Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk

Voorkant
Jacqueline A-Tjak
Springer, 31 jul. 2015 - 226 pagina's

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een goed onderzochte en bewezen effectieve vorm van cognitieve gedragstherapie. In deze herziene, tweede editie worden de basisbegrippen van ACT uitgelegd en wordt de toepassing ervan in de praktijk beschreven. Theoretische en wetenschappelijke achtergronden, evenals de zes kernprocessen van ACT en gebruik van ACT in multidisciplinaire teams worden toegelicht. Aan bod komen angst, depressie, chronische pijn, psychose, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek en autisme. Ook is er aandacht voor ACT bij kinderen en jeugdigen, bij ouders van kinderen met ontwikkelings- en/of psychische problemen en bij mensen met een verstandelijke beperking. Ten slotte wordt uitleg gegeven over de matrix, een hulpmiddel om ACT kort en krachtig te kunnen toepassen en is er een hoofdstuk over ACT als preventie. De lezer krijgt diverse handvatten om ACT in praktijk te brengen.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

4
3
Inhoud
4
20
19
2
32
Contact met het huidig moment
41
Toegewijde actie
53
Wetenschappelijke achtergronden van ACT
59
II
63
Werken aan chronische recidiverende en therapieresistente depressie
117
ACT bij psychose
127
ACTief afkicken
135
ACT bij mensen met persoonlijkheidsproblemen
143
ACT bij kinderen en jongeren
153
ACT voor ouders van kinderen met ontwikkelings enof psychische
161
Onderzoek naar de effectiviteit van ACT als ouderbegeleiding
167
Ik ben bereid acceptatie en bereidheid
173

Een ACTprotocol
75
ACT in je rol als therapeut
89
Verder bekwamen in ACT
95
1
103
Werken aan contact met hierennu
109
ACT en het multidisciplinaire team
187
De matrix
197
ACT als preventie
207
Bijlagen
213
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens