Groningen, 1870-1914: sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum

Voorkant
Uitgeverij Van Gorcum, 1987 - 436 pagina's
Studie over de functie van de stad in de regio en in het nationale stedennetwerk
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

INLEIDING DE CONTOUREN VAN EEN STADSGE
1
Lijst van kaarten
3
1
7
EEN RECONSTRUCTIE VAN DE SOCIALE STRUCTUUR
19
3
19
Lijst van grafieken
31
1880
38
Het stadsdeel waar de immigranten zich vestigden
66
De duur van het verblijf van de immigranten in het eerste lustrum
173
Huren en huizen van de gezinshoofden in de steekproef in 1900
235
Gemiddelde inkomens van de hoofdbewoners in de steekproefper wijk
237
Verhuisfrequentie van de in de stad gebleven gezinshoofden
239
Het interne verhuispatroon in Groningen
240
Aantallen woningen in verschillende delen van Groningen
243
DE GEZONDHEIDSZORG
252
ken
266

Gemeentelijke inkomsten en uitgaven in medischhygiŽnische
67
MIGRATIE
82
Regio van afkomst en bestemming der Groningse migranten
102
leverden
106
Regionale aandelen in de migratie naar de stad vanuit de provincie
109
Het deel der ongehuwde mannen vrouwen en gezinnen dat immi greerde uit direct aan de stad grenzende gebieden
113
De regio van afkomst van alleenkomers en gezinnen
114
De inkomensverdeling van de Groningse immigranten
115
De verdeling van de immigranten over de beroepssectoren
116
2
119
Vraag en aanbod van dienstbodes
121
De positie op de arbeidsmarkt van de immigranten
123
De bestemming van de gezinshoofden gemeten over een decade
127
De concentratiegetallen van de Groningse beroepsbevolking per Sector
133
De herkomst van de Groningse immigranten
136
De herkomst van de immigranten uit de provincie Groningen
138
De bestemming van de emigrerende inwoners van stad en provin cie
141
Geografische mobiliteit van de immigranten afkomstig uit de provincie Groningen per decennium
143
gen in de periode 19001910
145
De route van de in Friesland geboren migranten
146
De vervolgmigratie van de uit Friesland gekomen migranten
147
De route van de in Drenthe geboren migranten
149
Geboorteplaatsregio van de migranten uit de drie grote steden
150
De vervolgmigratie van migranten uit steden met meer dan 20 000
152
Vervolgmigratie van de immigranten in de steekproef naar sexe en burgerlijke staat
154
1
160
Het percentage van de bevolking dat per jaar vertrok
161
Geboortestreek van de immigranten geboren in de provincie Gro ningen
165
Verblijfplaats immigranten die in het eerste lustrum binnenkwa men aan het einde van het betreffende decennium
167
De belangrijkste beroepssectoren van de migranten uit de provin cie Groningen en de retourmigratie
168
De regio van afkomst van de in de stad geboren remigranten
170
De belangrijkste beroepssectoren van de in Groningen geboren remigranten
171
De sociaaleconomische achtergrond van de patiŽnten in het AZ
268
Geografische herkomst patiŽnten APSAZ
275
Gebied van afkomst van de patiŽnten van het APSAZ
276
De geografische herkomst van overledenen in het APSAZ 1910
277
De lotgevallen van stedelijke patiŽnten in het APSAZ
278
De godsdienst van stedelijke patiŽnten in het APSAZ 1910
280
Aantallen medici in de stad Groningen
283
Enige gevens betreffende de geneeskundige armenzorg
284
Percentages overledenen in Groningen per ziektecategorie
289
Leeftijdsverdeling overledenen in Groningen
290
Doodsoorzaken bij arbeiders
291
De beroepsstructuur van de gezinshoofden in de steekproef
295
De beroepsstructuur van de immigranten in de steekproef
296
DE GRONINGSE ECONOMIE 18701914 STRUCTUUR
296
De positie op de arbeidsmarkt van de gezinshoofden in de tertiaire Sector
298
De Groningse beroepsstructuur volgensde beroepstellingen
299
Het gemiddelde jaarinkomen van de Groningse gezinshoofden
300
Aantallen fabrieken en ambachtelijke bedrijven in de gemeente verslagen
313
Aantallen personeel in fabrieken en ambachtelijke bedrijven
314
Stoommachines en hun vermogen per bedrijfstak
336
De scheepvaartbeweging op een aantal Groningse kanalen in 1910
359
Besluit
369
Bijlage B De hoofdelijke omslag
378
88
390
Vertrek en vestiging te Groningen
393
272
396
93
404
97
414
Geraadpleegde literatuur
420
Register
427
277
431
291
435

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens