Biologische psychiatrie. Feiten, mythes en vooroordelen - Boek 1 (Mens en Psyche, nr. 5)

Voorkant

Vanuit het boek

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
9
Inleiding
15
Spraakverwarring in de psychiatrie
23
Het biopsychosociaal model als verzoening en compromis
35
psychotherapie biologische psychiatrie
93
Inventaris van de meest voorkomende psychiatrische ziekten
127
Medische psychotherapie bij psychiatrische ziekten
139
Toegepast op depressie
147
Nawoord
201
Bibliografie
211
Register
217
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens