Vaderlandsche historie: vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, in zonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld, Volume 32

Voorkant
I. Tirion, 1792
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 61 - t vooruit„ zigt van U Ed. Groot Mogenden, „ en van de overige Bondgenooten , be„ looven,dat ons Voorftel, door Hoogst* ,, denzelven, zal worden beantwoord, „ op eene wyze, die ons gelegenheid „ geeve, om overtuigend aan den dag „ te leggen, onze bereidwilligheid, om ,, van . onze zyde te concurreeren tot „ alles wat dienen kan om de inwendige „ rust in den Lande, onderling, en het...
Pagina 246 - Dezelve aangeduide gewelddaadigheden niet te be- a3"?6* kreunen; althans geene voorzorgen wer- vange * den 'er tegen genomen. De tweede van Oogstmaand zag egter de aanvanglyke vervulling. Een hoop zamengefchoold Volk , van een ladder , ketting en touwen voorzien, rukt aan. De voorbaarigfte richt den ladder tegen het Yzeren hek, haalt den Lantaaren af, en maakt een zwaar touw aan het Hek vast, een aantal van tien uit den hoop, flaat 'er de hand aan, en rukt, in weinig oogenblik-, ken, 't zelve omver....
Pagina 44 - „ zo nuttige en dienftige zaake be„ „ foigneerende , vooraf, onder folem„ „ neelen eede , behooren te verklaaren , „ „ dat zy zulks doen met postpofitie „ „ van alle byzondere belangen van de „ „ ProvinciŽn, waar uit dezelve ge„ „ committeerd zyn, den welftand van „ „ het Gemeen, en de behoudenis van „ „ het lieve Vaderland alleen voor „
Pagina 249 - Grenadier, met de Gekwetften, aan de Hoofdwagt gebragt zynde, nam de heftigheid des Krygsvolks toe, Waar op de Heer QUADT een Officier na de Waag zondt, en de Heer TROOST liet ontbieden, dien hy bits toeduwde, dat men tog met het fchieten uit de Waag zou ophouden, dat het anders gefchaapen ftondt, dat hy zyn Volk niet zou kunnen bedwingen, of beletten om op de Waag ftorm te loopen, wanneer Yr een gedugt bloedbad zou te vreezen zyn.
Pagina 263 - om de Hoofden , maar de Hoofden om „ het Volk zyn; die vergeeten hebben, „ dat zy al. hun gezag, al hun glorie, „ ontleenen van dat Volk, dat hun tot Re„ prefentanten heeft aangefteld.

Bibliografische gegevens