Naamboek van de wel edele heeren der hoge Indiasche regering, soo tot, als buyten Batavia [...] zoo als deselve onder ultimo september 1751 in wezen zyn bevonden

Voorkant
gedrukt by 's Comp: Drukker, H: Mulder, 1751
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Bibliografische gegevens