Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

TEXTUM AD GAISFORDII EDITIONEM RECOGNOVIT,

PERPETUA TUM

FR. CR EU Z ER I

[ocr errors]

TUM SUA ANNOTATIONE INSTRUXIT, COMMENTATIONEM DE
VITA ET SCRIPTIS HERODOTI, TABULAS GEOGRAPHICAS

INDICESQUE

A DI E CIT

IO. CHRIST. FEL, BAEHR.

VOLUMEN QUARTUM

LIPSI A E

IN BIBLIOPOLIO HA H N I A N O.

clɔlɔcccxXXV.

LONDINI
APUD BLACK, YOUNG & YOUNG.

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

1 Οι δε Ελλήνων ες τον ναυτικών στρατόν ταχθέν-
τες, ήσαν οΐδε. 'Αθηναίοι μεν, νέας παρεχόμενοι5 619

Exponuntur επτα και είκοσι και εκατόν υπό δέ αρετής τε και deinceps rea προθυμίης Πλαταιέες, άπειροι της ναυτικής εόντες, φui Graeciae

populi

mari gestae.

classem instruxerint.

[ocr errors]

Cap. Ι.

postquam, quae ad Thermopy

las acciderunt, exposuit scriΟι δε Ελλήνων ες τον ναυ- ptor, nunc pergit ad exponenτικών στρατόν ταχθέντες, ήσαν das res ad Arteinisium gestas.« οϊδε] De Iocutione ταχθέντες 'Αθηναίοι μεν, νέας παες τον ν. στρατόν conf. alla- ρεχόμενοι επτα και είκοσι και ta ad VII, 21. ήσαν pro έσαν εκατον] Ita cum Schweigh., dedi cum Gaisfordio. Quod Gaisf. et Bekk. e Sancrofti liidem feci VIII, 2. 5. 6. 10. bro alioque rescripsi, quae vul18. 24. 37. 46. 47. 69. 72. go sic legebantur inverso ordi86. 87. 93. 99. 107. 110. 111. ne: εκατον και είκοσι και επτά. 113. 129. Cf. Censor Ienens. Conf. Matthiae Gramm. Graec. 1828 nr. 186 p. 48. Ad argu- S. 140 pag. 264, qui idean in mentum loci haec adscripsit textu vulgarem retinuit ordiSchweigh.; „Referuntur haec .

nem. Quod vero centum viginti ad ea, quae VII, 202 dicta septem ab Atticis exhibitas esse sunt: noav oi'de 'Elnvwv naves scribit Herodotus, vix disοι υπομένοντες τον Πέρσην sentit Diodorus XV, 78, qui duεν τούτω τω χώρω: nempe centas ponit, iterumque Cornelius ad Thermopylas. Scilicet haud Nepos Themistocl. 3, ubi vid. ita procul a Thermopylis ab- Namque ipse Noster VIII, 14 erat Artemisium : (VII, 175 coll, Diodor. XI, 13 quinquastr.) ad Thermopylas copiae ginta tres naves scribit auxilio Grecorum pedestres opposi- venisse Atticas, quarum inde tae sunt Xerxi; ad Artemi- summa fit centum octoginta, ut siuin, copiae napales. Iam legimus VIII, 44. Quibus si adHERODOT. IV.

1

2 συνεπλήρουν τοϊσι Αθηναίοισι τας νέας. Κορίνθιοι
δε τεσσεράκοντα νέας παρείχοντο· Μεγαρέες δε, είκοσι 10

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

das viginti Chalcidensium na- enses Atheniensibus in certa-
ves, ducentarum prodibit nu- mive navali opem praestantes
merus, quem eundemn proferri Demosthenes c. Neaer. p. 740
invenimus VIII, 61 fin. Itaque [p. 1377 seqq. R.] et Pausa-
trecentarum navium si classis to- nias IX, 1 $. 2, quos affert
ta erat, ut canit Aeschylus Pers. Valckenaer.
339, (345 Blomf.) duas certe Κορίνθιοι δε τεσσεράκοντα
partes Athenienses soli prae- véas napeixovro] Intelligi hino
buisse putandi sunt. In uni- potest, Corinthios ceteris Grae.
versum navium multitudine re- cis, si ab unis Atheniensibus
liquis antecessisse Athenienses discedas subito ad tantam re-
scribit Plutarch. Themistocl. 7 rum navalium copiam evectis,
p.115. Tu conf.

quoque

Dabl- cum paucis ante annis ab ipsis mand. Herodot. pag. 219. Corinthiis naves mutuari coacti

GUVETA» pour toisi'Agnval- essent, teste Herodoto VI, 89 οισι τας νέας] i. e. una cum coll. Thucydid. I, 41, praestiAtheniensibus naves militibus in- tisse re navali. Corinthios prostruxerunt. Namque singowy xime excipiunt Seginetae, quos et stañowua, quae verba sae- mature inter Graecos re navali pius quidem de nautis ac remigi- eminuisse constat. Megarenses bus (qui igitur alii sunt atque et Chalcidenses, quibus Atheoi trißátat propugnatores, mi- nienses naves praebuere, vix in lites classiarii, ut vidimus ad censum venire possunt. Quo VII, 96) intelliguntur, ad utros- magis mireris Lacones, princique etiam subinde referri so

patum Graeciae tunc temporis Jent, ita ut h. I. Guverhń pouv obtinentes, decem modo naves de propugnatoribus aeque ac complevisse, ac sedecim pavide remigibus intellexerim, bus ad Salaminem pugnasse quemadmodum VIII, 43. 45 (VIII, 43). Ad paupertatem tehnemua de ipsis navibus unâ civitatis Spartanae, opibus ad cum hominibus, quibus instru- paves exstruendas necessariis dectae sunt. Cf. Lexic. Poly- stitutae,referas licet cum G.Webian. s. v. [pag. 482], quod ber. (De Gytheo et Lacedaelaudat Schweighaeuserus recte moniorum rebb. navall, Heidelmonens, Plataeenses, licet ma- berg. 1833 pag. 48) aut potius ri adsueti non fuerint, haud ad Spartanorum ingenium, quos aegre tamen eorum nonnullos, a bellis maritimis abhorrenquaque in Attica nave remigi- tes omnem ad bella terrestria bus Atticis mixtos, utilem hac convertisse curam novimus. Sed etiam in parte operam praesta- Attici oratores hinc maxiine re potuisse. Meinorant Platae- Laconibus decein istas objece

[ocr errors]

και Χαλκιδέες επλήρους είκοσι, 'Αθηναίων σφι πα-
ρεχόντων τας νέας: Αιγινήται δε, οκτωκαίδεκα Σι-
κυώνιοι δε, δυώδεκα Λακεδαιμόνιοι δε, δέκα
'Επιδαύριοι δε, οκτώ: Έρετριέες δε, επτά Τροιζή-
νιοι δε, πέντε: Στυρέες δέ, δύο και Κείοι, δύο 620
τε νέας, και πεντηκοντέρους δύο: Λοκροί δέ σφι οι 15

Οπούντιοι επεβώθεον, πεντήκοντέρους έχοντες επτά. 2 'Ησαν μεν ων ουτοι οι στρατευόμενοι επ' 'Αρτεμί- Namera ..

σιον είρηται δέ μοι και ως το πλήθος έκαστοι 2των νεων παρείχοντο. αριθμός δε των συλλεχθει- 20ΑΓΙΕΡΓBefte

'ctus, Eurybiades σέων νεών επ'Αρτεμίσιον ήν, πάρεξ των πεντηκον

Spartiata.

Numerus navium ad Artemisiατη collectarum. Sammus

runt naves, eoque simul Athe- mala scribendi ratione ortam niensium studia extulerunt. Mo- esse bene monet Bröndsted Itipuit Valckenaer. laudans Iso- ner. I p. 102 coll. p. 73 omnium crat. in Panathen. pag. 242 copiosissime deCeo insula, eiusseq. [cap. 16 seq.)

que historia, antiquitatibus, 'Αθηναίων σφι παρεχόντων] aliis tractans. Ipsa civitas, quae Ita e Florentino dedi cum re- nunc Zea vocatur, olim vocacentt. edd. pro παρεχόντων σφι, batur Kέος, Ceos (Herod. VΙΙΙ, quod tuetur Matthiae, qui idem 76); cives Kɛīoi sive Knio cum Bekkero mox tenet dvo- Herod. IV, 35. V, 102. VIII, καίδεκα , quod equidem cum 46. Thucyd. VΙΙ, 57. aliis e duobus codd. mutafi in Λοκροί δέ σφι οι 'Οπούντιοι * δυώδεκα. Conf. Matth. Gr. Gr. επεβώθεον] In Florentino aliis9. 140 pag. 264.

que: επεβοήθεόν, ad vulgaΣτυρέες δε] Male duo codd. rein dicendi usum, cui h. I. Στυριέες. Intelliguntur incolae praestat Ionum forina, guarm Styrae, quae fuit Euboeae urbs etiam agnovit Hesychius I p. prope Carystiuun, Holnero iain 783. βωθέοντες" βοηθούντες cognita II. II, 539, aliis, quo- itemque Abydenus apud Euseb. rum focos dabunt Wasse, Du- Praep. Evang. IX, 14 pag. 416. ker. et Poppo ad Thucydid. I, Ex Herodoto confer sis VIII, 2 pag. 269 ed. Poppo. Εt conf. 14. 45. 47. 72. 144. ΙΧ, 23 et ipsum Herodotum VIII, 46. quae eodem spectant: ibuMannert. Geogr. d. Gr. u. Röm. σθησαν VI, 131. βεβωμένα ΙΙΙ, VIII. p. 264. Ipsa urbs Malia-, 39 alia, quae ad I, 10 protuco bello eversa dicitur. Nunc liinus. loco pomeni Stura s, Asturi." "

και Κείοι] Plures codd. επ' 'Αρτεμίσιον] Conf. VΙΙ, Kio; quam lectionem, haud' 176. In proximis retinui libroinfrequentem illam quidem, e rum vetustorum lectionem os

[ocr errors]

Cap. Π. ..

« VorigeDoorgaan »