Pagina-afbeeldingen
PDF
[graphic][graphic]

G EN E E SK U N D I G.

[merged small][ocr errors][merged small]

Van Ontleed- Heel- Artzeny- en Natuur-
kundige Waarnemingen en nieuwe
Ontdekkingen.

Ontleend uit de beste, nieuw uitgekomene, Geschrif.
ten der In- en Uitlandsche Geleerden, en met
verscheidene bygevoegde Waarnemingen en
Aanmerkingen vermeerderd

- D O O R. v
ALBERTUS LENTF RINCK,
A Medicinae Doétor.

E ER ST E DE E L.

5-se-en-museum-en-memen
F=======

T E RO T T ER DA M,
By ABRAHAM BOTHALL, Boekverkoopen

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »