A.

HANDEL'S HARMONIOUS BLACKSMITH.-MR. HOLMES will find the history of this popular piece of music in "N. & Q." 2nd S. i. 356.

BETA (Sheffield) will find the parody on Wolfe's monody on the Death bf Sir John Moore, and of the hoax which claimed the original for Dr. Marshall of Durham, in N. & Q." 1st S. vi. 81; and at p. 158 of the same volume it is shown that the author of the Parody was the Rev. T. Barham, the inimitable Ingoldsby.

A NON-SUBSCRIBER. George William Frederick, the grandson of George II., was created Prince of Wales April 20, 1751; his father Frederick having died March 20. George 1. ascended the throne in August, 1714, and on Sept. 27, 1714, his eldest son (born Oct. 30, 1683) was created by Patent Prince of Wales.

H. C. will find in “N. & Q." 2nd S. vii. 481, a calculation of the number of books, chapters, verses, words, and letters, contained in the Old and New Testaments. Consult also Townley's Biblical Anecdotes, p. 132.

W. P. P. There are many legends of The Lover's Leap" in the Dargle, co Wicklow; two of the most touching are printed in S. C. Hall's Hand-Books for Ireland, Dublin and Wicklow, p. 114.

C. B. (Montrose.) The Latin version of T. Haynes Bay's song, "T'd be a Butterfly," is by the late Archdeacon Wrangham, and is printed in his Pyscha, or Songs on Butterflies, 1828, p. 3, as well as in Arundines Cami, edited by Henry Drury, A.M., 8vo, 1841, p. 11. Consult also "N. & Q." ist S. xi. 304, 435.

EPSILON. The abbreviations of ye and y for the and that are simply mulations of one form of the Saxon th, þ.

R. S. FITTIS is thanked for his communication; but the extracts are from printed books easily accessible. The life of 1 aul Jones has yet to be written.

HIPPEUS. For the origin of the name of the "Domesday-Book" consult N. & Q." 1st S. xi. 107; 2nd S. xi. 102, 103.

A DEVONIAN. The Living and the Dead, 12mo, 1827, 1829, is by the Rev. Erskine Neale, M.A., Vicar of Exning in Suffolk. It made two

series.

"NOTES AND QUERIES" is published at noon on Friday, and is also issued in MONTHLY PARTS. The Subscription for STAMPED COPIES for Six Months forwarded direct from the Publisher (including the Halfyearly INDEX) 18 118. 4d., which may be paid by Post Office Order, payable at the Strand Post Office, in favour of WILLIAM G. SMITH, 32, WELLINGTON STREET, STRAND, W.C., to whom all CoMMUNICATIONS FOR THE EDITOR should be addressed.

"NOTES & QUERIES " is registered for transmission abroad.

ARUNDEL SOCIETY. - The annual publications of this Society for the year 1863 will be-a chromo-lithograph from a drawing by Signor Mariannecci, after F. Lippi's fresco "The Raising of the King's Son;" another from Masolino's "SS. Peter and John giving Alms;" two lifesize heads from the same; and a line engraving, after Fra Angelico's picture "St. Stephen thrust out of the City," in the Chapel of Nicholas the Fifth, in the Vatican. These will appear in a few weeks. At the same time will appear two extra publications:- 1. A chromo-lithograph after Fra Angelico's picture, "The Annunciation," in the Convent of St. Marco, Florence; 2. "The Conversion of Hermogenes," after Masaccio's picture in the Eremitani, Padua. The annual publications by the Arundel Society, for 1864, will consist of a chromo-lithograph after Luini's fresco at Soronno, "The Presentation in the Temple; full-sized head from the same; an engraving of "The Conversion of Saul," after the tapestry in the Vatican, designed by Raphael, and comprised in the series represented by the Hampton Court Cartoons (the cartoon of "The Conversion of Saul continuing the series after Fra Angelico's pictures in the Chapel of Nicholas the Fifth, from the picture of "St. John." By way of occasional publication there will be added to next year's issue a chromo-lithograph, after Luini's picture at Soronno, "Christ among the Doctors." M. Schultz, who made the drawing from Memling's famous triptych in the Hospital of St. John, Bruges, for the Society, is to superintend the process of chromo-lithographing his own work. This will be done in Paris. If the copyist is as successful with the reproduction as he has been in his more immediate work, the result will have the highest value. Independently of its Art value, the original is interesting for containing a portrait of Memling looking through a window in the central part of the triptych, as if a spectator of the scene it represents, "The Adoration of the Magi." On the opposite side of this composition kneels Brother Jan Floreins, donor of the CHRISTY BROTHERS bez to call attention to their Extensive

is lost), and a line engraving, B MAOLI and ILLUMINATED styles in the most upTER,

OOKBINDING-in the MONASTIC, GROLIER,

picture to the hospital, On the left wing is painted the "Presentation in the Temple," on the right "The Nativity." The exterior panels of the work, which protect those within, are respectively painted with figures of St. John with the Lamb, and St. Veronica holding the sudarium.

manner, by English and Foreign Workmen.

JOSEPH ZAEHNSDORF,
BOOKBINDER TO THE KING OF HANOVER,
English and Foreign Bookbinder,

30, BRYDGES STREET, COVENT GARDEN, W.C.

PARTRIDGE & COŹENS

Is the CHEAPEST HOUSE in the Trade for
PAPER and ENVELOPES, &c. Useful Cream-laid Note, 28. 3d. per
ream. Superfine ditto, 38. 3d. Sermon Paper, 38. 6d. Straw Paper, 28.
Foolscap, 68. 6d. per Ream. Black bordered Note, 5 Quires for 18.
Super Cream Envelopes, 6d. per 100. Black Bordered ditto, 18. per
100. Tinted lined India Note (5 Colours), 5 Quires for 1s. 6d. Copy
Books (Copies set), 18. 6d. per dozen. P. & C.'s Law Pen (as flexible
as the Quill), 28. per gross. Name plate engraved, and 100 best Cards
printed for 3s. 6d.

No Charge for Stamping Arms, Crests, &c. from own Dies.
Catalogues Post Free; Orders over 20s. Carriage paid.
Copy Address, PARTRIDGE & COZENS,
Manufacturing Stationers, 1, Chancery Lane, and 192, Fleet St. E.C.

HRISTENING PRESENTS in SILVER.

Collection of New Designs in sterling SILVER CHRISTENING PRESENTS. Silver Cups, beautifully chased and engraved, 37., 31. 10s., 47., 5., 51. 108. each, according to size and pattern; silver Sets of Knife, Fork, and Spoon, in Cases, 17. 18., 17. 10s., 2., 21 108., 31. 38., 41. 48.; Silver Basin and Spoon, in handsome Cases. 41. 48., 61. 68., 81. 88., 107, 108. MAPPIN BROTHERS, Silversmiths, 67 and 68, King William Street, London Bridge; and 222, Regent Street, W. Established in Sheffield A.D. 1810.

LONDON, SATURDAY, FEBRUARY 6, 1864.

CONTENTS. -No. 110.

NOTES: Publication of Diaries, 107- Documents, &c., regarding Sir Walter Raleigh, 108-Twelfth Day, 109Fly-eaf Scribblings, &c., 110-The Newton Stone, Ib.Cardinal Beton and Archbishop Gawin Dunbar-Mendelssohn's Oratorio, "St. Paul"- Easter -Dialects of the Suburbs-Sword-blade Inscriptions-Source of the Nile-The Princess de Lamballe, 112.

In 1855 (1st S. xii. 142) I quoted some brutally coarse remarks which Reuben Burrow wrote in the fly-leaf of a book. In giving them I had a meaning which I did not explain. Two years before, some extracts from the diary of Reuben Burrow had been published in a scientific journal : these extracts contained various disparagements, which possibly might be slanders; accompanied QUERIES: Ancient Seals, 113-Author wanted Mr. by the statement, taken from a friendly bioDaniel Campbell Chess - The Comet of 1581-Chaworth graphy, that "his habits had been formed by or Cadurcis: Hesdene- Oliver de Durden, &c. - Grumcasualty and the necessities of the moment rather bold Hold Dr. Hill: Petition of I.- Hyla Holden Kuster's Death-Lanterns of the Dead: Round Towers of than by design and the prudent hand of a master." Ireland Leigh Family of Slaidburn, co. York-Literati This biography also describes him as having, in of Berlin-Marking of Saddles, &c - The Empress Maud Model of Edinburgh- Mottoes Wanted Newhaven in private life," some of those excentricities which France - Order of the Cockle in France-Proverb Wanted frequently attend genius, though by no means Roman Historian Seals Shakspeare Portraits Translators of Terence - Vichy - Writs of Summonsnecessarily." This gentle allusion to the habits Situation of Zoar, 114. of a man whose stories about other persons were put into print, induced me to publish the fly-leaf above alluded to. I then knew nothing of the journal or diary, except the extracts. I have lately been made aware that the extractor, a friend from whom I am obliged to differ widely in this matter, presented the diary to the library of the Astronomical Society soon after the completion of the extracts. I am thus enabled to supply deficiencies, and to give the character of this accuser of the brethren in the manner in which I hold it ought to have been given.

-

QUERIES WITH ANSWERS:-Colkitto and A. S.-The Nile
- Major Richardson Pack-Spenser's "Calendar"- Quo-
tations Springs Retreat Durocobrivis Anony-
mous, 118.
REPLIES:-Cromwell's Head, 119-Colonel Robert Vena-
bles, 120-Works of Francis Barham, 16- Mr. Wise, 121
"One Swallow does not make a Summer"- Bermuda
Pig and Whistle "St. Willibrord: Frisic Literature
Grave of Pocahontas - Fingers of Hindoo Gods - Lon-
gevity of Clergymen -"Author of good to Thee I turn"

Richardson Family - The Lapwing-William Mitchell,

the Great Tinclarian Doctor-Elma, a Christian Name Natter Gaspar de Navarre: Spengle, &c., 122.

Notes.

PUBLICATION OF DIARIES.

Those who publish the private diaries of deceased persons, or extracts from them, are apt to fall into the error of biographers. They feel a tenderness towards the writer, and omit anything which may show him unfavourably. Objection may be taken to this practice, even when the diarist is only speaking of himself. But, when he is speaking of others, and especially when he is speaking against others, such omission may be a grave wrong to those who are represented. It may be that the omitted parts would completely destroy the value of the whole testimony. Suppose, for instance, a person of some name should leave memoranda imputing delinquencies of various kinds to various persons; suppose that, among the rest, it should be found that the late Duke of Wellington either wanted courage and conduct in the field, or, was bribed by the enemy. If at a future time these memoranda should find a publisher or an extractor, who should omit the slander on the Duke and retain what is said about others who would not be so well known, it is clear that those others would not be treated with historical fairness. The editor or extractor might very innocently think only of his author, and of the wretched figure he would make: but his readers have a right to expect that he should think of them, and of the other parties assailed.

66

[ocr errors]

ex

It is very gratifying to think that such " centricities in private life as Burrow exhibited are not necessarily the accompaniments of "genius." Even in his day the gifted man would not often leave to his son and three daughters a note book in which obscene epigrams are recorded, and in which the dismissal of a servant is noted with his name mispelt into the foulest word in the language, vowels and all. But this is possibly consistent with truthful evidence, and sound judgment upon the conduct of others. For a specimen of the reliance to be placed on Burrow in these particulars, I shall content myself with quoting the following passage. He was starting for India, and Lord Howe, with the fleet which was to relieve Gibraltar, protected the India fleet for a time, and then left them a convoy :

"The weather continued pretty much the same till the end of September, and the wind was sometimes favorable; yet Howe never took the least advantage of it; but on Sept. 30, when we were in lat. 48° 6', and the French West India fleet were expected every moment with five ships of the line, this scoundrel Howe left us entirely to ourselves, with only a fifty-gun ship to take care of us, and went away from us, though he might least interference with his destination. From the stuhave convoyed us a much greater distance without the pidity and carelessness of this rascal's behaviour, I can have no other opinion but that he and his brother are a couple of cowardly scoundrels, or else that they are bribed by the enemy: for I am certain that they might by this much sooner, had they used the least industry or contime (Oct. 6) have been all at Gibraltar; and indeed trivance. What damned stupidity this cursed nation of ours has fallen into. Though this cursed rogue and his

brother have already behaved in the worst manner pos- DOCUMENTS, ETC. REGARDING SIR WALTER sible in America, yet they are now trusted with another expedition...

[ocr errors]

At the time in question, Lord Howe had run a very brilliant career: and as he did relieve Gibraltar according to instructions, and as the India fleet was not hurt by the French, we may surmise that he knew how to manage. The whole of the above passage is omitted in the extracts, though parts before and after come under marks of quotation. This omission is not due to supposed irrelevancy or want of interest, for it is quoted that the carpenter had forgotten to close the ports, by which the water came in and created alarm. I hold that enough ought to have been given to show what kind of person the writer was. Having examined the stories which he tells about other mathematicians, I find much reason to think that he is no more to be depended on about them than about Lord Howe. His plan seems to be, to take a rumour, or the gossip of an acquaintance, and to erect it into a positive fact of a decided character. There is an old joke-it seems to have been no more - against Halley, which has lived in oral tradition, and I think has been printed. Halley was sent to Germany by the Royal Society to examine the astronomical methods of Hevelius, and it was the laugh of his friends against him that he had flirted-as we now say with Mrs. Hevelius, and made her husband jealous. Such badinage was sure to arise - especially in the reign of Charles II.-where a young and highly accomplished single man was entertained in the house of a friend who had a handsome wife. Burrow affirms that Halley betrayed the confidence of his host to the utmost, and uses the plainest words. I have given enough to show that Reuben Burrow must not be taken as a witness against the character of any other person. I may add that he records nothing but what is disparaging, nothing-or just next to nothing to the honour or credit of any one whom he mentions. His antipathy to Wales, the hero of the abuse transcribed by me, as above mentioned and with whom he seems to have been on terms of friendly acquaintance while fly-leafing him in every one of his works has some of its sources laid open. The chief of them seems to be that to Mrs. Wales he attributes the lies as he calls them about Mrs. Burrow owing black eyes and a swelled face to some of her husband's excentricities which attend genius, but not necessarily, in private life. This is the most credible aspersion of Burrow's whole lot. His biographer admits that he was an occasional pugilist; the witness is one against whom nothing has ever been produced; and the story is, taking all we know of Burrow, natural and probable in its details. A. DE MORGAN.

RALEIGH.

I send for insertion, if you think them worthy of a place in "N. & Q.," a few more papers from my collections regarding Sir Walter Raleigh, his friends, and relatives: the dates of some of them are uncertain, as no year is mentioned; and as to others the commencement of the year, whether on January 1 or on March 25, will make a difference, for which, of course, allowance must not be omitted. The documents were copied by me from the originals at various periods, some of them as far back as the year 1830 or 1831. Addressed in Raleigh's hand thus:

"For her mats speciall affairs. To the right honorble my very good L. the Ld Cobham, Lrd Warden of the Cinkportes, her mates leiftenant generall of Kent, att Plymouthe. From Sherborne the 13 of Aug. at 12 in the night. Post hast, hast, post with spede. Hast, post hast, hast for life.

"I have sent your L. Mr Secretories letter, by which you may perceve that 8 sayle of Spaniards ar entred into our seas as high as St Mallos. Your L. may see that if you weare not loose, you should be tied above for a while. If you needs will into Cornwale, then make hast, or I think yow wilbe sent for. I can say no more, butt that I am your Lordshipp's before all that leve. "W. RALEGH."

Lady Raleigh added the following postscript in her own hand-writing:

"And I could disgest this last word of Sur Waltar's letter, I wold expres my love likewise: but unly this: I agree and am in all with Sur Waltar, and most in his Love to you: I pray hasten your returne for the eleket sake, that we may see the bathe to gether.

"Your trew poore frind, E. RALEGH." (Indorsed)" 17 Jany, 1595. Sr Jo. Gilbert to Sir Wa. Raleghe. Report of a Frenchman latelie come out of Spaine.

"To my ho. good brother, syr Walter Raylygh, Knyght, lo. warden off the Stanerys and captayne of her majesty's garde, att Sherborne.

shons weake, a Frenche mane which came owt of Spayne, and ys servante too my Lls. off the gowarsen, who reportes that the Kynge of Spayne has seante all his forces of Spanyards and Itallyans from Cartagena too the Duke of Savoye, and soo into the lowe cowntryes; and they cary with theame 3 myllions off money for paye of the sodgers theare. Antony Godderde demandyd off him whether the Kynge of Spayne seante any forses ynto the Indes to the empyer of Gwyana? he awnswyrd that of that empyer he harde nott, but the Kynge had seante forses too the dell awradoo [the El Dorado], and made proclamasyon thorro Spayne, that they that wolde shulde have lyberty to goo with theare wyves and chyldreane. The fyrste attempte that the Spanyardes pretende to make wilbe agaynste flushynge, and soo upon Inglande; and theare wilbe and ys reddy yn Spayne and in the stretes 100 saylle off shyppes, gallyasses and gallys, to sett saylle by the ende off february: more I have not harde. The Lo. bleasse all yowr actyons. Exter, thys 17 off Janowary, 1595.

"My ho. good brother. Heare arryved, yn this ses

"Yowres for ever too be commandyd, "JOHN GILBERTE." (Indorsed) "16 Mar. 1595, Sr Jo. Gilbert to Sr Wa. Ralegh."

« VorigeDoorgaan »